*

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 1 trang 53: Nêu ví dụ về phương trình một ẩn, phương trình nhị ẩn

Lời giải

Phương trình một ẩn: 2x + 4 = 0

Phương trình nhị ẩn: 3x + 7y = 10

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 1 trang 54: cho phương trình 

*

Khi x = 2 vế trái của phương trình đã cho tất cả nghĩa không ? Vế phải có nghĩa lúc nào ?

Lời giải

Khi x = 2 vế trái của phương trình vẫn cho không tồn tại nghĩa vì mẫu bằng 0

Vế phải gồm nghĩ lúc x – 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 1 trang 54: Hãy kiếm tìm điều kiện của những phương trình

*

Lời giải

a) ĐKXĐ: 2 – x > 0 ⇔ x 2 + x = 0 với 4x/(x-3) + x = 0 ?

b) x2 – 4 = 0 cùng 2 + x = 0 ?

Lời giải

a) x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S = 0;-1

* 4x/(x-3) + x = 0 ĐKXĐ: x ≠ 3

⇒ 4x + x(x – 3) = 0

⇔ x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S=0;-1

Vậy nhị phương trình trên gồm cùng tập nghiệm.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 1 chương 3

b) x2 – 4 = 0 ⇔ x = ±2

Tập nghiệm của phương trình là S = 2;-2

* 2 + x = 0 ⇔ x = -2

Tập nghiệm của phương trình là S =-2

Vậy nhị phương trình trên không cùng tập nghiệm

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 1 trang 56: Tìm sai trái trong phép chuyển đổi sau

*

Lời giải

Phép đổi khác đầu tiên không tương đương do biểu thức 1/(x-1) chưa xuất hiện điều kiện xác định (chỉ được dùng dấu suy ra vào phép chuyển đổi này)

Bài 1 (trang 57 SGK Đại số 10): Cho nhì phương trình:

3x = 2 cùng 2x = 3

Cộng các vế khớp ứng của nhị phương trình đang cho. Hỏi:

a) Phương trình nhận được có tương đương với một trong hai phương trình đã đến hay không?

b) Phương trình vẫn cho liệu có phải là phương trình hệ trái của 1 trong những hai phương trình đã mang đến hay không?

Lời giải:

a) Cộng các vế tương xứng của nhì phương trình ta được:

5x = 5 ⇔ x = 1

Trong khi:

3x = 2 ⇔ x = 2/3

và 2x = 3 ⇔ x = 3/2

Nên phương trình mới không tương tự với 1 trong các hai phương trình đang cho.

b) Phương trình này chưa phải là phương trình hệ trái của 1 trong những hai phương trình. Chính vì nghiệm của một trong những hai phương trình sẽ cho chưa hẳn là nghiệm của phương trình mới.

Bài 2 (trang 57 SGK Đại số 10): Cho nhì phương trình:

4x = 5 với 3x = 4

Nhân các vế khớp ứng của nhị phương trình đã cho. Hỏi:

a) Phương trình nhận được bao gồm tương đương 1 trong các hai phương trình đã cho hay không?

b) Phương trình đó có phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho hay không?

Lời giải:

Nhân các vế khớp ứng của nhì phương trình đã cho ta được phương trình:

*

a) Phương trình nhận ra không tương đương 1 trong các hai phương trình đang cho vì chưng chúng không có cùng tập nghiệm (không tuân hành theo phép thay đổi tương đương).

b) Phương trình nhận ra không là phương trình hệ quả của một trong các hai phương trình sẽ cho vì nó không chưa tập nghiệm của 1 trong hai phương trình vẫn cho.

Bài 3 (trang 57 SGK Đại số 10): Giải những phương trình

*

Lời giải:

a) Ta có:

*

Vậy phương trình có nghiệm tuyệt nhất x = 1

b) Điều kiện:

*

Giá trị x = 2 nghiệm đúng với phương trình đề xuất phương trình gồm nghiệm tốt nhất x = 2.

c) Ta có:

*

Vậy phương trình có nghiệm tuyệt nhất x = 3

d) Điều kiện:

*

Vậy phương trình đã đến vô nghiệm.

Bài 4 (trang 57 SGK Đại số 10): Giải các phương trình

*

Lời giải:

a) Điều kiện: x ≠ 3

Ta có:

*

⇔ x + 1 = 1

⇔ x = 0 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình tất cả nghiệm x = 0.

b) Điều kiện: x ≠ 1

Ta có:

*

⇔ 2x(x – 1) + 3 = 3x

⇔ 2x2 – 2x + 3 = 3x

⇔ 2x2 – 5x + 3 = 0

⇔ (x – 1)(2x – 3) = 0

⇔ x1 = 1 (loại); x2 = 3/2 (thỏa mãn)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 3/2.

(Phương trình gồm a + b + c = 2 – 5 + 3 = 0 bắt buộc phương trình có 1 nghiệm: x1 = 1)

c) Điều kiện: x > 2

Ta có:

*

⇔ x2 – 4x – 2 = x – 2

⇔ x2 – 5x = 0

⇔ x(x – 5) = 0

⇔ x = 0 (loại)

x = 5 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình gồm nghiệm x = 5.

Xem thêm: Các Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Lớp 8 Chi Tiết, Đầy Đủ, Chính Xác

d)

*

⇔ 2x2 – x – 3 = 2x – 3

⇔ 2x2 – 3x = 0

⇔ x(2x – 3) = 0

⇔ x = 0 (loại)

x = 3/2 (loại)

Vậy phương trình đã đến vô nghiệm.

Post navigation


Giải bài tập SGK toán 10 Phần Đại Số-Chương 3-Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai⟶