(y"=1-dfrac1x^2=dfracx^2-1x^2;,y"=0Leftrightarrow x^2-1=0Leftrightarrow x=pm 1)

Bảng biến chuyển thiên

*

Hàm số đạt cực lớn tại(x=-1)và(y_ extCĐ=-2).

Bạn đang xem: Toán 12 bài 1 trang 18

Hàm số đạt cực tiểutại(x=1)và(y_CT=2 ).

d)(y=x^3left( 1-x ight)^2)

Tập xác định:(D=mathbbR ).

(y"=3x^2left( 1-x ight)^2-2x^3left( 1-x ight)=x^2left( 1-x ight)left( 3-5x ight);,y"=0Leftrightarrow left< eginalign & x=0 \ & x=1 \ & x=dfrac35 \ endalign ight. )

Bảng đổi thay thiên

*

Hàm số đạt cực đại tại(x=dfrac35)và(y_ extCĐ=dfrac1083125).

Hàm số đạt cực tiểutại(x=1)và(y_CT=0).

e)(y=sqrtx^2-x+1)

Tập xác định:(D=mathbbR ).

(y"=dfrac2x-12sqrtx^2-x+1;,y"=0Leftrightarrow 2x-1=0Leftrightarrow x=dfrac12)

Bảng phát triển thành thiên

*

Hàm số đạt cực tiểutại(x=dfrac12)và(y_CT=dfracsqrt32).

Xem thêm: Biểu Cảm Nghĩ Của Em Về Nụ Cười Của Mẹ (Lớp 7) Hay Nhất, Cảm Nghĩ Về Nụ Cười Của Mẹ (7 Mẫu)

Ghi nhớ: quy tắc xét tìm rất trị: luật lệ I.1. Kiếm tìm tập xác định2.Tính đạo hàm(f"(x)). Tìm những điểm tại kia đạo hàm bằng 0 hoặc ko xác định.3. Lập bảng biến đổi thiên.4. Tự bảng trở nên thiên suy ra những điểm cực trị.


Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 2: rất trị của hàm số khác • Giải bài bác 1 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Áp dụng quy tắc I, hãy... • Giải bài xích 2 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Áp dụng nguyên tắc II, hãy... • Giải bài xích 3 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng minh hàm... • Giải bài 4 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng tỏ rằng với... • Giải bài 5 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm(a)và... • Giải bài bác 6 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 xác định giá trị của...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra khảo sát và vẽ trang bị thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối đa diện - Hình học 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: khía cạnh nón, phương diện trụ, mặt mong - Hình học tập 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng - Giải tích 12 •Chương 3: phương thức tọa độ trong không gian - Hình học tập 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài trước bài xích sau