Trả lời thắc mắc ôn tập chương 2 phần Số học trang 98 SGK toán 6 tập 1

Trả lời thắc mắc ôn tập chương 2 Số nguyên trang 98 SGK toán 6 tập 1. Viết tập đúng theo Z những số nguyên: Z = ……………...

Bạn đang xem: Toán lớp 6 ôn tập chương 2

Xem chi tiết


bài 107 trang 98 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 107 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Trên trục số đến hai điểm a, b (h.53). Hãy:

Xem lời giải


bài 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến số nguyên a không giống 0. So sánh -a với a, -a với 0

Xem lời giải


bài bác 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Dưới đây là tên với năm sinh của một số nhà toán học:

Xem lời giải


bài 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Trong những câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? mang lại ví dụ minh họa đối với các câu không nên :

Xem giải thuật


bài bác 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính các tổng sau:

Xem lời giải


bài xích 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố vui: chúng ta Điệp đã tìm được hai số nguyên, số trước tiên (2a) bằng hai lần số lắp thêm hai (a)...

Xem lời giải


bài bác 113 trang 99 sgk toán 6 tập 2

Giải bài bác 113 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào các ô trống ở hình vuông vắn bên (mỗi số vào một ô)...

Xem lời giải


bài 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Liệt kê cùng tính tổng toàn bộ các số nguyên x thỏa mãn:

Xem lời giải


bài bác 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tìm kiếm a ∈ Z, biết:

Xem giải thuật


bài 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính a) (-4).(-5).(-6) ...

Xem giải mã


bài bác 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tìm kiếm số nguyên x, biết:a)2x – 35 = 15; b)3x + 17 = 2; c)|x – 1| = 0

Xem giải thuật


bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Tính bởi hai cách:a)15.12 – 3.5.10;b)45 – 9.(13+5);c)29.(19 – 13) – 19. (29 – 13).

Xem thêm: Câu 1 Trang 87 Sbt Địa 6: Sóng Là Gì ? Nguyên Nhân Gây Ra Sóng?

Xem giải mã


bài bác 120 trang 100 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 120 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tập hợp: A =3; -5; 7; B = -2; 4; -6; 8a)Có bao nhiêu tích ab (với a ∈A cùng b ∈ B) được tạo thành thành?

Xem lời giải


bài xích 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền những số nguyên tương thích vào các ô trống vào bảng sau đây sao cho tích cho tía số ở ba ô ngay tắp lự nhau đều bằng 120:

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề hàng đầu - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề hàng đầu - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.