- Chọn bài bác -Chia một số trong những thập phân với một trong những tự nhiênLuyện tập trang 64Chia một số trong những thập phân với 10, 100, 1000, ...Chia một số trong những tự nhiên cho một trong những tự nhiên nhưng mà thương tìm kiếm được là một số trong những thập phânLuyện tập trang 68Chia một vài tự nhiên cho một vài thập phânLuyện tập trang 70Chia một trong những thập phân cho một số thập phânLuyện tập trang 72Luyện tập chung trang 72Luyện tập thông thường trang 73Tỉ số phần trămGiải toán về tỉ số phần trămLuyện tập trang 76Giải toán về tỉ số xác suất tiếp theo trang 76Luyện tập trang 77Giải toán về tỉ số xác suất tiếp theo trang 78Luyện tập trang 79Luyện tập thông thường trang 79Luyện tập bình thường trang 80Giới thiệu máy tính bỏ túiSử dụng máy tính bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 5: trên đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách giải toán 5 rèn luyện chung trang 79 giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 5 để giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và đúng theo logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 79 SGK Toán 5) luyện tập chung : Tính:

a) 216,72 : 42;

b) 1: 12,5;

c) 109,98 : 42,3

Lời giải:

*
*

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 5) rèn luyện chung :
Tính:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

Lời giải:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2

= 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

= 65,68

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

= 8,16 : 4,8 – 0,1725

= 1,7 – 0,1725

= 1,5275

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 5) rèn luyện chung : thời điểm cuối năm 2000 dân sinh của một phường là 15 625 người. Thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường sẽ là 15 875 người.

a) Hỏi từ thời điểm cuối năm 2000 đến thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường đó tạo thêm bao nhiêu phần trăm?

b) trường hợp từ thời điểm cuối năm 2001 mang đến năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng lên bấy nhiêu xác suất thì thời điểm cuối năm 2002 số dân của phường kia là từng nào người?

Lời giải:

a) so với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%

101,6% – 100% = 1,6%

b) 1,6% của 15 875 fan là:


15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Số dân của phường đó năm 2002 là:

15875 + 254 = 16 129 (người)

Đáp số a) 1,6%; b) 16 129 người.

Bài 4 (trang 80 SGK Toán 5) luyện tập chung : Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Một người bán sản phẩm bị lỗ 70 000 đồng và số chi phí đó bởi 7% số tiền bỏ ra. Để tính số vốn liếng của bạn đó, ta cần tính: