- Chọn bài xích -Bài 1: Tứ giácBài 2: Hình thangBài 3: Hình thang cânLuyện tập (trang 75)Bài 4: Đường mức độ vừa phải của tam giác, của hình thangLuyện tập (trang 80 - Tập 1)Bài 5: Dựng hình bởi thước cùng compa. Dựng hình thangLuyện tập (trang 83)Bài 6: Đối xứng trụcLuyện tập (trang 88-89)Bài 7: Hình bình hànhLuyện tập (trang 92-93)Bài 8: Đối xứng tâmLuyện tập (trang 96)Bài 9: Hình chữ nhậtLuyện tập (trang 99-100)Bài 10: Đường thẳng tuy nhiên song với một mặt đường thẳng mang đến trướcLuyện tập (trang 103)Bài 11: Hình thoiBài 12: Hình vuôngLuyện tập (trang 109)

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 2: Hình thang giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 2 trang 69: mang đến hình 15.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 hình thang

a) Tìm những tứ giác là hình thang.

b) tất cả nhận xét gì về nhị góc kề một lân cận của hình thang ?

*

Lời giải

a) Tứ giác ABCD là hình thang bởi BC // AD (hai góc so le trong bằng nhau)

Tứ giác EFGH là hình thang do FG // EH (tổng hai góc trong cùng phía bằng

105o + 75o= 180o

Tứ giác IMKN chưa phải là hình thang

b) nhị góc kề một kề bên của hình thang bù nhau

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 2 trang 70: Hình thang ABCD có đáy AB, CD.

a) cho thấy AD // BC (h.16). Minh chứng rằng AD = BC, AB = CD.

b) cho biết thêm AB = CD (h.17). Chứng tỏ rằng AD // BC, AD = BC.

*

Lời giải

a)

*

Hình thang ABCD có đáy AB, CD ⇒ AB // CD ⇒ ∠A2 = ∠C1 ̂ (hai góc so le trong)

Lại có: AD // BC ⇒ ∠A1 = ∠C2 (hai góc so le trong)

Xét ΔABC cùng ΔCDA có:

∠A2 = ∠C1 (cmt)

AC chung

∠A1 = ∠C2 (cmt)

⇒ ΔABC = ΔCDA (g.c.g)

⇒ AD = BC, AB = CD (các cặp cạnh tương ứng)

b)


*

Xét ΔABC với ΔCDA có:

AC chung

∠A2 = ∠C1 (cmt)


AB = CD

⇒ ΔABC = ΔCDA (c.g.c)

⇒ AD = BC (hai cạnh tương ứng)

∠A1 = ∠C2 (hai góc tương ứng) ⇒ AD // BC (hai góc so le trong bằng nhau)

Bài 6 (trang 70 SGK Toán 8 Tập 1): dùng thước cùng êke, ta hoàn toàn có thể kiểm tra được hai tuyến phố thẳng có song song với nhau hay là không (xem hình 19). Bên trên hình 20, gồm có tứ giác là hình thang, gồm có tứ giác không là hình thang. Bằng cách nêu trên, hãy khám nghiệm xem trong những tứ giác sống hình 19, tứ giác như thế nào là hình thang?

*
*

Lời giải:

Đặt ê ke như mẫu vẽ để kiểm soát xem từng tứ giác có hay không hai cạnh tuy nhiên song.

+ Tứ giác ABCD có AB // CD phải là hình thang.

+ Tứ giác EFGH không có hai cạnh nào tuy vậy song nên chưa phải hình thang.

+ Tứ giác KMNI có KM // IN cần là hình thang. V

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 2 khác

Bài 7 (trang 71 SGK Toán 8 Tập 1): tìm x với y trên hình 21, hiểu được ABCD là hình thang tất cả đáy là AB và CD.


*

Lời giải:

Tứ giác ABCD là hình thang có đáy là AB và CD

⇒ AB // CD

+ Hình 21a): AB // CD ⇒

*
(Hai góc trong cùng phía bù nhau)

hay x + 80º = 180º ⇒ x = 100º.

Lại có: AB // CD ⇒

*
(Hai góc trong cùng phía bù nhau)

hay 40º + y = 180º ⇒ y = 140º.

+ Hình 21b):

AB // CD ⇒ x = 70º (Hai góc đồng vị bằng nhau)

AB // CD ⇒ y = 50º (Hai góc so le trong bởi nhau)

+ Hình 21c):

AB // CD ⇒

*
(Hai góc trong thuộc phía bù nhau)

hay x + 90º = 180º ⇒ x = 90º

AB // CD ⇒

*
(Hai góc trong cùng phía bù nhau)

hay y + 65º = 180º ⇒ y = 115º.

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 2 khác

Bài 8 (trang 71 SGK Toán 8 Tập 1): Hình thang ABCD (AB // CD) gồm
*

Tính các góc của hình thang.

Lời giải:


*
*

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 2 khác

Bài 9 (trang 71 SGK Toán 8 Tập 1): Tứ giác ABCD có AB = BC cùng AC là tia phân giác của góc A. Chứng tỏ rằng ABCD là hình thang.

Lời giải:

*

* Để minh chứng ABCD là hình thang ta cần chứng tỏ AD // BC.

Thông thường để chứng tỏ hai con đường thẳng tuy vậy song ta có thể lựa chọn 1 trong các cách:

+ minh chứng hai góc so le trong bằng nhau hoặc nhì góc đồng vị bởi nhau.

+ minh chứng hai đường thẳng cùng tuy nhiên song hoặc cùng vuông góc với đường thẳng đồ vật ba.

Ở bài này ta vẫn đi chứng minh hai góc so le trong bằng nhau là góc A2 và C1.

Theo giả thiết ta có:


*

Mà hai góc này ở chỗ so le trong

⇒ AD // BC

Vậy ABCD là hình thang (đpcm).

Xem thêm: Vai Trò Của Nitơ Trong Cơ Thể Thực Vật ? Vai Trò Của Nitơ Trong Cơ Thể Thực Vật

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 2 khác

Bài 10 (trang 71 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Hình 12 là mẫu vẽ một mẫu thang. Trên hình vẽ tất cả bao nhiêu hình thang?

*