Đoạn trực tiếp AB là hình bao gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm trong lòng giữa A và B.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài độ dài đoạn thẳng

Đoạn trực tiếp AB nói một cách khác là đoạn trực tiếp BA.

Hai điểm A, B gọi là nhị đầu mút (hoặc nhị mút) của đoạn trực tiếp AB.

2. Độ nhiều năm đoạn thẳng

- mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một vài dương.

- Độ lâu năm đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai điểm A và B.

- nếu như hai điểm trùng nhau thì khoảng cách giữa chúng bởi O.

Ví dụ: Đoạn trực tiếp CD nhiều năm 4 cm

*

*So sánh hai đoạn thẳng

Ta đối chiếu hai đoạn thẳng bằng phương pháp so sánh độ lâu năm của chúng.

+ Ta có thể dùng mệnh đề: “Nếu (AM + MB e AB) thì điểm (M) không nằm giữa (A) với (B.)”

+ nếu điểm (M) nằm trong lòng (A) cùng (B;) điểm (N) nằm giữa (M) và (B) thì (AM + MN + NB = AB.)

*

I. Trung điểm của đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa và biện pháp đều hai đầu đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng.


Tóm tắt:

(I) là trung điểm của đoạn trực tiếp (AB)$ Leftrightarrow $$ mIA = IB$ cùng (I) nằm giữa hai điểm (A;B.)

hoặc (I) là trung điểm của đoạn thẳng (AB)$ Leftrightarrow left{ eginarraylAI + IB = AB\ mIA = IBendarray ight.$

hoặc (I) là trung điểm của đoạn trực tiếp (AB) $ Leftrightarrow mAI = BI = dfrac12AB$

II. Phương pháp vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Giả sử ta đề xuất vẽ trung điểm M của đoạn trực tiếp AB gồm độ lâu năm 5 cm.

Cách 1:

- Đặt mép thước trung với đoạn trực tiếp AB sao để cho vạch 0 trùng cùng với điểm A, khi ấy điểm B trùng với vén chỉ số 5 bên trên thước.

- Ta mang điểm M trùng với vén chỉ số 2,5 cm trên thước, lúc ấy ta gồm M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.

Cách 2:


Vẽ đoạn trực tiếp AB trên giấy can. Vội giấy làm thế nào cho điểm B trùng với điểm A. Giao của nếp gấp với đoạn thẳng AB chính là trung điểm M nên xác định

I. Trung điểm của đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm thân và phương pháp đều hai đầu đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng còn gọi là điểm thiết yếu giữa của đoạn thẳng.


Tóm tắt:

(I) là trung điểm của đoạn thẳng (AB)$ Leftrightarrow $$ mIA = IB$ và (I) nằm giữa hai điểm (A;B.)

hoặc (I) là trung điểm của đoạn thẳng (AB)$ Leftrightarrow left{ eginarraylAI + IB = AB\ mIA = IBendarray ight.$

hoặc (I) là trung điểm của đoạn trực tiếp (AB) $ Leftrightarrow mAI = BI = dfrac12AB$

II. Phương pháp vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Giả sử ta buộc phải vẽ trung điểm M của đoạn trực tiếp AB bao gồm độ nhiều năm 5 cm.

Cách 1:

- Đặt mép thước trung với đoạn thẳng AB làm thế nào cho vạch 0 trùng cùng với điểm A, khi ấy điểm B trùng với vén chỉ số 5 bên trên thước.

- Ta rước điểm M trùng với vạch chỉ số 2,5 centimet trên thước, khi ấy ta gồm M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.

Xem thêm: Thiên Nhiên Vùng Núi Đông Bắc Khác Với Tây Bắc Ở Điểm Nào Sau Đây

Cách 2:

Vẽ đoạn thẳng AB trên chứng từ can. Vội giấy thế nào cho điểm B trùng với điểm A. Giao của nếp gấp và đoạn thẳng AB chính là trung điểm M phải xác định


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp pragamisiones.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng pragamisiones.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.