(Rightarrow int_0^2 1 - x ight dx = int_0^1 left dx + int_1^2 left dx)

(= int_0^1 (1 - x) dx + int_1^2 (x - 1) dx)

( = left. left( x - dfracx^22 ight) ight|_0^1 + left. left( dfracx^22 - x ight) ight|_1^2 = dfrac12 + dfrac12 = 1)
Bạn đang xem: Toán 12 trang 112

LG b

b) (int_0^pi over 2 sin ^2xdx)

Phương pháp giải:

Sử dụng cách làm hạ bậc: (sin ^2x = dfrac1 - cos 2x2)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl,,intlimits_0^fracpi 2 sin ^2xdx = dfrac12intlimits_0^fracpi 2 left( 1 - cos 2x ight)dx \= dfrac12left. left( x - dfracsin 2x2 ight) ight|_0^fracpi 2\= dfrac12.dfracpi 2 = dfracpi 4endarray)


LG c

c) (displaystyle int_0^ln 2 e^2x + 1 + 1 over e^x dx)

Phương pháp giải:

Chia tử mang lại mẫu và sử dụng công thức: (intlimits_^ e^ax + bdx = dfrac1ae^ax + b + C)

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl,,intlimits_0^ln 2 dfrace^2x + 1 + 1e^xdx = intlimits_0^ln 2 left( e^2x + 1 - x + e^ - x ight)dx \= intlimits_0^ln 2 left( e^x + 1 + e^ - x ight)dx \= left. left( e^x + 1 - e^ - x ight) ight|_0^ln 2\= e^ln 2 + 1 - e^ - ln 2 - left( e - 1 ight)endarray)

(eginarrayl = e^ln 2.e^1 - left( e^ln 2 ight)^ - 1 - e + 1\ = 2.e - 2^ - 1 - e + 1\ = 2e - frac12 - e + 1\ = e + frac12endarray)


LG d

d) (int_0^pi sin 2xcos ^2xdx)

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp hạ bậc: (cos ^2x = dfrac1 + cos 2x2).

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl,,sin 2xcos ^ 2x = sin 2xdfrac1 + cos 2x2\,,, = dfrac12sin 2x + dfrac12sin 2xcos 2x = dfrac12sin 2x + dfrac14sin 4x\Rightarrow intlimits_0^pi sin 2xcos ^2xdx = intlimits_0^pi left( dfrac12sin 2x + dfrac14sin 4x ight)dx \= left. left( - dfrac14cos 2x - dfrac116cos 4x ight) ight|_0^pi \= - dfrac14 - dfrac116 - left( - dfrac14 - dfrac116 ight) = 0endarray)

pragamisiones.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 60 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp pragamisiones.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng pragamisiones.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Giáo Án Bàn Tay Nặn Bột Lớp 3 Bài Thân Cây (Tt), Giáo Án Bàn Tay Nặn Bột Lứp 3 Tuần 21

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com gởi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.