Giải bài bác 13: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 45. Phần dưới đã hướng dẫn trả lời và câu trả lời các câu hỏi trong bài xích học. Cách làm đưa ra tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài bác học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Nêu ba cách viết của số hữu tỉ -$frac35$ và màn trình diễn số hữu tỉ kia trên trục số.

Bạn đang xem: Toán 7 ôn tập chương 1


Câu 2: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế làm sao là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm? Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?


Câu 5: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Viết những công thức:

- Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số.

- phân chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0.

- Lũy quá của một lũy thừa.

- Lũy vượt của một tích.

- Lũy thừa của một thương.


Câu 7: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Tỉ lệ thức là gì? phát biểu tính chất cơ phiên bản của tỉ trọng thức. Viết công thức thể hiện đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau.


Quan hệ giữa những tập hợp N, Z, Q, R

*

*

Các phép toán vào Q

Với a, b, c, d, m $in $ Z, m > 0.

Phép cộng: $fracam+fracbm=fraca+bm$Phép trừ: $fracam-fracbm=fraca-bm$Phép nhân: $fracab.fraccd=fraca.cb.d(b,d eq 0)$Phép chia: $fracab:fraccd=fraca.db.c(b,c,d eq 0)$Phép lũy thừa:

Với x, y $in $ Q , m, n $in $ $N^*$ :

$x^m.x^n=x^m+n$

$x^m:x^n=x^m-n$

$(x^m)^n=x^mn$

$(x.y)^n=x^n.y^n$

$(fracxy)^n=fracx^ny^n(y eq 0)$

Thực hiện những bài tập sau

Câu 1: Trang 47 toán VNEN 7 tập 1

Điền những kí hiệu $subset$, $in$, $ otin$ tương thích vào khu vực chấm:

a) $sqrt25$ ... N; b) Q ... R; c) 1$frac34$ ... Z;

d) 0 ... I; e) 0 ... R; g) 0,13 ... I.


=> Xem lí giải giải

Câu 2: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Tập hợp những số hữu tỉ gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm.

b) $subset$ I; c) $subset$ R; d) $cap$ I = 0; e) $cup$ I = $phi$.


=> Xem giải đáp giải

Câu 3: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Điền những số tương thích vào nơi chấm:

a) $frac163$ : ... = $frac5012$ : (-0,06); b) (2. ... - 1)$^3$ = -8;

c) $frac(0,8)^5(0,4)^6$ = ...; d) 0,944 - 2. ... = 3,268.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện nay phép tính và cho thấy thêm giá trị của biểu thức (chính xác đến hai chữ số thâp phân)

A = $fracsqrt27 + 2,438,6.1,13$; B = ($sqrt5$ + $frac23$)(6,4 - $frac47$).


=> Xem giải đáp giải

Câu 5: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tính độ dài những cạnh một hình tam giác, biết chu vi tam giác là 24 cm và những cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 3; 4; 5.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện các phép tính sau (bằng cách phải chăng nếu gồm thể):

a) 19$frac13$.$frac37$ - 33$frac13$; b) 9.$(frac-12)^2$ + $frac13$; c) 15$frac14$ : ($frac-57$) - 25$frac14$ : ($frac-57$).


=> Xem lý giải giải

Câu 7: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ dại của Đội, cha chi đội 7A; 7B; 7C đã thu gom được tổng cộng 120kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn nhận được của bố chi team tỉ lệ thứu tự với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn thu được nghỉ ngơi mỗi chi đội.


=> Xem lí giải giải

Câu 8: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) |x| = 2,5; b) |x| = -1,2;

c) |x| + 0,573 = 2; d) |x + $frac13$| - 4 = -1.


=> Xem trả lời giải

D. E. Vận động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính quý giá của biểu thức: A = (0,8 . 7 + 0,64) . (1$frac14$.7 – 0,8.1$frac14$) + 31,64.


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 2: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính giá trị của biểu thức: M = (0,25 - $frac0,25 + frac19frac19$) : ($frac23$ + $fracfrac7150,4 - frac16$).


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Từ tỉ trọng thức $fracab$ = $fraccd$ (a, b, c, d $geq$ 0; a $geq$ $pm$ b; c $geq$ $pm$ d) hãy suy ra những tỉ lệ thức sau:

a) $fraca + bb$ = $fracc + dd$; b) $fraca - bb$ = $fracc - dd$;

c) $fraca + ba$ = $fracc + dc$; d) $fraca - ba$ = $fracc - dc$;

e) $fracaa + b$ = $fraccc + d$; g) $fracaa - b$ = $fraccc - d$.


=> Xem chỉ dẫn giải

Từ khóa tìm kiếm google:


giải bài xích 13: ôn tập chương I, ôn tập chương I trang 45 vnen toán 7, bài 13 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 cụ thể dễ hiểu.

Xem thêm: T Ừ 1 Đến 2017 Có Tất Cả Chữ Số 1., Cho Dãy Số : 1 5 9 13


Giải các môn học tập khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk vật dụng lí 7
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử 7
Trắc nghiệm sinh học 7
Trắc nghiệm tiếng Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm đồ dùng lí 7
Văn mẫu lớp 7
Tập bạn dạng đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN technology 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên và thoải mái 7
Khoa học xã hội 7

Bình luận


PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I: Số hữu tỉ - số thực


Bài 1: Tập thích hợp Q những số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, phân chia số hữu tỉ
Bài 4: giá bán trị tuyệt vời của một trong những hữu tỉ
Bài 5: Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân
Bài 6: Lũy quá của một số hữu tỉ
Bài 7: tỉ lệ thức
Bài 8: đặc thù của hàng tỉ số bởi nhau
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 10: làm cho tròn số
Bài 11: Số vô tỉ
Bài 12: Số thực
Bài 13: Ôn tập chương I

Chương II: Hàm số và đô thị


Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 2: một trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 3: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
Bài 4: một số bài toán về đại lượng tỉ trọng nghịch
Bài 5: Hàm số
Bài 6: phương diện phẳng tọa độ
Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)
Bài 8: Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I: Đường thằng vuông góc, đường thẳng tuy nhiên song


Bài 1: hai tuyến phố thẳng vuông góc, hai tuyến đường thẳng tuy vậy song
Bài 2: định đề Ơ-clit về hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song
Bài 3: quan hệ giới tính giữa tính vuông góc và tính tuy nhiên song của hai tuyến đường thẳng
Bài 4: Luyện tập
Bài 5: Định lí
Bài 6: Tổng tía góc của một tam giác
Bài 7: Ôn tập chương I

Chương II: Tam giác


Bài 1: nhì tam giác bởi nhau
Bài 2: ngôi trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh
Bài 3: trường hợp đều nhau cạnh - góc - cạnh
Bài 4: ngôi trường hợp đều bằng nhau góc – cạnh – góc
Bài 5: Tam giác cân nặng – Tam giác đều
Bài 6: Định lý Py-ta-go
Bài 7: Luyện tập
Bài 8: những trường hợp cân nhau của tam giác vuông
Bài 9: thực hành ngoài trời về tam giác, tam giác bằng nhau
Bài 10: Ôn tập chương II
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com