Tài liệu gồm 128 trang, được tổng hợp vì chưng thầy giáo Nguyễn Chín Em, cầm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài xích tập trắc nghiệm chuyên đề cách thức tọa độ trong không khí Oxyz, giúp học viên tham khảo trong quá trình học tập công tác Hình học tập 12 học tập kỳ 2.

Bạn đang xem: Toán hình 12 học kì 2

*

Phần II. HÌNH HỌC 12.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào KHÔNG GIAN 1.Bài 1. Hệ tọa độ trong không khí 1.A nắm tắt lí thuyết 1.B những dạng toán 6.+ Dạng 1. Những phép toán về tọa độ của vectơ và điểm 6.+ Dạng 2. Xác định điểm trong không gian. Chứng minh tính hóa học hình học tập 9.+ Dạng 3. Mặt mong 10.C bài bác tập trắc nghiệm 12.Bài 2. Phương trình khía cạnh phẳng 30.A nắm tắt lí thuyết 30.B những dạng toán 33.+ Dạng 1. Sự đồng phẳng của tía vec-tơ, tư điểm đồng phẳng 33.+ Dạng 2. Diện tích s của tam giác 38.+ Dạng 3. Thể tích khối chóp 39.+ Dạng 4. Thể tích khối hộp 41.+ Dạng 5. Tính khoảng cách 42.+ Dạng 6. Góc giữa hai mặt phẳng 43.+ Dạng 7. Vị trí kha khá giữa hai mặt phẳng 44.+ Dạng 8. Vị trí kha khá giữa khía cạnh phẳng với mặt ước 46.+ Dạng 9. Lập phương trình khía cạnh phẳng đi qua 1 điểm và gồm vectơ pháp tuyến đến trước 47.+ Dạng 10. Lập phương trình khía cạnh phẳng trung trực của đoạn trực tiếp 47.+ Dạng 11. Lập phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và có cặp vectơ chỉ phương cho trước 48.+ Dạng 12. Lập phương trình khía cạnh phẳng đi sang 1 điểm và song song mặt phẳng mang đến trước 49.+ Dạng 13. Lập phương trình phương diện phẳng trải qua ba điểm khác nhau không thẳng hàng 51.+ Dạng 14. Lập phương trình phương diện phẳng đi sang một điểm và vuông góc với con đường thẳng trải qua hai điểm mang đến trước 51.+ Dạng 15. Lập phương trình khía cạnh phẳng đi sang 1 điểm và vuông góc với nhì mặt phẳng giảm nhau đến trước 52.+ Dạng 16. Lập phương trình phương diện phẳng đi qua hai điểm cùng vuông góc với một phương diện phẳng giảm nhau mang đến trước 53.+ Dạng 17. Lập phương trình khía cạnh phẳng xúc tiếp với mặt ước tại điểm cho trước 54.+ Dạng 18. Viết phương trình của mặt phẳng liên quan đến mặt mong và khoảng cách 55.C bài bác tập trắc nghiệm 59.Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không khí 81.

Xem thêm: Ăn Táo Có Tốt Không - 10 Lý Do Nên Ăn Một Quả Táo Mỗi Ngày

A tóm tắt lí thuyết 81.B những dạng toán 83.+ Dạng 1. Viết phương trình con đường thẳng lúc biết một điểm thuộc nó cùng một véc-tơ chỉ phương 83.+ Dạng 2. Viết phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm mang đến trước 85 .+ Dạng 3. Viết phương trình con đường thẳng đi qua điểm M cho trước với vuông góc với phương diện phẳng (α) cho trước 85.+ Dạng 4. Viết phương trình mặt đường thẳng trải qua điểm M và song song cùng với một con đường thẳng cho trước 87.+ Dạng 5. Đường thẳng d đi qua điểm M và song song với hai mặt phẳng cắt nhau (P) với (Q) 88.+ Dạng 6. Đường thẳng d qua M tuy nhiên song với mp(P) và vuông góc với d0 (d0 ko vuông góc cùng với ∆) 90.+ Dạng 7. Viết phương trình mặt đường thẳng d đi qua điểm M cùng vuông góc với hai tuyến phố thẳng chéo nhau d1 và d2 91.+ Dạng 8. Vị trí kha khá giữa 2 đường thẳng 94.+ Dạng 9. Vị trí kha khá giữa con đường và mặt 95.+ Dạng 10. Khoảng cách 96.+ Dạng 11. Góc 97.+ Dạng 12. Tọa độ hình chiếu của điểm lên đường-mặt phẳng 98.C bài bác tập trắc nghiệm 100.

cài đặt tài liệu