Xem giải mã sách "Kết nối học thức với cuộc sống"
*
Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân


Bạn đang xem: Toán lớp 8 bài 7 hình bình hành

Xem giải mã sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 2. Hình chữ nhật - Hình thoi. Hình bình hành - Hình thang cân nặng
Xem giải thuật sách "Cánh diều"
*
Bài 3. Hình bình hành
Trả lời thắc mắc 1 bài bác 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Các cạnh đối của tứ giác ABCD trên hình 66 gồm gì đặc biệt ?

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 bài xích 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình bình hành ABCD (h.67). Thử phát hiện đặc thù về cạnh, về góc, về đường chéo của hình bình hành đó.

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 7 trang 92 SGK Toán 8 Tập 1

Trong những tứ giác sinh sống hình 70, tứ giác như thế nào là hình bình hành? vì sao ?

Xem giải mã


bài xích 43 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên chứng từ kẻ ô vuông sinh sống hình 71 gồm là hình bình hành hay là không ?

Xem giải mã


bài bác 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Hotline E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng tỏ rằng BE = DF.

Xem giải thuật


bài xích 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ngơi nghỉ E, tia phân giác của góc B

Xem giải thuật


bài 46 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 46 trang 92 SGK Toán 8 tập 1. Những câu sau đúng giỏi sai ?

Xem lời giải


bài 48 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD gồm E, F, G, H theo thiết bị tự là trung điểm của các cạnh

Xem lời giải


bài bác 49 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Hotline I, K theo lắp thêm tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo cánh BD cắt AI, ông chồng theo đồ vật tự sinh hoạt M với N.

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 8 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 8 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 9 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số cửu - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Khi Gặp Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Dang Ngang Hai Tay Hoặc Một Tay

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.