Đề cưng cửng ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 - 2022 được pragamisiones.com biên soạn bao gồm các dạng bài xích tập cùng đáp án chi tiết được sản xuất theo trung tâm chương trình học tập Toán lớp 8 giúp học sinh ôn tập, củng rứa kiến thức, giúp định vị khả năng bốn duy logic, kĩ năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp chúng ta tự tin làm cho bài trong những kì thi và kiểm soát học kì 2 lớp 8. Mời các bạn cùng xem thêm chi tiết. Chúc những em học viên ôn tập thật tốt!

Đề cương ôn tập Toán 8

Nghiêm cấm mọi hiệ tượng sao chép nhằm mục tiêu mục đích yêu mến mại.

Bạn đang xem: 60 đề ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8


A. Phần đại số

1. Phương trình

Bài 1. Giải phương trình

a) 2x + 6 = 0

b) 4x + 20 = 0

c) 2(x+1) = 5x – 7

d) 2x – 3 = 0

e) 3x – 1 = x + 3

f) 15 – 7x = 9 – 3x

g) x – 3 = 18

h) 2x + 1 = 15 – 5x

I) 3x – 2 = 2x + 5

k) –4x + 8 = 0

l) 2x + 3 = 0

m) 4x + 5 = 3x

Bài 2: Giải phương trình

a) (x – 6)(x² – 4) = 0

b) (2x + 5)(4x² – 9) = 0

c) (x – 2)²(x – 9) = 0

d) x² = 2x

e) x² – 2x + 1 = 4

f) (x² + 1)(x – 1) = 0

g) 4x² + 4x + 1 = 0

h) x² – 5x + 6 = 0

i) 2x² + 3x + 1 = 0

Bài 3. Giải các phương trình sau

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

2. Bất phương trình

Bài 1. đến a > b minh chứng rằng 5 – 2a

a) –4 + 2x 2x +3

f) 4x – 8 ≥ 3(3x – 1) – 2x + 1

d) 3x– (7x + 2) > 5x + 4

g) 3x – (7x + 2) > 5x + 4

h) 2x + 3(x – 2) 9 – 2x

k) x(x – 2) – (x + 1)(x + 2)

Bài 3. Giải bất phương trình và màn trình diễn tập phù hợp nghiệm trên trục số

a.

*

e.

*

f.

*

g.

*

h.

*

3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 1: Tổng số học sinh của nhị lớp 8A cùng 8B là 78 em. Nếu đưa 2 em tự lớp 8A qua lớp 8B thì số học sinh của hai lớp bởi nhau. Tính số học sinh của từng lớp.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Vật Lý 6 (Giai, Sách Giải Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 6

Bài 2: tất cả 15 quyển vở tất cả hai loại: loại I giá 2000 đồng một quyển, nhiều loại II giá 1500 đồng một quyển. Số tiền thiết lập 15 quyển vở là 26000 đồng. Hỏi gồm mấy quyển vở từng loại?

Bài 3: nhị thùng dầu A với B có tất cả 100 lít. Nếu chuyển từ thùng A qua thùng B 18 lít thì con số dầu ở hai thùng bằng nhau. Tính con số dầu ở mỗi thùng thời gian đầu.