Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

1000 bài bác tập trắc nghiệm Toán 5I - Số thập phânII - các phép tính cùng với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ3. Phép nhân4. Phép chiaI - Số đo thời gianII - Vận tốc, quãng đường, thời gianI - Ôn tập về số từ bỏ nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượngII - Ôn tập về những phép tính với các số từ bỏ nhiên, phân số, số thập phânIII - Ôn tập về hình họcIV - Ôn tập về giải toán
Bài tập nhì vật vận động ngược chiều Toán lớp 5 có giải thuật
Trang trước
Trang sau

Bài tập nhị vật vận động ngược chiều Toán lớp 5 bao gồm lời giải

Câu 1: Một xe hơi đi từ bỏ A cho B với tốc độ là v1, cùng lúc đó xe sản phẩm công nghệ đi tự B cho A với vận tốc là v2. Độ lâu năm quãng mặt đường AB là s. Phương pháp tính thời gian đi để hai xe gặp nhau là:

A. Tgn = s: (v1 + v2)

B. Tgn = s: (v1 - v2)

C. Tgn = s: (v1 x v2)

D. Tgn = s: (v1 : v2)

Hiển thị đáp án

Theo đề bài, xe hơi và xe cộ máy lên đường cùng lúc, thời hạn đi để chạm chán nhau bằng quãng đường phân chia cho tổng hai vận tốc, hay tgn = s: (v1 + v2).

Bạn đang xem: Toán chuyển đông lớp 5 ngược chiều


Câu 2: Quãng mặt đường AB lâu năm 360km. Một ô tô đi từ bỏ A cho tới B với vận tốc 50 km/giờ. đồng thời đó một xe vật dụng đi từ B tới A với tốc độ 40 km/giờ. Hỏi sau bao lâu nhị xe gặp mặt nhau?

A.0,18 giờ

B.4 giờ

C.36 giờ

D.288 giờ

Hiển thị đáp án

Ta gồm sơ đồ vận động của nhị xe như sau:

*

Tổng vận tốc của nhị xe là:

50 + 40 = 90 (km/giờ)

Thời gian đi để hai xe chạm chán nhau là:

360 : 90 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ.


Câu 3: nhị ca nô căn nguyên cùng một lúc, đi ngược hướng nhau trên quãng con đường sông AB dài 153km. Gia tốc của ca nô đi từ bỏ A mang đến B là 36 km/giờ cùng hơn gia tốc ca nô đi từ bỏ B mang đến A là 4 km/giờ. Hỏi kể từ lúc khởi hành, sau bao lâu hai ca nô gặp gỡ nhau?

A.2,25 giờ

B.3,825 giờ

C.4,78 giờ

D.38,25 giờ

Hiển thị đáp án

Vận tốc của ca nô đi tự B cho A là:

36 – 4 = 32 (km/giờ)

Tổng gia tốc hai ca nô là:

36 + 32 = 68 (km/giờ)

Kể từ lúc khởi hành, nhị ca nô gặp nhau sau thời điểm đi khoảng thời gian là:

153 : 68 = 2,25 (giờ)

Đáp số: 2,25 giờ.


Câu 4: Điền số phù hợp vào ô trống:

Quãng mặt đường từ hà thành đến thành phố hải dương dài 90km. Thời gian 7 giờ đồng hồ 15 phút, anh Tuấn đi từ tp hà nội về hải dương với tốc độ 35 km/giờ. đồng thời đó anh Huy cũng đi từ hải dương lên thủ đô với vận tốc 40 km/giờ.

Vậy hai người gặp gỡ nhau cơ hội giờ phút.

Hiển thị đáp án

Tổng tốc độ của nhị anh là:

35 + 40 = 75 (km/giờ)

Thời gian đi nhằm hai anh chạm mặt nhau là:

90 : 75 = 1,2 (giờ)

Đổi 1,2 tiếng = 72 phút = 1 giờ đồng hồ 12 phút

Hai người gặp gỡ nhau lúc:

7 giờ 15 phút + 1 giờ 12 phút = 8 tiếng 27 phút

Đáp số: 8 giờ 27 phút.

Vậy lời giải đúng điền vào ô trống theo vật dụng tự trường đoản cú trái sang nên là 8;27.


Câu 5: Hai tp A và B phương pháp nhau 135km. Một xe đồ vật đi từ bỏ A cho B với vận tốc 42 km/giờ với một xe đạp điện đi từ B mang lại A với tốc độ 12 km/giờ. Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau? Lúc chạm mặt nhau xe máy giải pháp B bao nhiêu ki-lô-mét?

A.4,5 giờ; 81km

B.2,5 giờ; 105km

C.4,5 giờ; 54km

D.2,5 giờ; 30km

Hiển thị đáp án

Tổng tốc độ của nhì xe là:

42 + 12 = 54 (km/giờ)

Thời gian đi để hai xe gặp mặt nhau là:

135 : 54 = 2,5 (giờ)

Chỗ gặp gỡ nhau giải pháp B số ki-lô-mét là:

12 × 2,5 = 30(km)

Đáp số: 2,5 giờ; 30km.


Câu 6: Điền số tương thích vào ô trống:

Một ô tô đi từ bỏ thị xóm A mang lại thị B với gia tốc là 48 km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi tự thị xã B mang đến thị làng A với vận tốc 54 km/giờ. Sau 2 giờ 30 phút nhị ô tô gặp mặt nhau.

Vậy quãng đường từ thị buôn bản A mang đến B dài km.

Hiển thị đáp án

Đổi: 2 tiếng đồng hồ 30 phút = 2,5 giờ

Tổng tốc độ hai ô tô là:

48 + 54 = 102 (km/giờ)

Quãng đường từ thị buôn bản A đến thị buôn bản B lâu năm số ki-lô-mét là:

102 × 2,5 = 255 (km)

Đáp số: 255km.

Vậy giải đáp đúng điền vào ô trống là 255.


Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

Quãng mặt đường AB dài 126km. Và một lúc xe hơi đi tự A cho tới B, xe thứ đi tự B cùng A. Sau 1 tiếng 45 phút thì nhị xe gặp mặt nhau. Biết rằng gia tốc xe máy bằng

*
vận tốc của ô tô.

Vậy gia tốc ô tô là km/giờ; gia tốc xe trang bị là km/giờ.

Hiển thị đáp án

Đổi 1 tiếng 45 phút = 1,75 giờ

Tổng tốc độ hai xe là:

126 : 1,75 = 72 (km/giờ)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần cân nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Vận tốc xe hơi là:

72 : 8 × 5 = 45 (km/giờ)

Vận tốc xe sản phẩm là

72 – 45 = 27 (km/giờ)

Đáp số: gia tốc ô tô: 45 km/giờ;

Vận tốc xe sản phẩm công nghệ 27 km/giờ.

Vậy lời giải đúng điền vào ô trống theo lắp thêm tự trường đoản cú trái sang bắt buộc là 45; 27.


Câu 8: và một lúc, một ô tô đi từ tỉnh giấc A cho tỉnh B với vận tốc lớn hơn vận tốc xe sản phẩm công nghệ đi từ tỉnh giấc B cho tỉnh A là 15km/giờ. Sau 2 giờ xe hơi và xe pháo máy gặp nhau. Khoảng cách từ thức giấc A mang lại tỉnh B là 150km. Tính vận tốc mỗi xe.

A.Ô tô: 48 km/giờ; xe pháo máy: 33 km/giờ

B.Ô tô: 45 km/giờ; xe cộ máy: 30 km/giờ

C.Ô tô: 55 km/giờ; xe cộ máy: 40 km/giờ

D.Ô tô: 60 km/giờ; xe máy: 45 km/giờ

Hiển thị đáp án

Tổng tốc độ hai xe pháo là:

150 : 2 = 75 (km/giờ)

Vận tốc xe hơi là:

(75 + 15) : 2 = 45 (km/giờ)

Vận tốc xe máy là:

45 – 15 = 30 (km/giờ)

Đáp số: Ô đánh : 45 km/giờ;

Xe máy: 30 km/giờ.


Câu 9: Một xe hơi đi từ tỉnh A mang lại tỉnh B với vận tốc 54 km/giờ. Ô tô đi được 40 phút thì tất cả một xe máy đi trường đoản cú B mang đến A với vận tốc 36 km/giờ. Biết quãng đường AB lâu năm 81km . Hỏi sau bao lâu kể từ lúc xe máy xuất hành thì hai xe gặp nhau? Chỗ chạm mặt nhau biện pháp B bao nhiêu ki-lô-mét?

A.0,9 giờ; 32,4km

B.0,66 giờ; 23,76km

C.2,5 giờ; 18km

D.0,5 giờ; 18km

Hiển thị đáp án

Ta có sơ đồ hoạt động của nhì xe như sau:

*

Đổi: 40 phút = 23 giờ

Trong 23 giờ, ô tô đi được quãng mặt đường AC lâu năm là:

54 × 23 = 36 (km)

Quãng mặt đường BC lâu năm là:

81 − 36 = 45 (km)

Tổng gia tốc của hai xe là:

54 + 36 = 90 (km/giờ)

Thời gian đi để hai xe gặp mặt nhau là:

45 : 90 = 0,5 (giờ)

Chỗ gặp mặt nhau biện pháp B số ki-lô-mét là:

36 × 0,5 = 18 (km)

Đáp số: 0,5 giờ; 18km.


Câu 10: Điền số tương thích vào ô trống:

Lúc 8 giờ nửa tiếng ô tô thứ nhất đi tự A mang lại B với vận tốc 44 km/giờ. Lúc 9 giờ xe hơi thứ nhị đi từ bỏ B để mang lại A với vận tốc 56 km/giờ. Hai xe gặp gỡ nhau thời gian 10 tiếng 45 phút.

Vậy độ nhiều năm quãng con đường AB là km.

Hiển thị đáp án

Ta tất cả sơ đồ hoạt động của nhị xe như sau:

*

Thời gian ô tô đầu tiên đi trước xe hơi thứ nhị là:

9 giờ − 8 giờ trong vòng 30 phút = 30 phút

Đổi: 1/2 tiếng = 0,5 giờ

Trong 0,5 giờ, ô tô đi được quãng mặt đường AC lâu năm là:

44 × 0,5 = 22 (km)

Thời gian đi để hai xe chạm mặt nhau (kể tự khi ô tô thứ nhị xuất phát) là:

10 giờ đồng hồ 45 phút − 9 giờ = 1 tiếng 45 phút

Đổi 1 tiếng 45 phút = 1,75 giờ

Tổng vận tốc của hai xe là:

44 + 56 = 100 (km/giờ)Quãng mặt đường BC nhiều năm là:

100 × 1,75 = 175 (km)

Quãng mặt đường AB dài là:

22 + 175 = 197 (km)

Đáp số: 197km.

Vậy giải đáp đúng điền vào ô trống là 197.

Xem thêm: Phân Biệt Ổ Cứng Ssd M2 Là Gì? Chuẩn Ssd M2 Là Gì? Ssd M2 Là Gì


Câu 11: thời điểm 7 giờ, xe thứ nhất đi từ bỏ A mang lại B với tốc độ 40 km/giờ. Đến 7 tiếng 45 phút, xe sản phẩm hai đi tự B đến A. Đến 9 giờ hai xe gặp gỡ nhau. Hỏi xe đồ vật hai đi với vận tốc bao nhiêu, hiểu được quãng mặt đường AB nhiều năm 142,5km

A.16,25 km/giờ

B.31,25 km/giờ

C.50 km/giờ

D.74 km/giờ

Hiển thị đáp án

Ta có sơ đồ vận động của nhì xe như sau:

*

Thời gian ô tô đầu tiên đi trước xe hơi thứ nhì là:

7 giờ đồng hồ 45 phút −7 giờ đồng hồ = 45 phút

Đổi: 45 phút = 0,75 giờ

Trong 0,75 giờ, ô tô đi được quãng mặt đường AC nhiều năm là:

40 × 0,75 = 30 (km)

Thời gian đi để hai xe chạm chán nhau (kể từ bỏ khi xe hơi thứ nhì xuất phát) là:

9 giờ − 7 giờ đồng hồ 45 phút = 1 tiếng 15 phút

Đổi 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng con đường BC dài là:

142,5 − 30 = 112,5 (km)

Tổng vận tốc của nhị xe là:

112,5 : 1,25 = 90 (km/giờ)

Vận tốc xe sản phẩm hai là:

90 – 40 = 50 (km/giờ)

Đáp số: 50 km/giờ.KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa huấn luyện lớp 5 cho bé sẽ được tặng ngay miễn giá tiền khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đk học test cho bé và được support miễn tổn phí tại khoahoc.pragamisiones.com