Tổng hợp phương pháp vật lý đại cương cứng các công thức trang bị lý đại cương cứng bí quyết Vật lý VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG bài bác tập đồ lý đại cương cứng Môn trang bị lý đại cương


Bạn đang xem: Tổng hợp công thức vật lý đại cương 1

*
pdf

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỪ HỌC


*
pdf

Chương 12: cái điện không đổi (Phần 1)


*
pdf

Chương 15: vật tư từ (Phần 2)
Xem thêm: Các Bài Toán Về Lim - Các Dạng Toán Và Bài Tập Giới Hạn Và Liên Tục

Nội dung

Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH technology Thông tin với Truyền thông.TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG I1. địa điểm được xác minh bởi R với M(x, y, z)R  x.i  y. J  z.k5. Gia tốc. gia tốc trung bình của chất điểm:vatb t Độ mập của R:R  x2  y 2  z 2 gia tốc tức thời:v dv d 2 .ratt  lim 2dtdtt 0 t x  x(t )2. Vào hệ tọa độ đề các:  y  y (t ) z  z (t ) Véctơ gia tốc:a  a x .i  a y . J  a z .k3. Phương trình quỹ đạo: f(x, y, z) = c.* Chú ý: Dạng mặt đường thẳng:y = ax + b Dạng đường tròn:dv x d 2 .xa 2 xdtdtdvd2yMà: a y  y  2dtdtdv z d 2 z 2a z dtdt( x  a) 2  ( y  b) 2  R 2 Dạng elip:x2 y21a2 b2Nên khi đó ta có: Dạng parabol:y = ax2 + bx + c4. Vận tốc. gia tốc trung bình của chất điểm:svtb t gia tốc thức thời:vtt  limt 0s dst dt Véctơ vận tốc: ds drvdt dt2 dv   dv y   dv z   a  a  a  a   x    dt   dt   dt 22x2y22z tốc độ tiếp tuyến:at dvdt gia tốc pháp tuyến:an v2R Độ lớn:a  an2  at26. Chuyển động thẳng biến đổi đều:Vị trí:v  v x .i  v y . J  v z .kdxv x  dtdyMà: v y dtdzv x  dtNên lúc đó ta có:a  at dv v"v v  v0dtttv  v0  at ds;dt Phương trình tọa độ:1 s  v0t  at 22x  x0  s Hệ thức độc lập với thời gian:v 2  v02  2.asv  v x2  v y2  v z2Tổng hợp cách làm chương I, II, IV, VI, VIII, IX .1 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH technology Thông tin với Truyền thông.hmax  v0 .sin  .*) Mối tương tác giữa an, wan v2R an  w 2 .R*) một số trong những công thức của chuyển động trònđều: w = const.- Chu kỳ:T2w( s)- Tần số:f   v  w.R v  w.R(*) bài toán: Ném một đồ vật từ mặt khu đất hướng lênvới vận tốc lúc đầu v0 hợp với phương ngangmột góc  . Khảo sát vận động của vật.*) trung bình xa (L): L = OBy  0  t CĐ 2v0 . Sin gVậy:- vận tốc góc trung bình:wtv . Sin 2 0g2L  xmax- gia tốc tức thời:*) Ném xiên lên từ chiều cao h so với phương diện đất:w dw  limt 0 tdt*) Công thức hoạt động tròn biến đổiđều:w  w0t *) Chú ý: mối liên hệ giữa v , w1 w( Hz)T 2 tb v0 .sin  v02 .sin 2 2g2g;dw0  w0  t ;dt1  w0 t  t 22w  w  221y  h  v0 .sin .t  gt 22Khi đạt hmax thì:vy  0v0 .sin gKhi đó:207. Chuyển động ném xiên:v x  v0 x  v0 . CosTheo trục Ox:  x  s  w0 . Costa  0 xa  a y   gTheo trục Oy: v y  v0 .sin   gt y  v0 . Sin t  1 gt 22 hành trình dạng parabol.*) Độ cao hoạt động mà vật đạt được ?(hmax)vy  0  t t v 0 .sin ghmaxv02 . Sin 2  h2gMỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP1. Xác xác định trí của hóa học điểm chuyển độngđược.2. Cho biết dạng chuyển động của cácphương trình.3. Xác định vận tốc, gia tốc trung bình, giatốc, vận tốc trung bình, vận tốc tức thời củachất điểm.4. Xác định gia tốc tiếp tuyến, tốc độ pháptuyến.5. Khẳng định các loại vận động của chấtđiểm.6. Các bài toán về vận động ném xiên củachất điểm.Vây:Tổng hợp phương pháp chương I, II, IV, VI, VIII, IX .2 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH công nghệ Thông tin và Truyền thông.TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG II1.L c tổng hợp chức năng lên vật:10. Trọng l c. Phường  m.g vận tốc trọng trường:F  F1  F2  ...  Fn2. Khi ở trạng thái c n b ng:g0  G.F  F1  F2  ...  Fn  0 gia tốc trọng trường ở độ cao h:3. Khối lượng:gh  G.m    dV4. Định khí cụ Niuton :F  0aF1mFma5.Phương trình cơ bạn dạng của cơ học:F  m.a6. Định lao lý NiutonTrong đ : M: Kh i lượng tr i đ t.: B n nh tr i đ t. h: Độ cao so với tr i đ t.Chú ::11. L c bầy h i. Độ lớn:Fđh = k.x Độ cứng: (k) FAB , FBA là nhị l c tr c đối. trong hệ kín:  nôi luc  0 .7. Định lý về cồn lượng:dkdtkVới: k  m.v là động lượng c a đồ ĐV: (kgm/s)8. Độ phát triển thành thiên về động lượng:t2k  k2  k1   F .dtTrong đ :  F .dt là xung lượng c a l cFđh  k l0  ltrongt1thời gian t t1 -> t2.Trong trạng th i F hông đổi:kt Chú :k  2mv.sin v  2v.sin 9. L c hấp d n.Fhd  G.m1.m2r2Với: G  6,67.1011mgl0 lúc ta kéo: x  l  l0 lúc ta nén: x  l0  lChú :t1t2FM( R  h) 2g.R 2gh  R  h 2FAB  FBAFMR2 N .m2 2  kilogam Tổng hợp phương pháp chương I, II, IV, VI, VIII, IX .Trong đ : x : độ i n thiên c a l xo.12. Phản nghịch l c. (N) Vật hoạt động n m xung quanh phẳng ngangdưới tính năng của l c kéo.*) phường l c:Q = N = phường = mgoướng lên:oướng xuống:Q  N  p  Fy  mg  F.sin Q  N  phường  Fy  mg  F.sin 3 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH công nghệ Thông tin với Truyền thông. Vật hoạt động trên khía cạnh phẳng nghiêng:Q  N  Py  p. Cos  mg cos Gia tốc:a  g(sin   cos )13. L c ma sát.Fms  .N14. Xác minh l c ma sát: bước : tìm N( làm phản l c)  Xác định:Fmsnmax = ?. bước : khẳng định Fk t   ?2 cách : o sánh Fmsnmax cùng với Fk t   Fms = ? trường hợp Fmsn max  Fk t   Fmsn  Fk t 222 giả dụ Fmsn max  Fk t   Fmsn max2 nếu như Fmsn max  Fk t   Fmsn  Fmsn max2(*) các công thức bắt buộc chú ý: Gia tốc:am2 g  m1g P2   P1m1  m2m1  m2 L c c ng T ( xét với thứ m2)T  m2 g  m1a  mét vuông ( g  a)MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP1. Xác minh các l c như: l c ma sát, l c c ngd y, phản nghịch l c, trọng l c, áp l c .2. Những bài toán về động lượng, xung lượngtrong một thời gian.3. Xác minh các l c như: l c hấp d n, l chướng t m,4. Những bài toán về l c bọn h i5. Những bài toán chuyển động trên khía cạnh phẳngngang, mặt phảng nghiêng, gửi độngtrên cái dọc.6. Các xác minh l c ma gần kề ngh , ma ngay cạnh cđại, .Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX .4 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH technology Thông tin cùng Truyền thông.TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG IV1. Công của l c FVới:dA  F.ds  F.ds.cos  F, v N u   900  da  0 N u   900 g c nhọn  domain authority  0 ( l c ph tđộng) N u   900 g c t  domain authority  0 (l c c n)2. Công của F bên trên đoạn MN.A   domain authority   Fds3. Công nhưng mà F th c hiện tại được trong hệ đề các:A   da   Fx dx   Fy dy   Fz dz4. Hiệu suất trung bình. ( tb )tb At(W )5. Năng suất tức thời:dAtt dttt  F.vhay6. Công và công suất của l c tính năng trongchuyển động quay.dA  Ft .ds.cos   Ft .r.ddA M.dt7. N ng lượng. Thông qua quá trình th c hiện nay công:A = W2 – W1 vào hệ cô lập:W1  W2  A  0221m.v2 m.v22 ĐN trong trường hợp vật r n quay:I .I .Wđ 22Wđ m.v 2 I .w2229. Vắt n ng.AMN = Wt(M) – Wt(N) rứa n ng trọng trường:Wt = mgz + c núm n ng bầy h i:1Wt  k.x22 vắt n ng( năng lượng điện trường)Wt  k.q1.q2 .rm , m Xét đồ  1 2  cho va chạm xuyên t m với v1 , v2 nhau:o Định biện pháp bảo toàn đụng lượng:m1v1  m2v2  m1v "1  m2v "2 v "1 , v "2  ?o Va đụng mềm: Định lý về cồn n ng 1:Wđ (*) Chú :Khi đồ vật r n vừa đưa đọng quay vừa chuyểnđộng tịnh tiến. Lúc đó động n ng của nó:m1v12 m2v22 m1v "12 m2v "2222221Wđ  m.v2 ( J )22I .w22 I .w1222o Va chạm bầy h i:8. Động n ng.A  Wđ 2  Wđ 1 A  Wđ 2  Wđ 1 10. Cơ n ng.W = Wđ + Wt11. Vấn đề va chạm.Suy ra:Trong đ : I: ô n u n t nh c a đồ dùng r n (kg.m2) : vận t c g c (rad/s) Định lý hễ n ng 2:2Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX .m1v1  m2v2  (m1  mét vuông )v v?MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP1. Xác định công của các l c.2. Những bài toán về n ng lượng, cồn n ng,thế n ng .5 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH technology Thông tin và Truyền thông.TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG VI1. Phường suất khí:p9. Ai bình thông nhau.Fs1p  mi .nO .v "i23hay2. Nhiệt độ độ.T = t + 273(K)1 Đẳng nhiệt: phay pV = const.Vp1V1 = p2V2 Đẳng áp: V T ,V c onstT10. Nhiệt độ dung của khí lý tưởng. nhiệt độ dung mol khí đẳng tích:cV fR2 nhiệt độ dung mol khí đẳng áp:cp f 2R211. Cách làm về lượng thêm bớt.p  p m  mpmV1 V2T1 T2 Đẳng tích: V T ,p c onstTp1 p2T1 T23. Phương trình tâm lý của khí lý tưởng.pV  nRT VmRT  0 RTA22, 4*) Công thức cân nặng riêng: Dp1V1  p2V2  (V1  V2 ) ppRT(g / l)4. Động n ng trung bình của ph n t .12. Những đơn vị. 1 l t = 1 dm3 = 10-3 m3 1 at = 1,013.105 pa= 1N/m2 =736 mmHg 1 Torr = 133,3 page authority = 1 mmHg p( N / mét vuông ), V (m3 )  R  8,31.103 JKmol.K3  p(atm), V (m3 )  R  0,083 at.m Kmol.K p(atm), V (lit )  R  0,083 at.lit mol.KMỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP13Eđ  mv 2  kB .T221. Tính áp suất khí trong tinh thần lý tưởng,tính nhiệt độ tuyệt đối, xác định thế tích.Với: kB = 1,38.10 (J/K)2. Các quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng5. Bậc t do.nhiệt, Bậc t do của nguyên t đối chọi ph n t : f = 33. Độ trở nên thiên nội n ng của khí lý tưởng. Bậc t do của nguyên t lư ng ph n t : f4. Xác minh thể tích, áp suất, ánh nắng mặt trời tuyệt=5đối. Bậc t vị của nguyên t nhiều ph n t : f = 66. Động n ng vừa đủ của ph n t khí trong (*) Chú :- cách đổi solo vị trong những bài toán.bậc t do.23Eđ fkB .T27. Biểu thức nội n ng của khí lý tưởng.U  n.fRT28. Độ biến thiên nội n ng.U  n.fRT2Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX .6 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH technology Thông tin với Truyền thông.TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG VIII1. Nội n ng là hàm của trạng thái.W  Wđ  Wt  U2. Độ biến thiên n ng lượng toàn phần.W  A  Q* trong đ : A: công nhưng mà hệ nhấn được(J). Q: nhiệt lượng nhưng mà hệ nhậnđược(J). U : độ vươn lên là thiên nội n ng củahệ. Q’ = - Q: nhiệt lượng mà hệtruyền đi (J). A’ = - A: công cơ mà hệ hình thành (J).3. Vào hệ cô lậpA  0, Q  0  U  0  U  const4. Quy trình khép kín.fU  n. .R.T2 nhiệt độ lượng nhưng hệ dấn được:ffQ  U  n. .R.T  .V .( p2  p1 )22. sức nóng dung mol đẳng tích:cV 9. Quá trình đẳng áp.V2V2A    pdV   p(V2  V1 )   p.UV1 Độ vươn lên là thiên nội n ng của hệ:fU  n. .R.T2 sức nóng lượng nhưng mà hệ dìm được:Q  U  A  n.cp V1cQc p  cV  RmdTQ mệ số poisson:f 2f10. Quy trình đẳng nhiệt: p1V1 = p2V2 Công à hệ dấn được:V2V2V1V1A    pdV    nRT ..cdT8. Quá trình đảng tích:f 2R2 cách làm Mayer: nhiệt dung mol:C  cVậy:f 2.R.T2 nhiệt dung mol đẳng áp:A   domain authority    pdV7. Nhiệt độ dung trong quy trình c n b ng. nhiệt độ dung riêng:V1 V2T1 T2 Công mà lại hệ dìm được:U  A  Q  0  A  Q5. Quá trình biến thiên nhỏ.dU  A  Q6. Công nhưng hệ khí nhận được trong thờigian t:fR2p1 p2T1 T2 Công mà lại hệ thừa nhận được:VdV nRT . Ln 1VV2 Độ i n thiên nội năng c a hệ:U  0 nhiệt độ lượng à hệ nhấn được:A0 Độ vươn lên là thiên nội n ng của hệ:Tổng hợp cách làm chương I, II, IV, VI, VIII, IX .Q  U  A   A  nRT . LnV2p nRT . Ln 1V1p27 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH công nghệ Thông tin và Truyền thông.12. Quy trình đoạn nhiệt.* Độ đổi thay thiên nội n ng của hệ:fU  n. .RT2 Công à hệ nhận được:fA  U  n. .R.T2MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP1. Xác minh các quá trình đẳng tích, quátrình đẳng nhiệt, quy trình đẳng áp.2. Xác minh công cơ mà hệ cảm nhận trongcác quá trình.3. Khẳng định độ phát triển thành thiên nội n ng củahệ.4...Tổng hợp công thức chương I, II, IV, VI, VIII, IX .8 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH technology Thông tin với Truyền thông.TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG IX1.Quá trình thận nghịch. Asinh = Anhận Qnhận = Qtỏa2. Iệu suất của hộp động cơ nhiệt.Q"A" q.1  Q" 2 1 2Q1Q1Q13. ệ số làm lạnh của máy làm lạnh.Q2Q2A Q"1 Q24. Iệu suất của quy trình cacno thuậnnghịnh. chu trình thuận:( Động cơ nhiệt)  1MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP1. Khẳng định hiệu suất của những động cơ( độngcơ nhiệt, hộp động cơ lạnh )2. Xác định Các quá trình thuận, nghịch củacác cồn cơ.3. Khẳng định các việc về nguyên lýEntropi.T2T1 quy trình nghịch: (S  0y là lạnh)Q2T2A T1  T2T đ ta c :  1T2T15. Độ biến hóa thiên Entropi giữa trạng thái vàtheo một chu trình thuận nghịch.2 S  S 2  S1 . 1QT Đối cùng với khí lý tưởng:TV M .CV . Ln 2  R. Ln 2  T1V1 pV M  .CV . Ln 2  C p. . Ln 2  p1V1 S Chú ý: Đơn vị của : J/Ko Biểu thức rượu cồn lượng của nguyên lýII:S  QTo nguyên lý t ng entropi:Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX .9 Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH technology Thông tin cùng Truyền thông.MỘT SỐ CÔNGTHỨC BỔ XUNG VẬT LÝ 1 1. Vật hoạt động thẳng đều:  F  0 .2.v(m/s)ma=0mbb0t(s)2,55-2(Hình 1)a. Hoạt động thẳng cấp tốc dần đều:abmb. Hoạt động chậm dần đều:abm3.FFmmv(Hình 2)v(Hình 3) Đối cùng với hình :  "  F, v   1800   Đối với hình :  "  F, v     900Tổng hợp cách làm chương I, II, IV, VI, VIII, IX .10