Định nghĩa: mang lại hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb). Mang một điểm (A) tùy ý, vẽ (overrightarrowAB) = (overrightarrowa), (overrightarrowBC) = (overrightarrowb). Vectơ (overrightarrowAC) được gọi là tổng của nhị vectơ (overrightarrowa) và (overrightarrowb).

Bạn đang xem: Tổng của 2 vectơ

(overrightarrowAC) = (overrightarrowa) + (overrightarrowb).

2. Quy tắc hình bình hành 

Nếu (ABCD) là hình bình hành thì 

(overrightarrowAB) + (overrightarrowAD) = (overrightarrowAC).

*

3. đặc điểm của tổng các vectơ

- tính chất giao hoán (overrightarrowa) + (overrightarrowb) = (overrightarrowb) + (overrightarrowa)

- Tính chất kết hợp ((overrightarrowa) + (overrightarrowb) ) + (overrightarrowc) = (overrightarrowa) + ((overrightarrowb) +(overrightarrowc))

- đặc thù của (overrightarrow0): (overrightarrowa)+(overrightarrow0) = (overrightarrow0) + (overrightarrowa).

4. Hiệu của nhì vectơ

a) Vec tơ đối: Vectơ tất cả cùng độ dài cùng ngược hướng với vec tơ (overrightarrowa) được điện thoại tư vấn là vec tơ đối của vec tơ (overrightarrowa), kí hiệu - (overrightarrowa).

Vec tơ đối của (overrightarrow0) là vectơ (overrightarrow0).

b) Hiệu của nhì vec tơ: mang lại hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb). Vec tơ hiệu của nhì vectơ, kí hiệu (overrightarrowa)- (overrightarrowb) là vectơ (overrightarrowa) + (-(overrightarrowb))

(overrightarrowa)- (overrightarrowb) = (overrightarrowa) + (-(overrightarrowb)).

c) Chú ý: Với tía điểm bất kì, ta luôn có 

(overrightarrowAB) + (overrightarrowBC) = (overrightarrowAC) (1)

(overrightarrowAB) - (overrightarrowAC) = (overrightarrowCB) (2)

(1) là quy tắc 3 điểm (quy tắc tam giác) đối với tổng của nhì vectơ.

Xem thêm: 9 Đồng Xu Cổ Thời Nhà Thanh Cam Kết Tiền Xu Cổ Trung Quốc, Tiền Xu Cổ Trung Quốc Qua Các Thời Kỳ

(2) là nguyên tắc 3 điểm (quy tắc tam giác) đối với hiệu những vectơ.

5. Áp dụng 

a) Trung điểm của đoạn thẳng:

(I) là trung điểm của đoạn thẳng⇔ (overrightarrowIA) +(overrightarrowIB) = (overrightarrow0)

b) giữa trung tâm của tam giác:

(G) là trọng tâm của tam giác ∆ABC ⇔ (overrightarrowGA) + (overrightarrowGB)+(overrightarrowGC) = (overrightarrow0)


Mẹo kiếm tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + pragamisiones.com"Ví dụ: "Lý thuyết tổng với hiệu của nhị vectơ pragamisiones.com"