a)(x^3 + 2x^2y + xy^2 - 9x)(= x(x^2 + 2xy + y^2 - 9))(= x<(x^2 + 2xy + y^2) - 9>)(= x<(x + y)^2 - 3^2>)(= x(x + y - 3)(x + y + 3))b)(2x - 2y - x^2 + 2xy - y^2)(= (2x - 2y) - (x^2 - 2xy + y^2))(= 2(x - y) - (x - y)^2)(= (x - y)<2 - (x - y)>)(= (x - y)(2 - x + y))c)(x^4 - 2x^2)(= x^2(x^2 - 2))(= x^2)(= x^2(x - sqrt2)(x + sqrt2))

Lưu ý:

Với(age 0)ta có:(a = (sqrta)^2)
Bạn đang xem: Toán 8 trang 25

*

Tham khảo giải mã các bài bác tập luyện tập trang 25 khác • Giải bài 54 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài xích 55 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài bác 56 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính cấp tốc giá trị của... • Giải bài 57 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài xích 58 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết - Hình học tập 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập trang 25
• Giải bài bác 54 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 55 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 56 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 57 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 58 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bộ Gd Công Bố Đề Minh Hoa 2019 Môn Toán, Đề Thi Minh Họa Môn Ngữ Văn Thpt Quốc Gia 2019

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12