Chương này củng cố, không ngừng mở rộng hiểu biết của học viên về Lí thuyết tập hợp đã được học sinh sống lớp dưới, cung cấp các con kiến thức ban đầu về xúc tích và ngắn gọn và các khái niệm số gần đúng, sai số chế tạo ra sơ sở nhằm học xuất sắc các chương sau. Bài xích này là bài khởi đầu của chương.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Lí thuyết

I. Mệnh đề, mệnh đề chứa biến

1. Mệnh đề

Khái niệm: Mệnh đề là câu khẳng định rất có thể xác định được tính đúng xuất xắc sai của nó. Một mệnh đề cần thiết vừa đúng, vừa sai.

Bạn đang xem: Toán lớp 10 mệnh đề

Ví dụ:

1+3=4 là mệnh đề.

“Cô giáo xinh quá” không phải là mệnh đề.

2. Mệnh đề cất biến

Khái niệm: Mệnh đề chứa thay đổi là câu khẳng định mà sự đúng tuyệt sai của nó còn tùy thuộc vào trong 1 hay nhiều yếu tố trở nên đổi.

Ví dụ: Xét câu “n chia hết cho 3” là mệnh đề chứa biến.

Ta chưa xác định được tính trắng đen của câu này. Mặc dù với mỗi cực hiếm của n nằm trong tập thích hợp số nguyên cho ta một mệnh đề.

Chẳng hạn cùng với “n=4” ta được mệnh đề “4 phân chia hết cho 3”- sai.

Với “n=6” ta được mệnh đề “6 phân chia hết đến 3”- đúng.

II. Tủ định của một mệnh đề

Phủ định của một mệnh đề A, là một trong những mệnh đề, kí hiệu là $overlineA$. Hai mệnh đề A với $overlineA$ có những khẳng định trái ngược nhau.

nếu như A đúng thì $overlineA$ sai. Trường hợp A không nên thì $overlineA$ đúng.

Để tủ định một mệnh đề, ta thêm hoặc bớt từ ko hoặc không phải vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Ví dụ:

A: “$pi$ là số hữu tỉ.” -sai

$overlineA$: “$pi$ ko là số hữu tỉ.”-đúng.

III. Mệnh đề kéo theo

Khái niệm: Mệnh đề “Nếu p. Thì Q” được call là mệnh đề kéo theo cùng kí hiệu là $P Rightarrow Q$. Ta nói phường là đưa thiết, Q là kết luận của định lí hoặc p. Là đk đủ để sở hữu Q hoặc Q là điều kiện cần để sở hữu P

Chú ý: Mệnh đề $P Rightarrow Q$ chỉ sai khi p. đúng và Q sai.

Ví dụ: Mệnh đề “-3>-2” $Rightarrow (-3)^2> (-2)^2$”- đúng.

IV. Mệnh đề đảo- nhị mệnh đề tương đương

Mệnh đề $Q Rightarrow P$ được call là mệnh đề đảo của mệnh đề $P Rightarrow Q$.

Nếu cả hai mệnh đề $P Rightarrow Q$ cùng $Q Rightarrow P$ mọi đúng ta nói p. Và Q là nhì mệnh đề tương đương. Kí hiệu $P Leftrightarrow Q$.

Ví dụ: Tam giác ABC cân và gồm một góc $60^0$ là điều kiện cần cùng đủ để tam giác ABC đều.

Xem thêm: Bài Tập Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Có Lời Giải, Bài Tập Mẫu Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

 V. Kí hiệu $forall$ cùng $ exists$

Kí hiệu $forall$ đọc là "với mọi", $exists$ hiểu là tất cả một (tồn trên một) xuất xắc có tối thiểu một (tồn tại tối thiểu một).