Giải bài 6: Lũy vượt của một trong những hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 21. Phần dưới đã hướng dẫn vấn đáp và lời giải các câu hỏi trong bài bác học. Giải pháp làm chi tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học viên nắm tốt kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. B. Hoạt động khởi hễ và có mặt kiến thức

1.

Bạn đang xem: Toán 7 lũy thừa của một số hữu tỉ

a) Điền vào những ô trống trong bảng dưới đây:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$   
3$^5$   
5$^2$   

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$238
3$^5$35243
5$^2$5225

b) Đọc kĩ ngôn từ sau

Lũy quá bậc n của một trong những hữu tỉ x, kí hiệu $x^n$, là tích của n quá số (n là một số trong những tự nhiên lớn hơn 1).

*

$x^n$ hiểu là x nón n, hoặc x lũy vượt n, hoặc lũy vượt bậc n của x; x được hotline là cơ số, n được call là số mũ.

c) Điền vào các ô trống vào bảng dưới đây và đối chiếu tác dụng với bạn:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$......$(frac45)^n$ = $frac...^n...^n$
$(frac......)^...$......$(frac-34)^n$ = $frac(...)^n...^n$
$(frac5-7)^n$......$(frac5-7)^n$ = $frac...^n(...)^n$
(-0,5)$^3$.........

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$$frac45$n$(frac45)^n$ = $frac4^n5^n$
$(frac......)^...$$frac-34$n$(frac-34)^n$ = $frac(-3)^n4^n$
$(frac5-7)^n$$frac5-7$n$(frac5-7)^n$ = $frac5^n(-7)^n$
(-0,5)$^3$-0,53-0,125

2. a) Điền tác dụng vào ô trống trong bảng sau:

Phép tínhKết quả
3$^7$.3$^2$ 
5$^9$.5$^7$ 
2$^11$ : 2$^8$ 
5$^8$ : 5$^5$ 

Trả lời:

Phép tínhKết quả
3$^7$.3$^2$3$^9$
5$^9$.5$^7$5$^16$
2$^11$ : 2$^8$2$^3$
5$^8$ : 5$^5$5$^3$

 b) Đọc kĩ nội dung sau

Tích của hai lũy thừa cùng cơ số là 1 lũy vượt của cơ số kia với số mũ bằng tổng của hai số mũ:

$x^m$.$x^n$ = $x^m+n$.

Thương của hai lũy thừa thuộc cơ số khác 0 là mọt lũy thừa của cơ số đó với số nón bừng hiệu của nhì số mũ:

$x^m$ : $x^n$ = $x^m-n$ ($x eq 0, mgeq n$).

c) triển khai các phép tính sau:

(-3)$^2$.(-3)$^3$; $(frac23)^5$ : $(frac23)^3$; (0,8)$^3$ : (0,8)$^2$.

Trả lời:

(-3)$^2$.(-3)$^3$ = (-3)$^2 + 3$ = (-3)$^5$ = -243;

$(frac23)^5$ : $(frac23)^3$ = $(frac23)^5 - 3$ = $(frac23)^2$ = $frac49$;

(0,8)$^3$ : (0,8)$^2$ = (0,8)$^3 - 2$ = (0,8)$^1$ = 0,8.

3. A) Tính rồi so sánh: (2$^3$)$^2$ và 2$^6$; <$(frac-12)^2$>$^3$ với $(frac-12)^5$.

Trả lời:

(2$^3$)$^2$ = 8$^2$ = 64; 2$^6$ = 64 $Rightarrow$ (2$^3$)$^2$ = 2$^6$;

<$(frac-12)^2$>$^3$ = $(frac14)^3$ = $frac164$; $(frac-12)^5$ = $frac-132$

$Rightarrow$ <$(frac-12)^2$>$^3$ > $(frac-12)^5$.

b) Đọc kĩ ngôn từ sau:

Khi tính lũy vượt của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số với nhân nhị số mũ:

$(x^n)^m$ = $x^m.n$.

c) tiến hành các phép tính: <$(frac-34)^3$>$^2$ ; <(0,1)$^4$>$^2$.

Trả lời:

<$(frac-34)^3$>$^2$ = $(frac-34)^3.2$ = $(frac-34)^6$;

<(0,1)$^4$>$^2$ = (0,1)$^4.2$ = (0,1)$^8$.

4. A) triển khai các chuyển động sau

Em và bạn em hãy cùng tính, so sánh, viết tiếp vào khu vực trống trong bảng sau:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = ...2$^2$.3$^2$ = ...(2.3)$^2$ ... 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = ...(-0,5)$^3$.4$^3$ = ...<(-0,5).4>$^3$ ... (-0,5)$^3$.4$^3$

Trả lời:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = 362$^2$.3$^2$ = 36(2.3)$^2$ = 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = -8(-0,5)$^3$.4$^3$ = -8<(-0,5).4>$^3$ = (-0,5)$^3$.4$^3$

b) Đọc kĩ nội dung sau

Lũy quá của một tích bởi tích những lũy thừa: $(x.y)^n$ = $x^n.y^n$

c) Thực hiện tại các vận động sau

Tính: $(frac15)^5$ . 5$^5$; (0,25)$^4$ . 4$^4$.

Trả lời:

$(frac15)^5$ . 5$^5$ = $(frac15.5)^5$ = 1$^$;

(0,25)$^4$ . 4$^4$ = (0,25.4)$^4$ = 1$^4$ = 1.

5. A) Em hãy cùng bạn tính, so sánh, điền vào bảng sau:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ = ...$frac(-3)^34^3$ = ...$(frac-34)^3$ ... $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = ...$(frac2,42)^2$ = ...$frac2,4^22^2$ ... $(frac2,42)^2$

Trả lời:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ = $frac-2764$$frac(-3)^34^3$ = $frac-2764$$(frac-34)^3$ = $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = $frac3625$$(frac2,42)^2$ = $frac3625$$frac2,4^22^2$ = $(frac2,42)^2$

b) Em tính cùng đối chiếu tác dụng với bạn: $frac(-12)^2(2,4)^2$; $frac10^52^5$; $(frac12 - frac35)^2$.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 12 Chương 2 Violet Mới Nhất 2021, Trắc Nghiệm Chương 3 Đại Số 10 Violet

Trả lời:

$frac(-12)^2(2,4)^2$ = $(frac-122,4)^2$ = (-5)$^2$ = 25; 

$frac10^52^5$ = $(frac102)^5$ = 5$^5$ = 3125; 

$(frac12 - frac35)^2$ = $(frac510 - frac610)^2$ = $(frac-110)^2$ = $frac1100$.