Các bí quyết vật lý 10 học kỳ 1 bao gồm nội dung của 3 chương: Chương 1 - Động học chất điểm; Chương 2 - Động lực học chất điểm và Chương 3 - thăng bằng và chuyển động của trang bị rắn. đồ vật lý 10 với không hề ít kiến thức kha khá khó do vậy việc ghi nhớ các công thức là vấn đề rất quan tiền trọng.

Bạn đang xem: Tổng hợp công thức vật lý 10 học kì 1


Bài viết này vẫn tổng hợp các công thức vật lý 10 học kỳ 1 nhằm giúp những em tiện lợi tra cứu lại khi tất cả "lỡ quên" trong quá trình giải các bài tập trang bị lý tương quan nội dung của 3 chương này.

• Công thức thứ lý 10 học tập kỳ 1, chương 1: Động học hóa học điểm

I. Hoạt động thẳng đều

1. Vận tốc của hoạt động thẳng đều

- Trong hoạt động thẳng đều gia tốc a = 0.

2. Tốc độ của chuyển động thẳng đều

- Vận tốc vận động thẳng những là cân đối tốc trung bình với là hằng số

 

*

- nếu vật vận động đều trên những chặng con đường s1, s2,..., sn với tốc độ tương ứng v1, v2,..., vn thì vận tốc trung bình bên trên toàn quãng đường s là:

 

*

3. Phương trình của vận động thẳng đều

- Độ dời bởi hiệu số giữa độ biến đổi thiên tọa độ thời điểm sau cùng với độ biến thiên tọa độ thời điểm trước: Δx = x2 - x1

- Phương trình chuyển động:

 x = x0 + v(t - t0)

 x = x0 + vt

Trong đó:

 t0: là thời điểm ban đầu, thường chọn t0 = 0.

 x0: tọa độ của chất điểm

- Quãng lối đi được:

s = x - x0 = vt

II. Chuyển động thẳng chuyển đổi đều

1. Tốc độ tức thời

 

*

Δs: là quãng lối đi rất nhỏ

Δt: là khoảng thời gian rất nhỏ dại để vật đi được quãng đường Δs

> Chú ý: Nếu chất điểm chuẩn động theo hướng dương thì: Δs > 0 ⇒ v > 0

Nếu chất điểm chuẩn chỉnh động theo chiều dương thì: Δs 2. Vận tốc trong hoạt động thẳng chuyển đổi đều

- cách làm tính gia tốc:

 

*

 Δv: là độ biến hóa thiên vận tốc

 Δt: là khoảng thời gian vận tốc biến hóa thiên

- Đơn vị tốc độ là: m/s2

3. Phương trình hoạt động thẳng chuyển đổi đều

° nhì loại hoạt động thẳng biến đổi đều:

- Nếu gia tốc tăng dần dần theo thời gian: Là vận động thẳng cấp tốc dần đều

- Nếu vận tốc giảm dần theo thời gian: Là vận động thẳng chững dần đều

° Phương trình gửi động

- chọn t0 = 0: 

*

4. Quãng lối đi được của hoạt động thẳng biến thay đổi đều

 

*

5. Gia tốc của vận động thẳng biến hóa đều

 v = v0 + at

Trong đó: v0: là vận tốc ở thời điểm thuở đầu t0 (thường chọn t0 = 0)

6. Công thức contact vận tốc gia tốc với quãng con đường (độc lập với thời gian)

 

*

III. Sự rơi tự do

- vận động rơi thoải mái là hoạt động thẳng nhanh dần đông đảo với vận tốc a = g = tốc độ rơi thoải mái (gia tốc trọng trường)

- Trường thích hợp không đồi hỏi độ chính xác cao thì hoàn toàn có thể lấy g ≈ 9,8(m/s2) xuất xắc g = 10(m/s2).

1. Gia tốc: a = g = 9,8(m/s2) (=10m/s2).

2. Vận tốc: v = gt(m/s)

3. Phương trình gửi động: 

*

4. Quãng đường di chuyển: 

*

5. Công thức tự do với thời gian: v2 = 2gh.

IV. Chuyển động tròn đều

1. Vận tốc dài trong chuyển động tròn đều

*

Trong đó:

 v: tốc độ dài

 r: là bán kính đường tròn

 T: Chu kỳ

 f: Tần số

 ω: gia tốc góc

2. Công thức tốc độ góc trong vận động tròn đều

 

*

3. Chu kỳ của hoạt động tròn đều

- chu kỳ T của chuyển động tròn hầu hết là khoảng thời hạn để vật đi không còn 1 vòng:

*

4. Tần số của chuyển động tròn đều

- Tần số f của hoạt động tròn đầy đủ là số vòng cơ mà vật đi được trong 1 giây: 

*

5. Vận tốc hướng trung ương của vận động tròn đều

- Độ béo của vận tốc hướng tâm: 

*

V. Tính kha khá của đưa động

° Vận tốc hoàn hảo và tuyệt vời nhất bằng tổng vectơ vận tốc tương đối và gia tốc kéo theo

 

*

° Các trường hợp đặc biệt:

- trường hợp vận tốc cùng phương, chiều:

 v = v" + V

- trường hợp gia tốc tương đối (v") cùng phương, ngược hướng với vận tốc kéo theo (V):

 |v| = |v"| - |V|

- trường hợp gia tốc tương đối vuông góc với tốc độ kéo theo:

 v2 = v"2 + V2

• Công thức vật dụng lý 10 học kỳ 1, chương 2: Động lực học chất điểm

I. Tổng hợp so với lực, đk cân bằng của hóa học điểm

1. Tổng hợp và phân tích lực

- Tổng phù hợp lực: phù hợp lực của hai lực đồng quy được biểu diễn bằng đường chéo cánh của hình bình hành cơ mà hai cạnh là đa số vectơ biểu diễn hai lực thành phần:

 

*

- so với lực: ngược lại với phép tổng hợp lực cùng cũng tuân theo luật lệ hình bình hành.

- nhị lực không cân nhau tạo cùng nhau 1 góc α.

 

*

- nhị lực bằng nhau tạo với nhau 1 góc α.

 

*

- Điều kiện thăng bằng của hóa học điểm: 

*

2. Cha định cơ chế Niu-tơn

° Định cách thức 1: 

*

° Định cách thức 2: 

*

° Định cơ chế 3: 

*

3. Lực hấp dẫn, định giải pháp vạn đồ vật hấp dẫn

° Trường đúng theo hai đồ gia dụng (coi như chất điểm) có khối lượng m1, mét vuông cách nhau một khoảng chừng r hút nhau bằng 1 lực:

 

*

° Trọng lượng của vật cân nặng m khi ở trên mặt đất (h=0)

 

*

° Trọng lượng của vật cân nặng m lúc ở trên mặt đất (h≠0)

*

 Với hằng số lôi cuốn G = 6,68.10-11(Nm2/kg2);

 M = 6.1024kg là trọng lượng của trái đát

 R = 6400km = 6 400 000m là buôn bán kinh trái đất.

° vật dụng ở khía cạnh đất: 

° đồ dùng ở độ cao h:

*

*

4. Lực đàn hồi của lò xo, định giải pháp Húc

° Công thức: 

*

Trong đó:

 k: là độ cứng (hay hệ số lũ hồi của lò xo, có đơn vị chức năng là N/m)

*
 là độ biến tấu (độ dãn tuyệt nén) của lò xo

 

*
 là chiều dài tự nhiên của lò xo (lúc lò xo không biến thành dãn tuyệt nén).

° xoắn ốc treo thẳng đứng: 

*

5. Lực ma sát

° Lực ma liền kề nghỉ: giá của 

*
 luôn nằm trong mặt tiếp xúc giữa hai vật, gồm phương chiều ngược với ngoại lực tác dụng.

- Độ mập của Fmsn bởi độ lớn của F nước ngoài lực: Fmsn ≤ μn.N

- Lực ma ngay cạnh nghỉ cực đại: Fmsn(max) = μn.N

° Lực ma trượt: Độ phệ của Fmst tỉ lệ thuận với áp lực N tính năng lên phương diện tiếp xúc:

Fmst = μt.N

Trong đó:

 μt : là thông số ma gần cạnh trượt phụ thuộc vào vào chứng trạng bề mặt

 N : là áp lực của vật dụng (lực nén của thứ lên bề mặt).

° nhị trường hòa hợp thường gặp:

- Vật chuyển động thẳng đều có ma sát: Fk = Fmst

- Vật hoạt động phƣơng ngang chỉ có lực ma cạnh bên ⇒ lực ma sát gây ra gia tốc: Fmst = m.a = μt.N

6. Lực phía tâm

° Công thức: 

*

> lưu lại ý:

- trong từng trương fhowpj khi vật chuyển động tròn hầu hết hoặc cong đều, một lực nào đó đóng vài ba trò là lực hướng trung ương hoặc hợp lực của các lực vào vai trò là lực phía tâm. Việc quay cái gàu và vấn đề xe mang đến vị trí cao nhất của mong cong thì thích hợp lực của trọng tải và phản lực đóng vai trò là lực hướng tâm.

7. Vận động ném ngang

° phương thức phân tích đưa động: Là so với một vận động phức tạp thành 2 hoặc nhiều vận động đơn giản hơn.

° chuyển động ném ngang

- Mx là chuyển động thẳng phần nhiều

*
t (1)

- My là vận động rơi trường đoản cú do 

*
 (2)

- Phương trình quỹ đạo: 

*

- thời gian chạm khu đất khi y = h: 

*

- Tầm bay xa: 

*

- tốc độ khi va đất: 

*

 

*

8. Chuyển động ném xiên

° hoạt động theo phương ngang Ox là chuyển động thẳng đều

° chuyển động theo phương trực tiếp đứng Oy là đưa động biến hóa đều với tốc độ a = -g.

° vận tốc - gia tốc

- Theo Ox:

 ax = 0

 vx = v0.cosα

 x = (v0.cosα).t

- Theo phương Oy:

 ay = -g

 voy = v0.sinα

 vy = v0.sinα - gt

 

*

° Phương trình quỹ đạo của vật: 

*

° Độ cao cực đại của vật: 

*

° thời điểm vật đạt độ dài cực đại: 

*

° tầm xa = khoảng các giữa điểm ném với điểm rơi (nằm xung quanh đất):

 

*

• Công thức đồ dùng lý 10 học tập kỳ 1, chương 3: Cân bằng và chuyển động của thứ rắn

1. Vật rắn

- Là vật có size và không biến dạng

- Điểm đặt các lực không thể tùy luôn tiện dời chỗ, bắt buộc quy về trọng tâm G.

2. Tổng hợp 2 lực đồng quy

- Trượt 2 lực về điểm đồng quy

- Tìm đúng theo lực bằng quy tắc hình bình hành.

3. Thăng bằng của thứ rắn

° cân bằng của vật rắn chịu tính năng của 2 lực

 

*

° cân đối của đồ gia dụng rắn chịu chức năng của 3 lực không song song

*

+ Điều kiện:

 - ba lực có mức giá đồng phẳng cùng đồng quy

 - đúng theo lực của 2 lực trực đối với lực đồ vật 3

° công việc giải việc cân bằng

- cách 1: Vẽ hình, cho biết các lực tác dụng và trượt lực

- bước 2: Áp dụng đk cân bằng

 

*

- cách 3: Dùng kiến thức hình học cùng hình vẽ giải vấn đề yêu cầu

° phép tắc tổng phù hợp lực tuy nhiên song thuộc chiều

- Biểu thức: F = F1 + F2

*

- địa chỉ GIÁ của hợp lực phía bên trong hai giá

° luật lệ tổng hòa hợp lực tuy nhiên song trái chiều

- Biểu thức: F = F1 - F2

 

*
 (chia ngoài)

- GIÁ của vừa lòng lực nằm ngoại trừ hai giá, về phí lực bự hơn.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 Unit 2 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 1

4. Cân đối của đồ vật rắn bao gồm trục quay rứa định, Momen lực

° Vật cân nặng bằng nhờ vào vào 2 yếu đuối tố

- Lực chức năng vào vật

- khoảng cách từ lực chức năng đến trục quay

- Biểu thức Momen lực: M = F.d

Trong đó:

 F : là lực làm vật quay

 d : là cánh tay đòn (khoảng phương pháp từ lực mang đến trục quay)

→ Điều kiện thăng bằng của trang bị rắn có trục quay cố định là tổng đại số của những mô men lực làm vật cù theo chiều kim đồng hồ bằng tổng đại số những mô men lực tạo nên vật con quay theo chiều ngược kim đồng hồ.