*

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 2 trang 40: Vẽ thứ thị của các hàm số: y = 3x + 2; y = – một nửa x+5

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài bác 2 trang 40: mang lại hàm số hằng y = 2

Xác định giá trị của hàm số trên x = -2; -1; 0; 1; 2.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk toán 10 bài 2: hàm số y = ax + b

Biểu diễn các điểm (-2;2), (-1;2), (0;2), (1;2), (2;2) xung quanh phẳng tọa độ.

Nêu thừa nhận xét về thứ thị của hàm số y = 2.

Lời giải

+) trên x = -2; -1; 0; 1; 2 thì y = 2

+) Đồ thị của hàm số y = 2 là mặt đường thẳng tuy vậy song với trục hoành và cắt trục hoành trên điểm (0; 2)

*

Bài 1 (trang 41-42 SGK Đại số 10): Vẽ vật dụng thị của những hàm số:

a) y = 2x – 3;

b) y = √2;

d) y = |x| – 1.

Lời giải:

a) y = 2x – 3

– bảng báo giá trị:

x01
y-3-1

Đồ thị hàm số y = 2x – 3 là đường thẳng qua nhì điểm A(0; -3) cùng B(1 ; -1).

*

b) Đồ thị hàm số y = √2 là đường thẳng tuy nhiên song với trục hoành cùng qua điểm B(0 ; √2)

*

– bảng giá trị

x24
y41

Đồ thị hàm số y là mặt đường thẳng đi qua 2 điểm B(2 ; 4) với A(4 ;1).

*

d) y = |x| – 1. Ta có:

*

– bảng báo giá trị:

x-101
y0-10

Đồ thị của hàm số trên là nửa mặt đường thẳng BA’ với B(0; -1) và A"https://pragamisiones.com/toan-10-chuong-2-bai-2/imager_1_5302_700.jpg(-1; 0).

Đồ thị của y = |x| – 1 bao gồm hai tia Bt và Bt’.

*

Bài 2 (trang 42 SGK Đại số 10): Xác định a, b đựng đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua các điểm

*

b) A(1; 2) với B(2; 1);

c) A(15; -3) và B(21; -3).

Lời giải:

Phương pháp:

– Điểm M(xo; yo) ∈ Δ ⇔ yo = axo + b (thay tọa độ điểm M vào phương trình hàm số)

– Giải hệ phương trình bậc nhất theo a cùng b.

a) ráng tọa độ A, B vào phương trình hàm số y = ax + b ta được:

*

=> Phương trình hàm số: y = – 5x + 3

b) gắng tọa độ A(1; 2), B(2; 1) vào phương trình hàm số y = ax + b ta được:

*

=> Phương trình hàm số: y = – x + 3

c) vậy tọa độ A(15; -3), B(21; -3) vào phương trình hàm số y = ax + b ta được:

*

=> Phương trình hàm số: y = – 3

Bài 3 (trang 42 SGK Đại số 10): Viết phương trình y = ax + b của các đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm A(4;3), B(2 ; -1);

b) Đi qua điểm A(1 ; -1) và song song cùng với Ox.

Lời giải:

a) Phương trình mặt đường thẳng AB tất cả dạng : y = ax + b (a, b là hằng số)

Ta có:

*

Vậy phương trình con đường thẳng AB là y = 2x – 5.

b) Đường thẳng Δ buộc phải tìm song song cùng với Ox yêu cầu a = 0.

=> phương trình mặt đường thẳng Δ có dạng y = b.

Mặt khác Δ đi qua A(1 ; -1) cần b = -1.

Vậy phương trình con đường thẳng Δ là y = -1.

Xem thêm: Vì Sao Nên Làm Game Bằng Unity3D Là Gì Và Những Kiến Thức Tổng Quan Cần Nắm Vững

Bài 4 (trang 42 SGK Đại số 10): Vẽ đồ thị của các hàm số

*

Lời giải:

a)

– Vẽ mặt đường thẳng y = 2x đi qua điểm (0; 0) cùng (1; 2). Trê tuyến phố thẳng này, ta giữ lại phần con đường thẳng lúc x ≥ 0. Đó là tia Ot.

– Vẽ đường thẳng y = -1/2 x trải qua điểm (0; 0) và (-2; 1). Trên đường thẳng này, ta giữ phần con đường thẳng khi x

Post navigation