Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau: 10% của 120 là 12 5% của 120 là 6Vậy : 15% của 120 là 18.a) Hãy viết số tương thích vào nơi chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của khách hàng Dung: ... % của 240 là ... ... % của 240 là ... ... % của 240 là ...Vậy : 17,5% của 240 là ...b) Hãy tính 35% của 520 với nêu biện pháp tính.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 sgk trang 124, 125 luyện tập chung


Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy : 15% của 120 là 18.

a) Hãy viết số phù hợp vào địa điểm chấm nhằm tìm 17,5% của 240 theo cách tính của công ty Dung:

... % của 240 là ...

... % của 240 là ...

... % của 240 là ...

Vậy : 17,5% của 240 là ...

b) Hãy tính 35% của 520 với nêu biện pháp tính.

Phương pháp giải:

*) - so với 15% = 10% + 5%

- Tính nhẩm 10% của 120 bằng phương pháp lấy 120 chia nhẩm 10.

- Tính nhẩm 5% bằng cách lấy cực hiếm 10% của 120 phân tách cho 2. 

- 15% của 120 = 10% của 120 + 5% của 120.

*) Ta tính giống như như trên để tìm 17,5% của 240.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 10% của 240 là 24.

5% của 240 là 12.

2,5% của 240 là 6.

Vậy : 17,5% của 240 là 42.

b) phương pháp 1 :

10% của 520 là 52. Vậy:

30% của 520 là 156.

5% của 520 là 26.

Vậy : 35% của 520 là 182.

Cách 2 : 

10% của 520 là 52.

5% của 520 là 26.

20% của 520 là 104.

Vậy : 35% của 520 là 182.

Cách 3:

10% của 520 là 52.

70 % của 520 là 364.

Vậy : 35 % của 520 là 182.


Bài 2


Video gợi ý giải


Biết tỉ số thể tích của nhì hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

 

*

a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu xác suất thể tích của hình lập phương nhỏ xíu ?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

Phương pháp giải:

- search tỉ số thể tích của hình lập phương to và hình lập phương nhỏ xíu rồi viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

- ý muốn tìm thể tích hình lập phương lớn ta mang thể tích hình lập phương nhỏ bé nhân cùng với tỉ số thể tích của hình lập phương bự và hình lập phương bé.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Vậy tỉ số tỷ lệ thể tích hình lập phương phệ và thể tích hình lập phương bé nhỏ là:

(3 : 2 = 1,5 = 150\%)

b) Thể tích hình lập phương phệ là:

(64 imesdfrac32 = 96; (cm^3))

Đáp số: a) (150\%);

b) (96cm^3).

Xem thêm: " Thủ Khoa Tiếng Anh - Thủ Khoa Tiếng Anh Là Gì


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


Bạn Hạnh xếp các hình lập phương bé dại có cạnh 1cm thành hình bên. Hỏi: 

 a) Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ dại ? 

b) nếu sơn các mặt ko kể của hình mặt thì diện tích cần sơn bởi bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

*

Phương pháp giải:

 Quan gần kề hình vẽ để tìm số hình lập phương nhỏ có trong hình vẫn cho.

- Áp dụng công thức tính diện tích một mặt: diện tích một khía cạnh = cạnh ( imes ) cạnh. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Coi hình vẫn cho tất cả 3 khối lập phương lớn, từng khối rất nhiều được xếp vì 8 hình lập phương nhỏ, bởi thế hình vẽ gồm tất cả: