Toàn cỗ chương trình lớp 12 môn hóa học là các kiến thức tương quan đến Hóa vô cơ. Bao gồm kim một số loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, sắt,… Phần tóm tắt lý thuyết hóa học 12 sau đây sẽ khái quát tổng thể kiến thức căn bản, góp em ôn tập cấp tốc chóng chuẩn bị cho bài thi học tập kì cũng như kì thi THPT non sông 2021.

Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết hóa 12 học kì 1

Tổng hợp lý thuyết hóa học tập 12 học kì I bằng hình hình ảnh trực quan siêu dễ nhớ

Tổng ôn cục bộ kiến thức Đại cương sắt kẽm kim loại Hóa vô sinh 12

*


Contents

1 cầm tắt lý thuyết hóa học tập 12 chương KIM LOẠI KIỀM2 tóm tắt lý thuyết hóa học 12 bài 2: HỢP CHẤT KIM LOẠI KIỀM (NaOH, Na2CO3, NaHCO3)3 tóm tắt định hướng hóa học tập 12 chương KIM LOẠI KIỀM THỔ4 cầm tắt lý thuyết hóa học 12 bài xích 4: HỢP CHẤT quan lại TRỌNG CỦA CANXI5 tóm tắt kim chỉ nan hóa học tập 12 bài 5: NƯỚC CỨNG6 nắm tắt triết lý hóa học tập 12 bài xích 6: NHÔM6.1 TÍNH CHẤT HÓA HỌC7 nắm tắt định hướng hóa học tập 12 bài bác 7: HỢP CHẤT CỦA NHÔM8 cầm tắt định hướng hóa học tập 12 bài 8: SẮT

Tóm tắt triết lý hóa học 12 chương KIM LOẠI KIỀM

Kiến thức chung

Vị trí: Nhóm IA = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr (phóng xạ)

Cấu hình electron: ns1

Tính chất vật lí: lớn sôi, to nóng chảy, cân nặng riêng nhỏ, độ cứng thấp. Nguyên nhân: cấu tạo tinh thể lập phương vai trung phong khối (rỗng) + liên kết kim loại yếu

Trạng thái tự nhiên: Dạng hợp chất nước biển, đất …

Tính chất hóa học

Tính khử rất mạnh: M -> M+ (số oxi hóa +1) + 1 e; Tính khử tăng dần từ Li -> Cs

Tác dụng với phi kim: Phản ứng xảy ra dễ dàng

Tác dụng với axit: Mãnh liệt + nổ: M + HCl -> NaCl + ½ H2

Tác dụng với nước: Mãnh liệt + nổ: M + H2O -> MOH + ½ H2

Chú ý: do kim loại kiềm dễ phản ứng với oxi, nước -> ngâm trong dầu hỏa để bảo quản.

Điều chế: Điện phân nóng chảy muối halogen (hoặc hidroxit)

2 MX -> 2 M + X2

*

Tóm tắt định hướng hóa học 12 bài xích 2: HỢP CHẤT KIM LOẠI KIỀM (NaOH, Na2CO3, NaHCO3)

NATRIHIDROXIT: NaOH

Tính chất: Phân li hoàn toàn -> môi trường bazơ (pH>7)

Tính chất của bazơ (mạnh)

+ Tác dụng được oxit axit: CO2, SO2

CO2 + NaOH -> NaHCO3 hoặc CO2 + 2NaOH -> Na2CO3 + H2O

+ Tác dụng với axit: HCl, H2SO4, HNO3,…

HCl + NaOH -> NaCl + H2O

+ Tác dụng với muối: (phản ứng phải xuất hiện kết tủa)

CuCl2 + 2NaOH -> Cu(OH)2 ¯ + 2NaCl

NATRIHIDROCACBONAT (NaHCO3)

Kém bền với nhiệt: 2NaHCO3-> Na2CO3 + CO2 + H2O

Tính lưỡng tính

NaHCO3 + HCl→NaCl + CO2 + H2O

NaHCO3 + NaOH→Na2CO3 + H2O

NATRICACBONAT (Na2CO3)

Bền với nhiệt

Tính chất của muối (+ axit, muối, bazơ/ sau phản ứng phải có khí cất cánh lên hoặc kết tủa

Na2CO3 + HCl -> NaCl + CO2 + H2O

Na2CO3 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + 2NaOH

Na2CO3 + CaCl2 -> CaCO3 + 2NaCl

Trong dd mang đến môi trường kiềm (pH>7)

*

Tóm tắt triết lý hóa học 12 chương KIM LOẠI KIỀM THỔ

Kiến thức chung

Vị trí: IIA = Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra (phóng xạ)

Cấu hình electron: …ns2

Tính chất vật lí: khổng lồ sôi, to lớn nóng chảy, cân nặng riêng tốt (cao hơn KLK) biến đổi không tuân theo quy luật. Nguyên nhân: Cấu tạo mạng tinh thể khác nhau: Be,Mg (lục phương); Ca, Sr, tía (lập phương tâm diện)

Tính chất hóa học

Tính khử mạnh: M -> M2+(số oxi hóa +2) + 2e

Tính khử tăng dần từ Be -> Ba

Tác dụng với phi kim (Cl2, O2, S)

Tác dụng với axit

axit HCl, H2SO4 loãng -> muối + H2

Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2

axit H2SO4 đặc, HNO3 -> muối + sản phẩm khử + H2O

KL kiềm thổ có khả năng khử S+6 (SO42-) xuống S-2 (H2S), So và N+5 (NO3–) xuống N-3 (NH4NO3)…

4Mg + 10HNO3 -> 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

4Mg + 5H2SO4 -> 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Tác dụng với nước: – khổng lồ thường: Be ko phản ứng, Mg p/ư chậm

Kim loại còn lại phản ứng mạnh: M + 2H2O -> M(OH)2 + H2

ĐIỀU CHẾ: Điện phân nóng chảy muối halogen: MX2 M + X2

Tóm tắt định hướng hóa học tập 12 bài 4: HỢP CHẤT quan liêu TRỌNG CỦA CANXI

CANXI HIDROXIT

Ca(OH)2 rắn = vôi tôi, ddịch tung trong nước gọi là nước vôi trong

Ca(OH)2 tất cả tính chất một bazơ (quỳ tím hóa xanh, tính năng axit, oxit axit, dd muối)

Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O (nhận biết khí CO2)

Ứng dụng: cấp dưỡng NH3, clorua vôi (CaOCl2), vật liệu xây dựng

*

CANXI CABONAT

Bị phân hủy ở 1000oC: CaCO3 -> CaO (vôi sống) + CO2 (pứ xẩy ra trong quy trình nung vôi)

CaCO3 rã được trong nước khi có mặt CO2: CaCO3 + CO2 + H2O à Ca(HCO3)2 (chỉ tồn tại trong dung dịch)

Khi to, giảm PCO2 thì Ca(HCO3)2 bị phân hủy -> giải thích hiện tượng thạch nhũ, cặn trong ấm

Trong tự nhiên CaCO3 có: đá vôi, đá hoa, đá phấn, vỏ các loài ốc, sò,…

Ứng dụng: nhiều vào xây dựng, sản xuất ximăng

CANXI SUNFAT

Canxi sunfat = thạch cao

Thạch cao sống (160 độ) -> thạch cao nung (355 độ) -> thạch cao khan

CaSO4.2H2O CaSO4.H2O CaSO4

 

Tóm tắt định hướng hóa học 12 bài 5: NƯỚC CỨNG

KHÁI NIỆM: Chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+

PHÂN LOẠI (3 loại)

Loại 1: Tạm thời: Chứa anion HCO3– -> chứa 2 muối Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2

Tạm thời vì: đun sôi muối phân hủy làm mất độ cứng của nước

Loại 2: Vĩnh cửu: Chứa anion: Cl–, SO42- -> chứa 4 muối: CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4

Loại 3: Toàn phần = tạm thời + Vĩnh cửu

TÁC HẠI

Tốn nhiên liệu gây nổ

Giảm lưu lại lượng nước trong ống dẫn

Tốn xà phòng, quần áo mau hư

Giảm mùi hương vị của trà, nấu thọ chín và giảm mùi thức ăn.

CÁCH LÀM MỀM NƯỚC CỨNG

1, Nguyên tắc: Giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+

2, Phương pháp

Phương pháp kết tủa

* Đối cùng với tính cứng tạm bợ thời:

– Đun -> mất độ cứng tạm thời: Ca(HCO3)2 -> CaCO3 $+ CO2 + H2O

– Dùng hóa chất: Ca(OH)2 vừa đủ, Na2CO3, Na3PO4

* Đối với tính cứng mãi sau (toàn phần): Dùng hóa chất: Na2CO3, Na3PO4

Phương pháp trao đổi ion

Tóm tắt lý thuyết hóa học 12 bài 6: NHÔM

VỊ TRÍ – CẤU HÌNH ELETRON: Vị trí: Ô: 13; Chu kỳ: 3; Nhóm: IIIA ; – Cấu hình:,..3s23p1 hoặc 3s23p1

TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Tính khử mạnh (chỉ sau KL nhóm IA, IIA) ; – Nhường 3e: M -> M3+ + 3e

Tác dụng với phi kim (O2, Cl2,..)

2Al + 3Cl2 -> 2AlCl3 ; 4Al + 3O2 -> 2Al2O3 (to)

Chú ý: Al bền trong không khí vị có lớp màng oxit (Al2O3) bảo vệ

Tác dụng với axit

axit HCl, H2SO4 loãng -> muối + H2

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 ; 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

axit H2SO4 đặc, nóng; HNO3 -> muối + sản phẩm khử + H2O

Chú ý: Al thu động trong H2SO4 và HNO3 đặc nguội

Tác dụng với oxit kim loại = phản ứng nhiệt nhôm

2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe (Ứng dụng phản ứng này hàn đường ray)

Tác dụng với nước

– Al ko phản ứng với nước vì có lớp màng oxit Al2O3 bảo vệ

– Nếu phá vỡ lớp màng oxit thi Al phản ứng

2Al + 6H2O -> 2Al(OH)3 + 3H2

– Phản ứng dừng lại vì Al(OH)3 không tan hiện ra => nên thực tiễn vật bằng nhôm không chức năng với nước

Tác dụng với dung dịch kiềm

Al tan được vào dung dịch kiềm là do

Al2O3 bảo vệ chảy ra (do có tính lưỡng tính)

Al phản ứng với nước: 2Al + 6H2O -> 2Al(OH)3 + 3H2

Al(OH)3 tung trong dd kiềm (do có tính lưỡng tính): Al(OH)3 + NaOH -> NaAlO2 + 2H2O

Phương trình tổng hợp: Al + NaOH + H2O -> NaAlO2 +H2

TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN – SẢN XUẤT

Trong tự nhiên: – Al đứng thứ 2 (sau Oxi, Silic) vào vỏ trái đất

Có trong: đất sét (Al2O3.2SiO2.2H2O), mica (K2O.Al2O3.6SiO2), boxit (Al2O3.2H2O), Criolit (3NaF.AlF3)

Phương pháp điều chế: trường đoản cú nguyên liệu: quặng boxit (Al2O3.2H2O)

Điện phân nóng chảy Al2O3: 2Al2O3 <điện phân rét chảy cùng với xúc tác criolit> sẽ ra 4Al + 3 O2

Thêm criolit vào nhằm mục đích:

+ Hạ nhiệt độ nóng chảy ;

+ Tăng khả năng dẫn điện

+ Bảo vệ Al khỏi bị oxi hóa bởi oxi trong không khí

Tóm tắt lý thuyết hóa học tập 12 bài 7: HỢP CHẤT CỦA NHÔM

I. NHÔM OXITII. NHÔM HIDROXIT
1. Tính chất: – Al2O3 có tính lưỡng tính

Al2O3 + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH -> 2NaAlO2 + H2O

1.Ứng dụng

– Đồ trang sức

– Xúc tác trong hóa hữu cơ

– Al(OH)3 chất rắn, kết tủa dạng keo trắng

– Al(OH)3 là hiđroxit có tính lưỡng tính

Al(OH)3 + 3HCl -> AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + NaOH -> NaAlO2 + 2H2O

Chú ý: Al(OH)3 ko tan được trong dd NH3, trong axit cacbonic(CO2+ H2O)

Chú ý: Al(OH)3  ↔ HAlO2.H2O

Dạng bazo Dạng axit (axit aluminic)

(trội hơn) Axit rất yếu (yếu rộng axit cacbonic)

-> bị axit mạnh đẩy ra khỏi muối

– CO2 đẩy được gốc aluminat ra khỏi muối

NaAlO2 + CO2 + 2H2O -> Al(OH)3 + NaHCO3

CO2 ko hòa tan được Al(OH)3 nên phản ứng dừng lại ở kết tủa keo trắng

– Nếu sử dụng axit mạnh đẩy thì tạo kết tủa keo dán trắng sau đó chảy ra

NaAlO2 + HCl + 2H2O -> Al(OH)3 + NaCl

Al(OH)3 + 3HCl -> AlCl3 + 3H2O

NHÔM SUNFAT

Công thức phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O tốt KAl(SO4)2.12H2O

Thay K+ = Na+, Li+, NH4+ -> phèn nhôm

Ứng dụng: vào nước, ngành da, nhuộm, giấy

Tóm tắt kim chỉ nan hóa học tập 12 bài 8: SẮT

VỊ TRÍ – CẤU TẠO – TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

Vị trí – cấu tạo: Số thứ tự: 26, chu kỳ 4, nhóm VIIIB

Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d64s2 hoặc 3d64s2
– Nhường 2e: sắt -> Fe2+  + 2e

3d64s2 3d6

Khi chức năng với chất oxi hóa yếu, vd: S, dd HCl, H2SO4 loãng , dd muối: Ni2+,…> Cu2+, Fe3+),..

– Nhường 3e: fe -> Fe3+ + 3e

3d6 4s2 3d5 Bán bão hòa (bền)

Khi công dụng với chất oxi hóa mạnh, vd: Cl2 , dd HNO3 , dd H2SO4 đặc nóng, dd AgNO3 dư,..

Xem thêm: Tìm Bán Kính Đường Tròn - Cách Để Tính Bán Kính Đường Tròn

Trạng thái tự nhiên

QuặngHematit đỏ:Hematit nâuManhetitXideritPirit sắt
Công thứcFe2O3Fe2O3.nH2OFe3O4

%Fe cao nhất

FeCO3FeS2

*

TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Fe là kim loại có tính khử trung bình (Zn > Cr> Fe> Ni,..)
Tác dụng chất oxi hóa yếu:Fe -> Fe2+ +2eTác dụng chất oxi hóa mạnh: fe -> Fe3+ + 3e
Tính chấtVí dụ
1. Tác dụng với phi kim.

Lịch thi đấu World Cup