Đề cương cứng ôn tập Hóa 10 học tập kì 2

Đề cưng cửng ôn tập môn chất hóa học lớp 10 học tập kì 2 được VnDoc tổng thích hợp và khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng môn hóa cùng hệ thống các bài xích tập theo từng dạng bài. Đề cương ôn thi học tập kì 2 lớp 10 môn Hóa này đang giúp các bạn tự ôn tập một bí quyết dễ dàng.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa 10 học kì 2

Hi vọng tư liệu này giúp các bạn học giỏi môn Hóa, đạt điểm trên cao trong bài thi thân kì, cuối kì 2. Để học xuất sắc môn Hóa 10 cùng thi học tập kì 2 lớp 10 giỏi hơn, mời chúng ta tham khảo.

Liên quan: các dạng bài tập hóa 10 hk2

Đề ôn thi học tập kì 2 hóa 10 năm 2021 miễn phí

Đề thi hóa 10 học kì 2 năm học 2020 – 2021 Đề 1Đề thi hóa 10 học tập kì 2 năm học 2020 – 2021 Đề 2Bộ 10 đề thi chất hóa học kì 2 lớp 10 năm 2020 – 2021

Tài liệu ôn thi học kì 2 hóa 10 năm 2021

Các chuỗi phản ứng chất hóa học lớp 10 Chương Oxi lưu lại huỳnhChuỗi bội nghịch ứng chất hóa học lớp 10 Chương HalogenPhương trình thoái hóa khửÔn tập hóa học 10 kì hai năm 2019 – 2020Công thức giải nhanh Hóa học 10

Ôn tập học kì 2 môn Hóa lớp 10

Câu 1: Viết chuỗi phản ứng:

Một số phản bội ứng hay gặp mặt của lưu giữ huỳnh.

1/ S+ O2 → SO2

2/ H2 + S → H2S

3/ 2K +S→ K2S

4/ H2S + 2KOH → K2S + H2O

5/ H2S + KOH → KHS + H2O

6/ H2S + CuSO4 → CuS ↓ + H2SO4

7/ H2S + 4Br2+ 4H2O→ H2SO4 + 8HBr

8/ 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

9/ 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

10/ H2S + Cl2→ S + 2HCl

11/ 2 SO2 + O2 → 2SO3

12/ SO3 + H2O → H2SO4

13/ SO2 +2 KOH → K2SO3 + H2O

14/ SO2 + KOH→ KHSO3

15/ SO2 + 2Mg → S + 2MgO

16/ SO2 + Br2+ 2H2O → H2SO4 + 2HBr

17/ SO2 + Cl2+ 2H2O→ H2SO4 + 2HCl

18/ 2FeS2 +11/2 O2→ 4SO2 + Fe2O3

19/ Na2SO3+ H2SO4→ Na2SO4 + SO2 +H2O

20/ FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

21/ Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Chuỗi 1: FeS2 → SO2 →S→ H2S→ S → FeS → H2S → H2SO4 → CuSO4 → H2SO4 → SO2 → K2SO3 → K2SO4

Đáp án trả lời giải (các bạn học sinh tự ghi đk phản ứng)

FeS2 + O2 → SO2 + Fe2O3

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

H2 + S ⟶ H2S

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

Fe + S → FeS

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

CuSO4 + 2H2O → Cu(OH)2 + H2SO4

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

2K2SO3 → 2K2SO2 + O2

2K2SO3 + O2 → 2K2SO4

Chuỗi 2: SO2 → H2SO4 → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → ZnS → H2S → S → H2S → H2SO4 → FeSO4 → Fe2(SO4)3 → Na2SO4

Đáp án trả lời giải (các bạn học sinh tự ghi điều kiện phản ứng)S + O2 → SO2

SO2 + O2 + H2O → H2SO4

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

2SO2 + O2 → 2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

3ZnSO4 + 4NaS → 4NaSO3 + 3ZnS

ZnS + H2SO4 → ZnSO4 + H2S

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

S + H2 → H2S

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Chuỗi 3: na → Na2S→ H2S → S → SO2 → SO3→ H2SO4→ HCl→ CuCl2→ HCl → H2S→SO2 → Na2SO3→ SO2 → Na2SO3→ Na2SO4 → BaSO4

Câu 2: Viết các phản ứng những chất cùng với dd H2SO4 loãng cùng H2SO4 đặc, nóng?

1/ sắt + H2SO4 loãng………………………………………………………………………………

2/ FeO + H2SO4 loãng……………………………………………………………………………

3/ Fe2O3 + H2SO4 loãng…………………………………………………………………………

4/ Fe3O4 + H2SO4 loãng………………………………………………………………………………

5/ Fe(OH)3 + H2SO4 loãng……………………………………………………………………………

6/ Fe(OH)2 + H2SO4 loãng…………………………………………………………………………

7/ fe + H2SO4 đặc………………………………+ SO2↑…+……………………………………..

8/ FeO + H2SO4 đặc………………………………+ SO2……+…………………………………..

9/ Fe2O3 + H2SO4 đặc………………………………………………………………………………

10/ Fe3O4 + H2SO4 đặc……………………………+ SO2 +……………………………………

11/ Fe(OH)3 + H2SO4 đặc…………………………………………………………………………

12/ Fe(OH)2 + H2SO4 đặc…………………………+ SO2 +…………………………………

13/ C + H2SO4 đặc……………………………….. + SO2 +……………………………………

14/ phường + H2SO4 đặc…………………………………+ SO2 + …………………………………

15/ C + H2SO4 đặc……………………………… .+ SO2 + …………………………………

16/ NaBr + H2SO4 đặc…………………………… + SO2 + …………………………………

17/ FeCO3 + H2SO4 đặc…………………………+ SO2 + ………………………………….

Câu 3: Toán mang lại Kim loại tính năng với lưu Huỳnh?

Bài 1: Đun nóng lếu hợp tất cả 0,65 gam bột Kẽm cùng với 0,224 gam bột lưu hoàng trong ống nghiệm đậy bí mật không tất cả không khí.

a/ Sau phản ứng thu được chất nào? Tính cân nặng của chúng?

b/ trường hợp đun các thành phần hỗn hợp trên ko kể không khí, tính cân nặng các chất thu được?

Đáp án lý giải giải

nZn = 0,01 mol; nS = 0,007 mol

Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng:

Zn + S → ZnS

0,07 → 0,07 → 0,07 (mol)

Khối lượng những chất sau phản nghịch ứng:

mZn(dư) = (0,01 – 0,007). 65 = 0,195 gam.

mZnS = 0,007.97 = 0,679g.

Bài 2: Đun nóng láo hợp bao gồm 1,62 gam bột Al với 2,4 gam bột sulfur trong ống nghiệm đậy kín không gồm không khí.

a/ Sau phản bội ứng thu được hóa học nào? Tính cân nặng của chúng?

b/ giả dụ đun tất cả hổn hợp trên quanh đó không khí, tính trọng lượng các hóa học thu được?

Đáp án hướng dẫn giải

PTHH: 2Al + 3S

*
Al2S3

nAl = 1,62/27 = 0,06 mol

nS = 2,4/32 = 0,075 mol

Vì 0,06/2 > 0,075/3

=> Sau phản bội ứng Al dư, S hết

Ta thu dc Al dư với Al2S3 sau bội phản ứng

nAl2S3 = 0,075/3 = 0,025 mol

=> mAl2S3 = 0,025.150 = 3,75 (g)

nAl dư = 0,06 – 0,075.2/3 = 0,01 mol

=> mAl dư = 0,01.27 = 0,27 (g)

Bài 3: Đun rét 8 gam hh Y có Mg,S (không gồm không khí) thu được hh rắn A. đến A vào dd HCl dư thu được 4,48 lít hh khí B (đktc). Tính khối lượng chất trong Y?

Đáp án lí giải giải

mMg= 4,8g; mS= 3,2gm

Giải thích quá trình giải:

Gọi nMg =a; nS = b ⇒ 24a + 32b =8 (1)

Do cho các thành phần hỗn hợp A tính năng với HCl thu được hỗn hợp khí, yêu cầu Mg dư

Mg + S → MgS

b → b

Suy ra nMgdư = a − mol

MgS + 2HCl → MgCl2 + H2S

b → b

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

a−b a−b

⇒nkhí = nH2S + nH2 = b + a − b = a = 4,48/22,4 = 0,2 (2)

Thay (2) vào (1), ta được b = 0,1 mol

Vậy, vào Y chứa: mMg = 0,2.24 = 4,8g; mS = 3,2g

Bài 4: Đun rét 35,6 gam hh Y tất cả Zn, S (không tất cả không khí) thu được hh rắn A. Mang lại A vào dd HCl dư thu được 8,96 lít hh khí B (đktc). Tính khối lượng chất trong Y?

Đáp án hướng dẫn giải

Zn + S → ZnS

ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

hh Y: Zn (a mol), S (b mol)

nZnS = nS = b mol ⇒ nH2S = b mol

nZn = a − b (mol) ⇒ nH2 = nZn = a − b (mol)

nB = 8,96/22,4 = 0,4mol

65a + 32b = 35,6

a − b + b = 0,4 ⇒ a = 0,4; b = 0,3

mZn = 0,4 × 65 = 26 g

mS = 35,6 − 26 = 9,6 g

Bài 5: 1,1 gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng đủ với 1,28 gam bột S. Tính trọng lượng Al, Fe?

Bài 6: Nung rét 3,72 gam hh Zn, fe trong bột S dư. Chất rắn nhận được hoà tan trọn vẹn bằng dd H2SO4 loãng, chiếm được 1,344 lít khí (đktc). Tính khối lượng các kim loại?

Câu 4: Toán mang đến khí SO2 hoặc H2S công dụng với dd bazo KOH tuyệt NaOH (tính T)?

Bài 1: Dẫn 3,36 lít khí H2S (đktc) vào 400 ml hỗn hợp KOH 1M. Tính mật độ mol các chất sau?

Bài 2: Dẫn 8,96 lít khí H2S (đktc) vào 600 ml hỗn hợp NaOH 0,95M. Tính nồng độ mol các chất sau?

Bài 3: Dẫn 3,36 lít khí H2S (đktc) vào 200 gam hỗn hợp KOH 10,08%. Tính độ đậm đặc phầm trăm các chất sau?

Bài 4: mang đến 12,8 gam khí SO2 vào 250 ml hỗn hợp KOH 1M. Tính nồng độ mol các chất sau?

Bài 5: Dẫn 8,96 lít khí SO2 (đktc) vào 200 gam dung dịch NaOH 18 %. Tính nồng độ xác suất các chất sau?

Câu 5: thăng bằng phản ứng oxi hoá – khử và khẳng định vai trò những chất?

Bài 1: Dẫn khí H2S vào dd tất cả hổn hợp KMnO4 với H2SO4. Viết và cân bằng pt, cho biết thêm vai trò của H2S cùng KMnO4?

Bài 2: đến phản ứng SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4. Viết pt và cân bằng, cho biết thêm vai trò của SO2 với KMnO4?

Bài 3: cho phản ứng H2S + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4. Viết pt và cân bằng, cho biết vai trò của H2S cùng Cl2 ?

Bài 4: cho phản ứng H2SO4 đ + HI → I2 + H2S + H2O. Viết pt và cân nặng bằng, cho biết vai trò của H2SO4 cùng HI?

Câu 6: Toán tất cả hổn hợp 2 kim loại tính năng với dd H2SO4 đặc, nóng?

Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 11 gam hh Fe, Al bằng dd H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 10,08 lít khí SO2 (đktc). Tính % khối lượng các kim loại?

Bài 2: Hoà tan trọn vẹn 35,2 gam hh Cu, Fe bởi dd H2SO4 đặc, nóng, dư chiếm được 17,92 lít khí SO2 (đktc). Tính % khối lượng các kim loại?

Bài 3: Hoà tan trọn vẹn 13,7 gam hh Mg, Zn bằng dd H2SO4 đặc, nóng, dư. Cô cạn dd chiếm được 52,1 gam hh muối. Tính % cân nặng các kim loại?

Bài 4: Hoà tan trọn vẹn 7,8 gam hh Mg, Al bằng dd H2SO4 đặc, nóng, dư. Cô cạn dd thu được 46,2 gam hh muối. Tính % khối lượng các kim loại?

Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 17,6 gam hh Cu, Fe bởi dd H2SO4 80%, dư chiếm được 8,96 lít khí SO2 (đktc).

a/ Tính cân nặng các kim loại?

b/ Tính khối lượng dd axit đã dùng?

Câu 7: nhận ra các hỗn hợp mất nhãn?

Dạng 1 Thuốc demo tự do:

Kiến thức: muối bột sunfit, muối bột sunfua có tác dụng quỳ tím hoá xanh.

VD : K2SO3 (kali sunfit ), Na2S (natri sunfua) => quỳ hoá xanh.

Gốc sunfua S2-+ dd HCl => khí H2S (thối). Gốc sunfua S2- + dd Pb(NO3)2 => PbS (màu đen).Gốc sunfit SO32- + dd HCl => khí SO2 (mùi hắc).Gốc sunfat SO42- + dd BaCl2 => BaSO4 trắng.Gốc clorua Cl- + dd AgNO3 => AgCl trắng.

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt những dung dịch sau.

a/ NaOH, HCl, Na2SO4, NaCl, NaNO3

b/ H2SO4, HCl, KOH, NaCl, HNO3

c/ H2SO4, NaOH, Ba(OH)2, K2SO3, NaNO3

d/ NaOH, Na2S ,H2SO4, K2SO4, NaNO3

Dạng 2: dung dịch thử cho sẵn

Chỉ cần sử dụng quỳ tím hãy phân biệt những dd sau

a/ H2SO4, NaOH, NaCl, BaCl2, Na2SO4.

a/ H2SO4, Ba(OH)2, HCl, K2SO4, NaNO3.

Câu 8: vận tốc phản ứng – thăng bằng hoá học

Bài 1: người ta tận dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong số trường vừa lòng sau?

a/ cần sử dụng không khí nén, rét thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc.

b/ Nung đá vôi ở ánh nắng mặt trời cao để cung cấp vôi sống.

c/ Nghiền nguyên liệu trước khi chuyển vào lò nung để sản xuất clanke (xi măng).

Trả lời: a/ nguyên tố áp suất. B/ yếu đuối tố nhiệt độ c/ yếu tố diện tích mặt phẳng tiếp xúc.

Bài 2: cho 6 gam kẽm (hạt) vào 1 loại cốc đựng dd H2SO4 4M dư ở ánh nắng mặt trời thưòng, nếu giữ nguyên các điều kiện khác chỉ biến đổi một trong những yếu tố sau thì vận tốc phản ứng biến hóa như ráng nào.

a/ cố gắng 6 gam kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột.

b/ chũm dd H2SO4 4M bởi dd H2SO4 2M.

c/ triển khai ở ánh sáng cao hơn?

d/ cần sử dụng thể tích dd H2SO4 4M gấp hai ban đầu.

Trả lời:

a/ tốc độ phản ứng tăng lên, vị kẽm bột phản nghịch ứng táo bạo hơn kẽm hạt.

b/ tốc độ phản ứng sút xuống, do nồng độ giảm từ 4M xuống 2M.

c/ vận tốc phản ứng tăng lên. Vì ánh nắng mặt trời tăng, vận tốc phản ứng tăng.

d/ tốc độ phản ứng giảm sút vì pha loãng thể tích gấp hai làm bớt nồng độ.

Bài 3: trong các phản ứng sau, làm phản ứng nào có vận tốc lớn hơn?

a/ sắt + CuSO4 (2M) với Fe + CuSO4 (4M)

b/ Zn + CuSO4 (2M, 25oC) cùng Zn + CuSO4 (2M, 50oC).

c/ Zn (hạt ) + CuSO4 (2M) cùng Zn (bột) + CuSO4 (2M)

d/ H2 + O2 (ở nhiệt độ thường) cùng H2 + O2 (ở nhiệt độ thường, gồm xúc tác Pt).

Trả lời:

a/ bội nghịch ứng sắt + CuSO4 (4M) tốc độ to hơn vì mật độ 4M to hơn 2M.

b/ làm phản ứng Zn + CuSO4 (2M, 50oC) tốc độ lớn hơn vì ánh sáng cao hơn.

c/ phản nghịch ứng Zn ( bột) + CuSO4 (2M) vận tốc xảy ra lớn hơn vì Zn bột tan cấp tốc hơn Zn hạt.

d/ bội phản ứng H2 + O2 (ở ánh nắng mặt trời thường, gồm xúc tác Pt), tốc độ to hơn vì gồm xúc tác Pt .

bài bác 4: Xét những hệ cân nặng bằng:

C(r) + H2O (k) ⇔ CO(k) + H2(k) ∆H > 0. (1)

CO(k) + H2O (k) ⇔ CO2(k) + H2 (k) ∆H 0.

Điều gì xảy ra nếu triển khai 1 trong những biến đổi sau?

a/ Tăng dung tích của bình phản nghịch ứng.

b/ Thêm CaCO3 vào trong bình phản ứng.

c/ Lấy bớt CaO thoát khỏi bình.

d/ Thêm không nhiều giọt dd NaOH vào bình.

e/ Tăng nhiệt độ.

Trả lời:

a/ Tăng khoảng trống (tăng V), áp suất giảm bắt buộc cân bằng vận động và di chuyển theo chiều nghịch.

b/ Thêm CaCO3 cân đối không dịch chuyển.

c/ Thêm CaO cân đối không dịch chuyển.

d/ Thêm dd NaOH (làm bớt khí CO2 vì chưng NaOH công dụng CO2) buộc phải cân bằng chuyển dời chiều thuận.

e/ Tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dời chiều thuận, vày phản ứng thu nhiệt.

Bài 6: trong số cân bởi sau, thăng bằng nào sẽ di chuyển và di chuyển theo chiều nào khi giảm diện tích của bình bội nghịch ứng xuống ở ánh sáng không đổi.

a/ CH4 (k) + H2O (k) ⇔ teo (k) + 3H2 (k)

b/ CO2 (k) + H2(k) ⇔ CO(k) + H2O(k)

c/ 2 SO2(k) + O2(k) ⇔ 2SO3(k)

d/ 2HI(k) ⇔ H2(k) + I2 (k)

e/ N2O4 (k) ⇔NO2(k).

Trả lời: bội phản ứng a/ với e/ cân bằng di chuyển theo chiều nghịch. Các phản ứng còn sót lại không đưa dịch.

Đề thi học kì 2 hóa 10

Câu 1: (1,5 điểm) dứt sơ đồ: FeS2 → SO2 → S→ H2S→ H2SO4 → Al2(SO4)3 → BaSO4.

Câu 2 (1,5 điểm). chấm dứt các bội phản ứng sau.

a/ CaCO3 + H2SO4 loãng

b/ Fe3O4 + H2SO4 loãng

c/ Mg + H2SO4 loãng

d/ FeO + H2SO4 sệt

e/ C + H2SO4 đặc

f / fe + H2SO4 đặc

Câu 3: (1,0 điểm) Đun nóng trọn vẹn hh tất cả 3,24 gam bột Al với 4,8 gam bột lưu huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí. Tính cân nặng các hóa học trong ống sau làm phản ứng?

Câu 4 (1,5 điểm) cho 2,5088 lít khí SO2 (đktc) vào 250 ml hỗn hợp KOH 1M. Tính mật độ mol các chất thu đựợc?

Câu 5 (1 điểm): mang đến phản ứng SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4. Viết pt và cân nặng bằng, cho biết thêm vai trò của SO2 với KMnO4?

Câu 6 (1,5 điểm) Hoà tan trọn vẹn 17,6 gam hh Mg, Fe bằng dd H2SO4 80% , dư thu đựợc 11,76 lít khí SO2 (đktc).

a/ Tính khối lưọng những kim loại?

b/ Tính khối lưọng dd axit vẫn dùng?

Câu 7 (1 điểm) trình bày phưong pháp hoá học phân biệt những dung dịch sau.

NaOH, Ba(NO3)2, Na2SO4, K2S, NaNO3.

Câu 8 (1 điểm)

a) trong những phản ứng sau, làm phản ứng như thế nào có vận tốc lớn hơn?

1 / sắt + CuSO4 (2M) với Fe + CuSO4 (4M)

2/ Zn + CuSO4 (2M, 25oC) với Zn + CuSO4 (2M, 50oC).

b) Hệ cân bằng sau xẩy ra trong bình kín: CaCO3 (r) CaO (r) + CO2 (k) . ∆H > 0.

Cân bằng sẽ chuyển dời theo chiều như thế nào nếu thực hiện 1 trong những đổi khác sau?

Thêm CaCO3 vào bình phản ứng – Tăng sức nóng độ.

Cho: C= 12, O=16, H=1, S=32, K=39,Na=23, Fe=57, Al=27, Cu=64, Zn =65, Mg=24.

Xem thêm: Lớp 10A Có 10 Học Sinh Giỏi Toán, 10 Học Sinh Giỏi Lý

…………………

Đề cưng cửng ôn tập môn chất hóa học lớp 10 học kì 2 được VnDoc share trên đây là tài liệu ôn tập Hóa 10 học tập kì 2 giúp chúng ta học sinh ôn lại các dạng bài bác tập Hóa 10 khác nhau từ đó tích lũy thêm cho bạn dạng thân bản thân những kinh nghiệm tay nghề giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lí để đạt được điểm số cao đến kì thi học tập kì 2 lớp 10. Chúc các bạn học tốt

Trên trên đây pragamisiones.com đã ra mắt tới độc giả tài liệu: Đề cương cứng ôn tập môn hóa học lớp 10 học tập kì 2. Để có tác dụng cao rộng trong học tập, VnDoc xin trình làng tới các bạn học sinh tư liệu Ngữ văn lớp 10, Học tốt Ngữ Văn lớp 10, Thi thpt giang sơn môn Toán, Thi thpt đất nước môn Văn, Thi thpt đất nước môn lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.