Viết đoạn văn về Water pollution bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề rất hấp dẫn nằm trong chương trình tiếng Anh lớp 8 kì 2. Ô lây lan nước là hiện tại tượng các vùng nước như sông, hồ, biển, nước ngầm... Bị các hoạt động của môi trường thoải mái và tự nhiên và con tín đồ làm nhiễm các chất độc hại như chất tất cả trong thuốc bảo đảm thực vật, chất thải công nghiệp...

Bạn đang xem: Topic water pollution lớp 8


Tiếng Anh

Water pollution is one of the serious pollution. Water pollution is the contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans & ground water. Water pollution is caused by industrial waste, sewage, pesticides, herbicides, pollutants from storm water and atmosphere. Water pollution causes the diseases even death of humans, it also causes the death of aquatic animals, it destroys living conditions of plants and damages natural environment. Nowadays, people are aware pf this problem và we are thinking of some ways khổng lồ solve it such as: Giving heavy fines khổng lồ companies that cause water pollution, educating people about the environment and reducing using pesticides & herbicides.


Tiếng Việt

Ô nhiễm nước là giữa những loại ô nhiễm và độc hại nghiêm trọng. Ô nhiễm nước là việc nhiễm dơ của thân nước như hồ, sông, biển cả và mạch nước ngầm. Ô lây lan nước bị gây nên bởi rác thải công nghiệp, hóa học thải, thuốc diệt côn trùng, thuốc khử cỏ, hóa học gây ô nhiễm và độc hại từ nước mưa xối và bầu khí quyển. Ô nhiễm nước tạo ra những căn bệnh thậm chí là tử vong cho bé người, nó cũng gây ra cái chết cho số đông loài sinh đồ biển, nó hủy diệt điều kiện sống của không ít lười cây và phá hoại môi trường xung quanh thiên nhiên. Ngày nay, con bạn nên cẩn thận với vấn đề này và họ đang nghĩ một số cách để giải quyết nó như là: Phạt nặng trĩu với với những nguyên nhân gây độc hại nước, giáo dục đào tạo mọi người về môi trường thiên nhiên và sút việc thực hiện thuốc trừ sâu với thuốc khử cỏ.


Tiếng Anh

Currently, environmental pollution is very common, especially water pollution. The reason is that we are not aware of environmental protection. Students also throw garbage indiscriminately. Untreated garbage has been dumped into rivers or discharged toxic substances or water. Spray insecticide on the ground then soak in source water. In general, water pollution is caused by us. That"s why we need to lớn protect clean water.


Tiếng Việt

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi ngôi trường đang diễn ra rất phổ biến, nhất là ô lây lan nguồn nước. Lý do là do họ chưa tất cả ý thức đảm bảo an toàn môi trường. Những em học viên cũng quăng quật rác bừa bãi. Rác ko được giải pháp xử lý đã được đổ xuống sông hoặc thải chất độc hại hoặc nước. Xịt thuốc diệt côn trùng đã thấm lên phương diện đất tiếp đến ngâm vào nước nguồn. Nói chung, ô nhiễm và độc hại nguồn nước là do họ gây ra. Đó là vì sao tại sao họ cần phải bảo đảm an toàn nguồn nước sạch.


Tiếng Anh

he pollution of water is an important problem today. Today, throughout moutain lớn city, almost rivers are not pure. They are dark, black, and foul and make the bad trouble with our lives. We need fresh air, we need fresh water. We need water lớn drink, to bath, to lớn clean & wash. We very need water. Land lượt thích Dad, & water like Mom. Water smooth, transparent, clear, & it has 70% of all our body. We can not don"t need water. Water help tree grow. Water can refresh & clear all things. But today, we only have water from water city company. The water we drink, is not fresh. And it must fire to hot as 100 degree. & then, we make it cool, so we can drink. In once upon a time, all rivers are fresh. And we can swim in that, it"s very funny. In that rivers, we have fishes, too, & shrimp, & very much see animals. But now, with our rivers, there have no fish, or shrimp. Because there"re too dirty. If we want khổng lồ make our rivers revival, we need learn the way to lớn not pour the pollution things khổng lồ our rivers. It"s very difficult, I know. But if we truely want our rivers have the blue, not black, or grown color, we need vị all things from the begin. Nowadays, we have many polluted company, we always try to lớn make pure water. And to have pure water, we must pay money. It"s not cheap. And the last thing I want khổng lồ talk with you, that we need to learn the way lớn not pour the dirty things khổng lồ rivers. And we need save our water.


Tiếng Việt

Ô lan truyền nước là 1 trong những vấn đề quan trọng hiện nay. Ngày nay, trên mọi vùng núi này mang đến thành phố, đa số các dòng sông đều không trong lành. Chúng bao gồm màu tối, black và hôi và gây nên những băn khoăn tồi tệ cho cuộc sống đời thường của bọn chúng ta. Họ cần bầu không khí trong lành, bọn họ cần nước ngọt. Bọn họ cần nước để uống, để tắm, để tắm rửa sạch sẽ. Công ty chúng tôi rất buộc phải nước. Đất như bố, với nước như mẹ. Nước mịn, vào suốt, trong với nó chỉ chiếm 70% cơ thể chúng ta. Họ không thể không đề nghị nước. Nước góp cây phân phát triển. Nước có thể làm tươi đuối và thông suốt mọi thứ. Tuy thế hôm nay, shop chúng tôi chỉ bao gồm nước từ công ty water city. Nước họ uống không phải là nước ngọt. Với nó bắt buộc nóng cho 100 độ. Và sau đó, cửa hàng chúng tôi làm mang lại nó nguội, để chúng tôi có thể uống. Ngày xửa ngày xưa, hầu hết dòng sông phần nhiều trong lành. Và cửa hàng chúng tôi có thể bơi lội trong đó, điều đó rất bi hùng cười. Trong những con sông đó, họ cũng có cá, tôm, và không hề ít người nhìn thấy động vật. Dẫu vậy bây giờ, với những dòng sông của chúng ta, không tồn tại cá, không có tôm. Bởi vì ở kia quá bẩn. Nếu chúng ta muốn làm cho các dòng sông của bọn họ hồi sinh, họ cần học phương pháp để không đổ đều thứ ô nhiễm xuống chiếc sông của bọn chúng ta. Nó cực kỳ khó, tôi biết. Dẫu vậy nếu bọn họ thực sự muốn những dòng sông của mình có màu xanh lá cây lam, không phải màu black hoặc color xanh, họ cần đề xuất làm tất cả mọi thứ ngay trường đoản cú đầu. Ngày nay, công ty chúng tôi có nhiều công ty ô nhiễm, cửa hàng chúng tôi luôn nỗ lực làm cho nước tinh khiết. Và để sở hữu nước tinh khiết, họ phải đóng góp tiền. Nó ko rẻ. Và điều ở đầu cuối tôi ước ao nói với những bạn, rằng chúng ta cần học bí quyết đừng đổ sông đổ bể. Và bọn họ cần tiết kiệm ngân sách và chi phí nước.


Tiếng Anh

Water pollution has become a continuous increasing problem on the earth which is affecting the human & animal lives in all aspects. Water pollution is the contamination of drinking water by the poisonous pollutants generated by the human activities. The whole water is getting polluted through many sources such as urban runoff, agricultural, industrial, sedimentary, leeching from landfills, animal wastes, và other human activities. All the pollutants are very harmful khổng lồ the environment. Human population is increasing day by day and thus their needs và competition leading pollution khổng lồ the đứng top level. We need khổng lồ follow some drastic changes in our habits to lớn save the earth water as well as continue the possibility of life here.

Xem thêm: Điểm Cực Trị Của Hàm Số - Cực Trị Của Hàm Số Là Gì


Tiếng Việt

Ô lây nhiễm nguồn nước đã cùng đang phát triển thành một sự việc ngày càng tăng thêm trên trái đất, nó đang tác động đến cuộc sống đời thường của con người và động vật hoang dã về những mặt. Ô nhiễm nước là sự ô nhiễm nước uống do các chất ô nhiễm ô nhiễm và độc hại do các hoạt động của con tín đồ tạo ra. Toàn bộ nước sẽ bị ô nhiễm qua các nguồn như chiếc chảy đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, trầm tích, phân từ các bãi rác, hóa học thải động vật hoang dã và các hoạt động khác của bé người. Toàn bộ các chất ô nhiễm rất ăn hại cho môi trường. Dân số con fan đang tăng thêm từng ngày và vì chưng đó yêu cầu và sự đối đầu và cạnh tranh của họ dẫn đến độc hại ở mức cao nhất. Bọn họ cần tuân theo một số biến đổi mạnh mẽ trong thói quen của chính mình để tiết kiệm ngân sách nước bên trên trái đất cũng giống như tiếp tục năng lực sống làm việc đây.