Giải Toán lớp 4: so sánh hai phân số khác mẫu mã số góp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi nhắc đáp án 3 bài xích tập trong SGK Toán 4 trang 121, 122. Qua đó, giúp những em học sinh ôn tập, củng thế lại con kiến thức, rèn luyện kĩ năng giải Toán lớp 4 của chính bản thân mình thật thành thạo.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 121 122

Đồng thời, cũng góp thầy cô xem thêm để soạn giáo án bài đối chiếu hai phân số khác chủng loại số của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và những em học viên cùng theo dõi bài viết dưới phía trên của pragamisiones.com:

Giải bài bác tập Toán 4 trang 122

Bài 1

So sánh hai phân số:

a)

*

b)

*

c)

*

Đáp án

a) Quy đồng mẫu số hai phân số

*
:

*

*
displaystyle3 over 10" data-latex="displaystyle2 over 5 > displaystyle3 over 10" data-i="27" class="aligncenter" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdisplaystyle%7B2%20%5Cover%205%7D%20%3E%20%5Cdisplaystyle%7B3%20%5Cover%2010%7D">.

Bài 2

Rút gọn rồi đối chiếu hai phân số:

a)

*

b)

*

Đáp án

a) Rút gọn gàng phân số

*
và giữ nguyên phân số
*
:

*

*
displaystyle6 over 12" data-latex="displaystyle3 over 4 > displaystyle6 over 12" data-i="39" class="aligncenter" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdisplaystyle%7B3%20%5Cover%204%7D%20%3E%20%5Cdisplaystyle%7B6%20%5Cover%20%7B12%7D%7D">.

Bài 3

Mai nạp năng lượng

*
chiếc bánh, Hoa ăn uống
*
chiếc bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn?

Đáp án

Quy đồng mẫu mã số nhị phân số:

*

Mai ăn uống

*
tức là ăn
*
loại bánh

Hoa nạp năng lượng

*
loại bánh có nghĩa là ăn
*
chiếc bánh

*
dfrac38" data-latex="dfrac25 > dfrac38" data-i="46" class="aligncenter" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B2%7D%7B5%7D%20%3E%20%5Cdfrac%7B3%7D%7B8%7D">.

Vậy Hoa là người ăn đủ bánh hơn.

Xem thêm: 50+ Hình Ảnh Thiên Nhiên Đẹp Nhất Thế Giới, Chất Lượng Cao


Toán lớp 4: so sánh hai phân số khác mẫu số trang 121 Giải bài bác tập Toán lớp 4 trang 121, 121

Giải Toán lớp 4: so sánh hai phân số khác chủng loại số giúp những em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 3 bài bác tập vào SGK Toán 4 trang 121, 122. Qua đó, giúp các em học viên ôn tập, củng cố gắng lại con kiến thức, rèn luyện kĩ năng giải Toán lớp 4 của bản thân mình thật thành thạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô xem thêm để biên soạn giáo án bài đối chiếu hai phân số khác mẫu số của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và những em học viên cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của pragamisiones.com: Giải bài xích tập Toán 4 bài so sánh hai phân số khác mẫu sốGiải bài xích tập Toán 4 trang 122Bài 1Bài 2Bài 3 Giải bài xích tập Toán 4 trang 122 bài 1 so sánh hai phân số: a) b) c) (adsbygoogle=window.adsbygoogle||<>).push() Đáp án a) Quy đồng mẫu mã số nhì phân số:

Vì . B) Quy đồng mẫu số nhì phân số :

Vì đề xuất . C) Quy đồng mẫu mã số phân số và giữ nguyên phân số :

Vì đề xuất . Bài bác 2 Rút gọn gàng rồi đối chiếu hai phân số: a) b) Đáp án a) Rút gọn gàng phân số và không thay đổi phân số: (adsbygoogle=window.adsbygoogle||<>).push()

Vì bắt buộc . B) Rút gọn gàng phân số và giữ nguyên phân số :

Vì yêu cầu . Bài xích 3 Mai ăn cái bánh, Hoa ăn cái bánh đó. Ai ăn uống nhiều bánh hơn? Đáp án Quy đồng chủng loại số hai phân số:

Mai ăn tức là ăn chiếc bánh Hoa ăn uống cái bánh có nghĩa là ăn cái bánh Vì buộc phải . Vậy Hoa là người ăn uống nhiều bánh hơn.

#Toán #lớp #sánh #hai #phân #số #khác #mẫu #số #trang #Giải #bài #tập #Toán #lớp #trang


#Toán #lớp #sánh #hai #phân #số #khác #mẫu #số #trang #Giải #bài #tập #Toán #lớp #trang Tổng hợp: pragamisiones.com