Contents

Giải bài xích tập SGK Toán 6 Sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày bài 7 trang 26Bài tập sách kết nối học thức toán 6 bài 6 trang 25, 26

Dưới đấy là hướng dẫn Giải bài tập SGK toán lớp 6 bài bác 7 thiết bị tự thực hiện các phép tính – Sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày mới tuyệt nhất được cập nhập vị pragamisiones.com hãy cũng xem thêm ngay sau đây nào.

Bạn đang xem: Toán 6 thứ tự thực hiện các phép tính

Video hướng dẫn giải toán lớp 6 bài bác 7 trang bị tự triển khai các phép tính

Giải bài bác tập SGK Toán 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày bài 7 trang 26

Luyện tập 1 – Trang 26 : bài xích 7 thiết bị tự triển khai các phép tính

Tính giá bán trị của những biểu thức sau: a) 25 . 23 – 32+ 125; b) 2 . 32 + 5 . (2 + 3). Giải: a) 25 . 23 – 32 + 125 = 25 . 8 – 9 + 125 = 200 – 9 + 125 = 191 + 125 = 316 b) 2 . 32 + 5 . (2 + 3) = 2 . 9 + 5 . 5 = 18 + 25 = 43

Vận dụng – Trang 26: 

Một fan đi xe đạp trong 5 giờ. Trong 3 giờ đầu, fan đó đi với vận tốc 14 km/h; 2 tiếng đồng hồ sau, người đó đi với tốc độ 9 km/h. A) Tính quãng đường fan đó đi được trong 3h đầu; trong 2 tiếng sau. B) Tính quãng đường tín đồ đó đi được vào 5 giờ. Giải: a) Quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu là: 3 . 14 = 42 (km) Quãng đường fan đó đi được trong 2 tiếng sau là: 2 . 9 = 18 (km) b) Quãng đường fan đó đi được trong 5 tiếng là: 42 + 18 = 60 (km)

Luyện tập 2 – Trang 26:

a) Lập biểu thức tính diện tích s của hình chữ nhật ABCD (hình sau):

*
b) Tính diện tích s hình chữ nhật kia khi a = 3 cm. Giải: a) Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là: a + a + 1 = 2 . A + 1 (đơn vị độ dài) diện tích s hình chữ nhật ABCD là: AB . AD = (2 . A + 1) . A (đơn vị diện dích) b) lúc a = 3cm thì diện tích hình chữ nhật là: (2.a + 1) . A = (2.3 + 1) . 3 = (6 + 1) . 3 = 7 . 3 = 21 (cm2)

Bài tập sách kết nối tri thức toán 6 bài 6 trang 25, 26

Bài tập 1.46 – Trang 26:

Tính: a) 235 + 78 – 142; b) 14 + 2 . 82; c) 23+ <1 + (3 – 1)2 > : 13 Giải: a) 235 + 78 – 142 = 313 – 142 = 171 b) 14 + 2 . 82 = 14 + 2 . 64 = 14 + 128 = 142

c) 23+ <1 + (3 – 1)2 > : 13 = 23 + <1 + 22> : 13 = 8 + <1 + 4> : 13 = 8 + 5 : 13 = 13 : 13 = 1

Bài tập 1.47 – Trang 26:

1+2 (a+b)−43 khi a = 25; b = 9 Giải: lúc a = 25; b = 9. Cực hiếm của biểu thức là: 1+2(a+b)−43 = 1 + 2(25 + 9) – 64 = 5 Giải: lúc a = 25; b = 9 thì quý giá của biểu thức là: 1 + 2(a + b) – 43 = 1 + 2(25 + 9) – 43 = 1 + 2 . 34 – 43 = 1 + 2 . 34 – 64 = 1 + 68 – 64 = 69 – 64 = 5

Bài tập 1.48 – Trang 26:

Trong 8 tháng thứ nhất năm, một shop bán được cái ti vi. Vào 4 mon cuối năm, trung bình từng tháng cửa hàng bán được 164 loại ti vi. Hỏi trong cả năm, trung bình từng tháng shop đó bán được bao nhiêu ti vi? Viết biểu thức tính kết quả.

Xem thêm: Cho Ví Dụ Về Phản Xạ Có Điều Kiện Và Không Điều Kiện Và Phản Xạ Không Điều Kiện

Giải: Số tv 4 mon cuối năm shop đó bán tốt là: 164 . 4 (= 656 chiếc) Tổng số ti vi cả năm shop đó bán tốt là: 164 . 4 + 1 264 (= 656 + 1264 = 1920 chiếc) Vậy vào cả năm, trung bình mỗi tháng siêu thị bán được số ti vi là: (164 . 4 + 1 264) : 12 = 160 (chiếc)

Bài tập 1.49 – Trang 26:

Căn hộ nhà bác Cường diện tích 105 m2. Nước ngoài trừ phòng bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 m2, toàn bộ diện tích sàn sót lại được lát mộc như sau: 18 m2 được lát bằng gỗ loại 1 giá bán 350 ngàn đồng/m2, phần còn lại dùng gỗ loại 2 có giá 170 nghìn đồng/m2. Công lát là 30 nghìn đồng/m2 Viết biểu thức tính tổng ngân sách chi tiêu bác Cường phải trả nhằm lát sàn nhà ở như trên. Tính giá trị của biểu thức đó. Giải: diện tích s sàn được lát gỗ (cả nhiều loại 1 và loại 2) là: (105 – 30) (m2) diện tích sàn lát gỗ các loại 2 là: (105 – 30) – 18 (m2) chi tiêu mua gỗ các loại 1 là: 18 . 350 (nghìn đồng) túi tiền mua gỗ nhiều loại 2 là: <(105 – 30) – 18> . 170 (nghìn đồng) giá thành trả công lát là: (105 – 30) . 30 (nghìn đồng) Tổng túi tiền bác Cường buộc phải trả nhằm lát sàn là: 18 . 350 + <(105 – 30) – 18> . 170 + (105 – 30) . 30 = 18 240 (nghìn đồng)