Bài 4: Giải bài 17,18,19,20 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 -Giá trị hoàn hảo nhất của một số hữu tỉ; cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân – Chương 1 Đại số lớp 7.

1. Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số trong những hữu tỉ

Giá trị tuyệt vời nhất của một trong những hữu tỉ x, kí hiệu là |x|, được xác minh như sau:

*

2. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc những phép tính đang biết về phân số

 Giải bài xích tập trang 15 – Toán 7 tập 1:

Bài 17. Trong các khẳng định sau đây, xác minh nào đúng?

a) |-2,5| = 2,5

b) |-2,5| = -2,5

c) |-2,5| = -(-2,5)

2. Tìm kiếm x, biết:

a) |x| = 1/5

b) |x| = 0,37

c) |x| =0

d) |x| = 1(2/3)

HD giải: 1. Ta gồm |x| ≥ 0, nên các câu:

a) |-2,5| = 2,5 đúng

b) |-2,5| = -2,5 sai
Bạn đang xem: Toán 7 trang 15

Quảng cáo


c) |-2,5| = -(-2,5) = 2,5 đúng

2. Kiếm tìm x

a) |x| = 1/5 ⇒ x = ± 1/5

b) |x| = 0,37 ⇒ x = ± 0,37

c) |x| =0 ⇒ x = 0

d) |x| = 1(2/3) ⇒ x = ± 1(2/3)

Bài 18. Tính

a) -5,17 – 0,469

b) -2,05 + 1,73

c) (-5,17).(-3,1)

d) (-9,18) : 4,25

HDa) -5,17 – 0,469 = – (5,17 + 0,469 ) = -5,639
Xem thêm: Ứng Dụng Simulator, Emulator Là Gì ? Emulator Là Gì

Quảng cáo


b) -2,05 + 1,73 = -( 2,05 – 1,73) = – 0,32

c) (-5,17).(-3,1) = 16,027

d) (-9,18) : 4,25 = -2,16

Bài 19 trang 15 SGK toán 7. Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) đôi bạn trẻ Hùng với Liên đã có tác dụng như sau

Bài làm của Hùng:

S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= ( (-2,3) + (-0,7) + (-1,5)) + 41,5

= (-4,5) + 41,5

= 37

Bài có tác dụng của Liên

S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= ( (-2,3) + (-0,7) + (+ 41,5) + (-1,5))

= (-3) +40

= 37

a) Hãy phân tích và lý giải cách có tác dụng của từng bạn

b) Theo em cần làm phương pháp nào?

Giải: a) bạn Hùng áp dụng tính chất giao hoán nhằm nhóm những số thập phân cùng dấu lại rồi thu gọn, kế tiếp tính tổng nhị số thập phân trái dấu

Bạn Liên nhóm những cặp số hạng một phương pháp hợp lý, thu gọn, tiếp nối tính tổng nhì số hạng trái dấu

b) Theo em, vào trường phù hợp này nên tuân theo cách của công ty Liên, vị nó dễ làm, đúng theo lý, và lời giải đẹp hơn

Bài 20. Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2

d) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5)

Đ/s: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) = (6,3 + 2,4) + ((-3,7) + (-0,3)) = 8,7 + (-4) = 4,7

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = ((-4,9) + 4,9) + ( 5,5 + (-5,5)) = 0 + 0 = 0

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2 = (2,9 + (-2,9)) + ((-4,2) + 4,2) + 3,7 = 3,7