///////////////////FACEBOOKjQuery(document).ready(function() window.fbAsyncInit = function() FB.init( appId : window.ism_facebook_id, status: true, cookie: true, xfbml : true, version : "v2.5" ); ; (function(d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)<0>; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); (document, "script", "facebook-jssdk-ism")););


Bạn đang xem: Toàn cầu hóa tiếng anh là gì

“Toàn mong hóa” là khái niệm mà nhiều người đang nghe hằng ngày, hằng giờ đồng hồ trên tất cả các phương tiện tin tức đại chúng. Nghe thì có vẻ vĩ mô và nặng nề hiểu, nhưng thế giới hóa bao gồm những bộc lộ rất quen thuộc và siêu gần với cuộc sống hằng ngày: ví dụ ai đang nghe nhạc K- pop, giỏi US- UK, ví dụ bạn có thể truy cập internet và tham khảo về những trường đh cách xa nửa vòng trái đất, ví dụ nhiều người đang luyện thi IELTS – một kỳ thi giờ đồng hồ Anh mang tính quốc tế…. Do vậy, bạn cũng có thể không phân tích và lý giải đúng khái niệm trái đất hóa là gì, nhung bạn nhất định phải ghi nhận về từ vựng IELTS theo chủ đề trái đất hóa, cảnh báo lại mọi từ vựng thiệt “chất” và bước đầu quá trình “Globalization” của thiết yếu mình!


*

Từ vựng IELTS theo chủ đề globalization 1


TỪ VỰNG IELTS THEO CHỦ ĐỀ TOÀN CẦU HÓA #1: những khái niệm liên quan đến Global

Global /ˈɡloʊbl/ covering or affecting the whole world

Global warfare cuộc chiến tranh toàn cầuGlobalize /ˈɡloʊbəlaɪz/ toàn cầu hóaGlobalization sự trái đất hóa

Một số khái niệm tương quan đến Global:

Global crisis (recession/slowdown) : phệ hoảng trái đất / suy thoái và phá sản toàn cầuHoặc Global competitive index: sức cạnh tranh toàn cầuHoặc Global distribution system: khối hệ thống phân phối toàn cầuVà Global reach / global scope có nghĩa là Phạm vi toàn cầuGlobal capitalism: nhà nghĩa phạm vi toàn cầuVà Global climate tức là Xu thế thế giới hoáGlobalization process: quy trình toàn ước hoáAccelerate globalization: Thúc đẩy trái đất hoáCorporate globalization: toàn cầu hoá hòa hợp tác

TỪ VỰNG IELTS THEO CHỦ ĐỀ TOÀN CẦU HÓA #2: các từ vựng hay dùng

Accelerate /əkˈseləreɪt/ to lớn happen or lớn make something happen faster or earlier than expected

Affluence /ˈæfluəns/ the state of having a lot of money and a good standard of living

Capitalize /ˈkæpɪtəlaɪz/ to lớn sell possessions in order lớn change them into money

Capitalize on/upon something: lớn gain a further advantage for yourself from a situation

Imbalance /ɪmˈbæləns/ a situation in which two or more things are not the same kích cỡ or are not treated the same, in a way that is unfair or causes problems

Inflation /ɪnˈfleɪʃn/ a general rise in the prices of services and goods in a particular country, resulting in a fall in the value of money; the rate at which this happens

Galoping inflation lạm phát tốc độ phi mãInflation rate tỉ lệ lấn phátInflationary vì lạm phát, vị lạm phát

Institution /ˌɪnstɪˈtuːʃn/ a large important organization that has a particular purpose, for example, a university or bank

Institutional nằm trong cơ quan, thể chếInstitutionalize thiết chế hóa

Socio-economic development phát triển kinh tế- làng mạc hội

Meaning: the process ofsocial and economic development in a society.Example: Socio-economic development is the main purpose of many nations.

Ubiquitous /juːˈbɪkwɪtəs/ seeming khổng lồ be everywhere or in several places at the same time; very common

Universal /ˌjuːnɪˈvɜːrsl/ true or right at all times và in all places

Universalise /ju:ni’və:səlaiz/ phổ cập

Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/ lớn become or make somebody become accepted as a thành viên of a social group, especially when they come from a different culture

Multinational /ˌmʌltiˈnæʃnəl/ <đa quốc gia> existing in or involving many countries

Multinational organization tổ chức triển khai đa quốc giaMultinational corporation doanh nghiệp đa quốc gia


Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Cái Răng Cái Tóc Là Góc Con Người, Cái Răng Cái Tóc Là Góc Con Người

*

Từ vựng IELTS theo chủ thể globalization 2


TỪ VỰNG IELTS THEO CHỦ ĐỀ TOÀN CẦU HÓA #3: từ vựng về những quốc gia

Superpower /ˈsuːpərpaʊər/ one of the countries in the world that has very great military or economic power & a lot of influence, for example, the US

Developing country non sông đang vạc triển

Developed country quốc gia đã vạc triển

Tariff /ˈtærɪf/ a tax that is paid on goods coming into or going out of a country

Tariff barriers mặt hàng rào thuế quanTariff Structure form biểu thuế quan

Sovereignty /ˈsɑːvrənti/ (+over something) complete power to lớn govern a country

Territory /ˈterətɔːri/ land that is under the control of a particular country or ruler

Constitution /ˌkɑːnstəˈtuːʃn/ the system of laws & basic principles that a state, a country or an organization is governed by

TỪ VỰNG IELTS THEO CHỦ ĐỀ TOÀN CẦU HÓA #4: tên những tổ chức nước ngoài bằng giờ đồng hồ Anh

Tên viết tắtTên giờ đồng hồ AnhTên giờ đồng hồ Việt
WHOWorld Health Organizationtổ chức y tế nỗ lực giới
WTOWorld Trade OrganizationTổ chức thương mại Thế giới
WBWorld BankNgân hàng cầm cố giới
UNUnited NationsLiên đúng theo Quốc
UNESCOThe United Nations Educational, Scientific and Cultural OrganizationTổ chức Giáo dục, công nghệ và Văn hoá của phối hợp Quốc
UNICEFThe United Nations Children’s FundQuỹ Nhi đồng liên hợp Quốc
IMFInternational Monetary FundQuỹ tiền tệ Quốc tế
FAOFood và Agriculture OrganisationTổ chức Lương thực cùng Nông nghiệp phối hợp Quốc
APECAsia – Pacific Economic CooperationDiễn bọn hợp tác tài chính châu Á – tỉnh thái bình Dương

Trên đó là những từ vựng IELTS theo chủ thể Globalization. đông đảo từ vựng này đã được pragamisiones.com tổng đúng theo và biên tập với phần giải thích cụ thể bằng giờ Việt cùng tiếng Anh, dĩ nhiên collocation, phrasal verb và family words thuộc ví dụ minh họa cố kỉnh thể. Mong rằng nội dung bài viết sẽ giúp cho bạn mở rộng vốn từ của bản thân và đầy niềm tin hơn với bài xích thi IELTS, đặc biệt với bài xích speaking và writing. Bạn cũng đừng quên tham khảo series bài viết tổng hợp từ vựng IELTS theo chủ đề của pragamisiones.com để rèn luyện thêm đông đảo chủ đề từ bỏ vựng khác nhé!