Một nền nhà hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Fan ta dùng những viên gạch hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát sàn nhà đó, kinh phí mỗi viên gạch men là trăng tròn 000 đồng. Hỏi lát cả mặt sàn nhà thì hết bao nhiêu tiền sở hữu gạch ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kế).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài luyện tập trang 172


Một mặt sàn nhà hình chữ nhật có chiều lâu năm 8m, chiều rộng bằng (dfrac34) chiều dài. Bạn ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm nhằm lát sàn nhà đó, giá bán mỗi viên gạch men là trăng tròn 000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền tải gạch ? (Diện tích phần mạch xi măng không đáng kế).

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng mặt nền nhà = chiều dài ( imes ;dfrac34.)

- Tính diện tích nền nhà = chiều dài ( imes) chiều rộng.

- Tính diện tích 1 viên gạch hình vuông = cạnh ( imes ) cạnh.

- Tính số viên gạch yêu cầu dùng = diện tích nền nhà : diện tích s 1 viên gạch.

- Số tiền mua gạch = giá tiền 1 viên gạch ( imes ) số viên gạch yêu cầu dùng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Nền đơn vị hình chữ nhật

Chiều dài: 8 m

Chiều rộng: (dfrac34) chiều dài

Viên gạch hình vuông cạnh 4 dm

1 viên gạch: trăng tròn 000 đồng

Nền nhà: ... đồng?

Bài giải

Chiều rộng mặt sàn nhà là:

8 ( imes ; dfrac34) = 6 (m)

Diện tích mặt sàn nhà là:

8 x 6 = 48 (m2) = 4800dm2

Diện tích một viên gạch ốp là:

4 x 4 = 16 (dm2)

Số viên gạch để lát cả sàn nhà là:

4800 : 16 = 300 (viên gạch)

Lát gạch cả sàn nhà thì không còn số chi phí là:

20 000 x 300 = 6 000 000 (đồng)

Đáp số: 6 000 000 đồng.

 


Bài 2


Video trả lời giải


Một thửa ruộng hình thang bao gồm trung bình cùng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng kia bằng diện tích s một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai lòng là 10m, tính độ lâu năm mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Phương pháp giải:

- Tính độ nhiều năm cạnh hình vuông = chu vi : 4.

- Tính diện tích mảnh đất hình vuông = cạnh × cạnh.

Từ kia ta có diện tích thửa ruộng hình thang.

- Tính tổng độ dài 2 đáy = trung bình cộng 2 đáy × 2.

- Tính chiều cao hình thang = diện tích × 2 : tổng độ dài 2 đáy.

- kiếm tìm độ dài hai lòng theo vấn đề tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó:

Số khủng = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ xíu = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Cạnh mảnh đất hình vuông vắn là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông vắn là:

24 × 24 = 576 (m2)

Vậy diện tích s của thửa ruộng hình thang là 576m2.

Xem thêm: Các Loài Côn Trùng Hô Hấp Bằng, Côn Trùng Có Những Hình Thức Hô Hấp Nào

Tổng độ dài hai lòng của thửa ruộng hình thang là:

36 × 2 = 72 (m) 

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

576 × 2 : 72 = 16 (m)

b) 

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Độ lâu năm đáy bé bỏng của thửa ruộng hình thang là:

(72 – 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ nhiều năm đáy bự của thửa ruộng hình thang là:

72 – 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ;

b) 41m; 31m.


Bài 3


Video giải đáp giải


Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD cùng hình tam giác ADE có form size như hình bên dưới đây: