- Chọn bài xích -Bài 1: Tứ giácBài 2: Hình thangBài 3: Hình thang cânLuyện tập (trang 75)Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thangLuyện tập (trang 80 - Tập 1)Bài 5: Dựng hình bằng thước cùng compa. Dựng hình thangLuyện tập (trang 83)Bài 6: Đối xứng trụcLuyện tập (trang 88-89)Bài 7: Hình bình hànhLuyện tập (trang 92-93)Bài 8: Đối xứng tâmLuyện tập (trang 96)Bài 9: Hình chữ nhậtLuyện tập (trang 99-100)Bài 10: Đường thẳng tuy vậy song với một con đường thẳng mang lại trướcLuyện tập (trang 103)Bài 11: Hình thoiBài 12: Hình vuôngLuyện tập (trang 109)

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 10: Đường thẳng song song cùng với một con đường thẳng đến trước khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phải chăng và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 10 trang 100: Cho hai đường thẳng tuy nhiên song a với b (h.93).

Bạn đang xem: Toán 8 hình học bài 10

Gọi A với B là nhị điểm bất cứ thuộc con đường thẳng a, AH cùng BK là các đường vuông góc kẻ trường đoản cú A và B cho đường trực tiếp b. điện thoại tư vấn độ nhiều năm AH là h. Tính độ dài BK theo h.

*

Lời giải

AH // BK (cùng ⊥ b) và AB // HK ⇒ tứ giác ABKH là hình bình hành

⇒ AH = BK = h

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 10 trang 101: mang lại đường trực tiếp b. Call a và a’ là hai tuyến đường thẳng song song với con đường thẳng b với cùng bí quyết đường trực tiếp b một khoảng tầm bằng h (h.94), (I) với (II) là những nửa mặt phẳng bờ b. điện thoại tư vấn M, M’ là các điểm phương pháp đường thẳng b một khoảng tầm bằng h, trong những số đó M trực thuộc nửa phương diện phẳng (I), M’ thuộc nửa mặt phẳng (II). Chứng minh rằng M ∈ a, M’ ∈ a’.

*

Lời giải

Góc AHH’ = góc HH’A’ (= 90o). Mà 2 góc đó là 2 góc so le trong

⇒ a // b

Và a // a’

⇒ a’ // b

– Tứ giác AMKH có AH = MK (= h) cùng AH // MK (cùng ⊥ b)

⇒ Tứ giác AMKH là hình bình hành ⇒ AM // HK

Mà a // b ⇒ a // HK

Do kia AM trùng với a xuất xắc M ∈ a

– chứng minh tương tự: M’ ∈ a’

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 10 trang 101: Xét các tam giác ABC bao gồm BC chũm định, con đường cao ứng cùng với cạnh BC luôn bằng 2 centimet (h.95). Đỉnh A của những tam giác đó nằm trê tuyến phố nào ?

*

Lời giải

Đỉnh A của những tam giác đó nằm trên phố thẳng song song cùng với BC và biện pháp BC một khoảng chừng bằng 2 cm

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 10 trang 102: mang đến hình 96b, trong những số ấy các mặt đường thẳng a, b, c, d tuy vậy song với nhau.

Chứng minh rằng:

a) Nếu các đường trực tiếp a, b, c, d song song giải pháp đều thì EF = FG = GH.

b) trường hợp EF = FG = GH thì những đường thẳng a, b, c, d tuy nhiên song giải pháp đều.


*

Lời giải

a) các đường thẳng a, b, c, d tuy vậy song phương pháp đều ⇒ AB = BC = CD

⇒ B là trung điểm của AC; C là trung điểm của BD

– Hình thang AEGC (AE // GC) gồm B là trung điểm của AC và BF song song hai cạnh đáy

⇒ F là trung điểm EG (định lí con đường trung bình của hình thang)

⇒ EF = FG

– minh chứng tương trường đoản cú ⇒ G là trung điểm FH

⇒ FG = GH

Vậy EF = FG = GH

Bài 67 (trang 102 SGK Toán 8 Tập 1): mang đến đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax lấy những điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE (h.97). Kẻ đoạn thẳng EB. Qua C, D kẻ các đường thẳng tuy nhiên song với EB. Minh chứng rằng đoạn trực tiếp AB bị chia ra bố phần bằng nhau.

*

Lời giải:

*

Kẻ mặt đường thẳng At // CC’ // DD’ // BE như hình vẽ.

Ta có: AC = CD = DE

⇒ At, CC’, DD‘, BE là các đường thẳng tuy nhiên song biện pháp đều

⇒ AC’ = C’D’ = D’B

hay đoạn trực tiếp AB bị chia nhỏ ra làm 3 phần bằng nhau.

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 10 khác

Bài 68 (trang 102 SGK Toán 8 Tập 1): cho điểm A nằm ở ngoài đường thẳng d và có khoảng cách đến d bởi 2cm. Lấy điểm B bất cứ thuộc con đường thẳng d. điện thoại tư vấn C là vấn đề đối xứng với điểm A qua điểm B. Lúc điểm B dịch rời trên con đường thẳng d thì điểm C di chuyển trên đường nào?

Lời giải:


*

Gọi H, K là hình chiếu của A với C trên đường thẳng d.

⇒ khoảng cách từ A mang đến d bởi AH

⇒ AH = 2cm.

Xét ΔAHB vuông trên H cùng ΔCKB vuông tại K có:

AB = BC

*

⇒ ΔAHB = ΔCKB (cạnh huyền – góc nhọn)

⇒ ông chồng = AH = 2cm.

Vậy điểm C nằm trê tuyến phố thẳng song song cùng với d, không trải qua A và bí quyết d 2cm.

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 10 khác

Bài 69 (trang 103 SGK Toán 8 Tập 1): Ghép từng ý (1), (2), (3), (4) cùng với một trong số ý (5), (6), (7), (8) và để được một xác minh đúng.

(1) Tập hợp những điểm bí quyết A thắt chặt và cố định một khoảng tầm 3cm.

(2) Tập hợp các điểm phương pháp đều hai đầu của đoạn trực tiếp AB nuốm định

(3) Tập hợp các điểm nằm trong góc xOy và phương pháp đều hai cạnh của góc đó

(4) Tập hợp các điểm biện pháp đều đường thẳng a cố định một khoảng chừng 3cm.

(5) Là con đường trung trực của đoạn trực tiếp AB.

(6) là hai tuyến phố thẳng song song cùng với a và bí quyết a một khoảng 3cm.

(7) là đường tròn vai trung phong A bán kính 3cm.

(8) là tia phân giác của góc xOy

Lời giải:

Ghép các ý:

(1) cùng với (7)

(2) với (5)

(3) cùng với (8)

(4) cùng với (6)

Các bài giải Toán 8 bài 10 khác

Bài 70 (trang 103 SGK Toán 8 Tập 1): mang lại góc vuông xOy, điểm A trực thuộc tia Oy thế nào cho OA = 2cm. Lấy B là một trong những điểm bất kể thuộc tia Ox. Gọi C là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Ox thì điểm C di chuyển trên đường nào?

Lời giải:

*

– giải pháp 1:

Kẻ CH ⊥ Ox.

Ta tất cả CB = CA (gt).


CH // AO (cùng vuông góc Ox)

⇒ HB = OH

⇒ CH là con đường trung bình của tam giác AOB

⇒ CH = AO/2 = 1cm.

Điểm C giải pháp tia Ox thắt chặt và cố định một khoảng không đổi 1cm đề nghị C di chuyển trên tia song song với Ox, bí quyết Ox một khoảng tầm bằng 1cm và phía bên trong góc xOy.

– bí quyết 2:

Vì C là trung điểm của AB cần OC là trung tuyến ứng cùng với cạnh huyền AB vì vậy OC = CA.

Điểm C dịch chuyển trên tia Em thuộc đường trung trực của OA.

Các bài giải Toán 8 bài 10 khác

Bài 71 (trang 103 SGK Toán 8 Tập 1): mang lại tam giác ABC vuông tại A. đem M là 1 trong những điểm bất kể thuộc cạnh BC. Call MD là đường vuông góc kẻ trường đoản cú M cho AB, ME là đường vuông góc kẻ trường đoản cú M mang đến AC, O là trung điểm của DE.

a) chứng minh rằng ba điểm A, O, M thẳng hàng.

b) lúc điểm M dịch rời trên cạnh BC thì điểm O dịch chuyển trên con đường nào?

c) Điểm M tại đoạn nào bên trên cạnh BC thì AM bao gồm độ dài bé dại nhất?

Lời giải:


*

a) Tứ giác ADME có:

*

⇒ ADME là hình chữ nhật

O là trung điiểm của đường chéo DE nên O cũng là trung điểm của đường chéo cánh AM.

Vậy A, O, M trực tiếp hàng.

b) Kẻ AH ⊥ BC; OK ⊥ BC.

Ta gồm OA = OM, OK // AH (cùng vuông góc BC)

⇒ MK = KH

⇒ OK là con đường trung bình của ΔMAH

⇒ OK = AH/2.

⇒ điểm O phương pháp BC một khoảng cố định bằng AH/2

⇒ O nằm trên phố thẳng song song cùng với BC.

Mặt khác khi M trùng C thì O chính là trung điểm của AC, lúc M trùng B thì O chính là trung điểm của AB.

Vậy O di chuyển trên đoạn trực tiếp PQ là đường trung bình của tam giác ABC.

c) vì AH là mặt đường cao hạ từ bỏ A mang đến BC cần AM ≥ AH (trong tam giác vuông thì cạnh huyền là cạnh to nhất).

Vậy AM nhỏ dại nhất lúc M trùng H.

Các bài giải Toán 8 bài xích 10 khác

Bài 72 (trang 103 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Để vun một đường thẳng tuy nhiên song cùng với mép gỗ AB và cách mép mộc 10cm, chưng thợ mộc đặt đoạn bút chì CD dài 10cm vuông góc với ngón tay trỏ lấy làm cho cữ (h.98), rồi đưa ngón trỏ chạy dọc theo mép gỗ AB. Căn cứ vào kiến thức nào nhưng ta kết luận rằng đầu chì C vạch buộc phải đường thẳng song song cùng với AB và phương pháp AB là 10cm?.

*

Hình 98

Lời giải:

– địa thế căn cứ vào đặc thù đường thẳng song song với một con đường thẳng cho trước.

Xem thêm: 35 Bộ Phim Bộ Hay Nên Xem Ít Nhất, Top 100 Phim Hay Nhất Mọi Thời Đại

– bởi vì điểm C cách mép mộc AB một khoảng chừng không đổi bằng 10cm nên những khi tay di chuyển thì đầu cây viết chì C vạch buộc phải một đường thẳng tuy vậy song với AB và giải pháp AB một khoảng tầm 10cm.