Tuyển sinh số xin mang đến các thí sinh tóm tắt tổng thể lý thuyết chất hóa học lớp 12 một cách đối kháng giản, dễ nắm bắt nhất nhằm tiện ôn tập.

Hóa học tập lớp 12 gồm các chương, bài sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: khái niệm về Xà chống và chất giặt cọ tổng hợpBài 4: luyện tập Este và hóa học béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột cùng XenlulozơBài 7: Luyện tập kết cấu và đặc thù của CacbohiđratBài 8: thực hành thực tế Điều chế, đặc điểm hóa học của Este và Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit và Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit cùng ProteinBài 12 Luyện tập cấu trúc và đặc thù của Amin, Amino axit với Protein

Chương 4: Polime Và vật liệu Polime

Bài 13: Đại cương về polimeBài 14 vật liệu polimeBài 15: rèn luyện Polime và vật liệu polimeBài 16: Thực hành một số trong những tính hóa học của protein và vật tư polime

Chương 5: Đại cương Về Kim Loại

Bài 17: vị trí của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu trúc của kim loạiBài 18: tính chất của sắt kẽm kim loại và hàng điện hóa của kim loạiBài 19 đúng theo kimBài 20: Sự làm mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập tính chất của kim loạiBài 23 luyện tập Điều chế sắt kẽm kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24: thực hành thực tế Tính chất, điều chế kim loại, sự làm mòn kim loại

Chương 6: sắt kẽm kim loại Kiềm, sắt kẽm kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: sắt kẽm kim loại kiềm và hợp chất đặc trưng của kim loại kiềmBài 26: kim loại kiềm thổ cùng hợp chất đặc biệt của chúngBài 27: Nhôm và hợp chất của nhômBài 28: Luyện tập đặc thù của sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp hóa học của chúngBài 29: Luyện tập đặc thù của nhôm và hợp hóa học của nhômBài 30: Thực hành đặc thù của natri, magie, nhôm với hợp chất của chúng

Chương 7: fe Và một số Kim một số loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp chất của sắtBài 33: hợp kim của sắtBài 34: Crom và hợp hóa học của CromBài 35: Đồng và hợp chất của ĐồngBài 36: sơ sài về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập tính chất hóa học tập của sắt với hợp chất của sắtBài 38: Luyện tập tính chất hóa học tập của crom, đồng cùng hợp hóa học của chúngBài 39: Thực hành đặc điểm hóa học tập của sắt, đồng cùng hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một số Chất Vô Cơ

Bài 40: nhận biết một số trong những ion trong dung dịchBài 41: thừa nhận biết một số trong những chất khíBài 42: rèn luyện Nhận biết một trong những chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học với Vấn Đề cải cách và phát triển Kinh Tế, làng mạc Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học với vấn đề cải cách và phát triển kinh tếBài 44: chất hóa học và vấn đề xã hộiBài 45: hóa học và vấn đề môi trường

Tóm tắt lý thuyết Hóa học tập lớp 12

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*