Câu 1: Trong một tổ A của bảng tuần hoàn, đi từ trên xuống bên dưới thì điều xác định đúng là:

A.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 10 học kì 1

bán kính nguyên tử bớt dần

B. Độ âm điện tăng dần

C. bán kính nguyên tử tăng đột biến

D. Tính sắt kẽm kim loại giảm dần

Câu 2: sắt là nhân tố quan trọng cấu tạo nên Hemoglobin, một dạng protein là thành phần chính tạo nên hồng cầu. Thiết yếu sắt bao gồm trong hemoglobin tạo ra sự màu đỏ của máu, một thành phần quan trọng đặc biệt của cơ thể.Cấu hình electron của 26Fe là

A. 1s22s22p63s23p64s23d6

B. 1s22s22p63s23p63d84s2

C. 1s22s22p63s23p63d10

D. 1s22s22p63s23p63d64s2

Câu 3: mang lại 3,2 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại X và Y thuộc nhì chu kì liên tiếp của group IIA chức năng hết với hỗn hợp HCl dư chiếm được 2,24 lít khí hiđro (đktc). X với Y là

A. Be và Mg B. Mg và Ca

C. B và Al D. Na cùng Rb

Câu 4: Bo là nguyên tố bồi bổ thiết yếu so với cây trồng. Ngày này trên 70 non sông đã được phát hiện chứng trạng thiếu Bo ở hầu như các nhiều loại cây trên nhiều một số loại đất. Phân Bo cũng sẽ được sử dụng rộng thoải mái trên nỗ lực giới. Vào tự nhiên, Bo có 2 đồng vị . Biết chiếm phần 18,8%. Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo là 10,812. Số khối của đồng vi ̣thứ 2 là

A. 12. B. 10. 

C. 9. D. 11.

Câu 5: cho phản ứng: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân đối tối giản các chất sản phẩm trong làm phản ứng là

A. 11 B. 16

C. 9 D. 20

Câu 6: Dãy sắp đến xếp những nguyên tử theo chiều bán kính giảm dần dần là (Mg (Z=12), S (Z=16), Cl (Z=17), F (Z=9)).

A. Mg > S > Cl > F

B. F > Cl > S > Mg

C. S > Mg > Cl > F

D. Cl > F > S > Mg

Câu 7: Nguyên tố hoá học tập là gần như nguyên tử có cùng

A. số proton và nơtron.

B. số nơtron.

C. số khối.

D. số proton.

Câu 8: Mỗi nhóm A với B bao hàm loại nguyên tố như thế nào ?

A. s với f – d và phường

B. s với d – p. Và f

C. d với f – s và phường

D. s và p – d và f

Câu 9: Trong làm phản ứng đốt cháy CuFeS2 chế tác ra sản phẩm CuO, Fe2O3 với SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

A. nhường 12 electron.

B. dấn 13 electron

C. nhận 12 electron.

D. nhịn nhường 13 electron.

Câu 10: Số oxi hoá của yếu tắc nitơ trong số hợp hóa học : NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O lần lượt...

A. –4, +6, +2, +4, 0, +1.

B. 4, +5, –2, 0, +3, –1.

C. +3, –5, +2, –4, –3, –1.

D. –3, +5, +2, +4, 0, +1.

Câu 11: Cation R+ có kết cấu như hình. địa điểm của R vào bảng tuần trả là

A. chu kì 3, đội VIIA

B. chu kì 3, team IA

C. chu kì 4, đội IA

D. chu kì 3, nhóm VIA

Câu 12: trong số các phản bội ứng sau, làm phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử ?

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B. N2O5 + H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Câu 13: vào phân tử sẽ có được liên kết cùng hoá trị phân rất nếu cặp electron chung...

A. chính giữa hai nguyên tử.

B. lệch về một phía của một nguyên tử.

C. gửi hẳn về một nguyên tử.

D. dường hẳn về một nguyên tử.

Câu 14: cho các nguyên tố: X (Z= 11), Y (Z= 17). Link hoá học giữa X với Y ở trong loại...

A. links kim loại.

B. liên kết ion.

C. liên kết cộng hoá trị gồm cực.

D. link cộng hoá trị không có cực.

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 20,0 gam các thành phần hỗn hợp hai kim loại đều đứng trước hiđro vào dãy hoạt động hóa học trong dung dịch HCl dư thấy bay ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng chiếm được m gam muối khan. Quý hiếm của m là

A. 40g B. 34,2g

C. 26,8g D. 24,8g

Câu 16: Hoà chảy 16 gam CuSO4 vào nước được 500ml dung dịch CuSO4. Cho dần dần mạt sắt vào 500 ml dung dịch trên, khuấy nhẹ tính đến khi hỗn hợp hết greed color thì lượng mạt sắt đã cần sử dụng là

A. 5,6g. B. 13,6g. 

C. 12,9g. D. 11,2g.

Câu 17: Nước đá khô hay được dùng để triển khai lạnh, giữ lạnh nhằm mục đích vận đưa và bảo quản các sản phẩm dễ lỗi hỏng bởi nhiệt độ. Nước đá khô được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp thực phẩm, thủy hải sản và còn được sử dụng để bảo quản vắc xin, chế tác sinh học trong ngành Y tế – dược phẩm. Yếu tố nước đá khô là CO2, hãy chỉ ra văn bản sai.

A. links giữa nguyên tử oxi và cacbon là phân rất

B. trong phân tử có hai liên kết đôi

C. Phân tử CO2 ko phân cực

D. Phân tử có cấu tạo góc

Câu 18: Cho các nguyên tố cùng với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm các nguyên tố sắt kẽm kim loại là:

A. X, Y, E. B. X, Y, E, T.

C. E, T. D. Y, T.

Câu 19: Trong phản nghịch ứng : Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl, yếu tố clo…

A. chỉ bị khử. 

B. không bị oxi hóa, không trở nên khử.

C. chỉ bị oxi hóa.

D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Câu 20: Tổng số các haṭ trong nguyên tử của nguyên tố R là 114. Số hạt có điện nhiều hơn thế số phân tử không mang điện là 26 hạt. Số khối của R là

A. 144. B. 79.

C. 44. D. 35.

Câu 21: Trong tự nhiên và thoải mái Gali có 2 đồng vị là 69Ga (60,1%) với 71Ga (39,9%). Nguyên tử khối vừa đủ của Gali là

A. 71,20 B. 70

C. 69,80 D. 70,20

Câu 22: Cho 1,82 g một kim loại kiềm tác dụng hết với 48,44 gam nước, sau bội nghịch ứng nhận được 2,912 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch X. Kim loại kiềm với nồng độ tỷ lệ dung dịch X là

A. Li; 44%.

B. Na; 31,65 %.

C. Li; 12,48 %.

D. Na; 44%.

Câu 23: Các hạt cấu tạo của phần nhiều các nguyên tử là...

A. proton, nơtron và electron.

B. proton, nơtron.

C. proton và electron.

D. nơtron và electron.

Câu 24: Cho 3,9g một kim loại kiềm, chức năng hết với dung dịch HCl dư thu được 1,12 lit khí hiđro (ở đktc). Kim loại đó là

A. Mg B. na

C. K D. Li 

Câu 25: Hình vẽ sau biểu hiện thí nghiệm điều chế khí Z:

*

Phương trình hóa học pha chế khí Z là

A. Ca(OH)2dd + 2NH4Clr →2NH3 +CaCl2 +2H2O

B. 2HCl +Zn→ZnCl2 +H2

C. H2SO4 quánh +Na2SO3 →SO2 +Na2SO4 +H2O

D. 4HCl +MnO2→Cl2 +MnCl2 +2H2O

Câu 26: Lưu huỳnh là một phi kim phổ biến, không mùi, không vị, nhiều hóa trị. Lưu huỳnh, vào dạng gốc của nó là chất rắn kết tinh màu rubi chanh. Trong tự nhiên, nó có thể tìm thấy ngơi nghỉ dạng đối kháng chất hay trong các khoáng chất sulfua cùng sulfat. Nó là 1 nguyên tố rất cần thiết cho sự sống cùng được tra cứu thấy trong hai axít amin. Sử dụng thương mại của nó nhà yếu trong những phân bón nhưng cũng rất được dùng rộng rãi trong dung dịch súng, diêm, dung dịch trừ sâu với thuốc khử nấm. Trong phản bội ứng hóa học, 1 nguyên tử diêm sinh (S) chuyển thành ion sunfua (S2–) bằng cách :

A. dường đi hai electron.

B. dìm thêm nhì electron.

C. dường đi một electron.

D. thừa nhận thêm một electron.

Câu 27: Nhóm nhân tố là tập hợp các nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng gồm cùng…

A. số lớp electron

B. số electron ở lớp bên ngoài cùng

C. số electron

D. số electron hóa trị

Câu 28: Hợp chất khí cùng với H của thành phần Y là YH4 . Oxit cao nhất của nó cất 46,67%Y về khối lượng. Y là

A. na B. C

C. S D. Si

Câu 29: Nguyên tử của yếu tố R có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p3, cách làm hợp hóa học khí với hiđro và bí quyết oxit tối đa là

A. RH2, RO

B. RH3, R2O5

C. RH5, R2O3

D. RH4, RO2

Câu 30: Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử là...

A. kĩ năng hai chất phản ứng với nhau dũng mạnh hay yếu.

B. năng lực nhường electron ở lớp bên ngoài cùng đến nguyên tử khác.

C. đặc trưng cho kỹ năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

D. kỹ năng nhận electron để biến anion.

II. TỰ LUẬN (2.5Đ)

Câu 1() thực hành thực tế thí nghiệm : nhỏ từng giọt hỗn hợp KMnO4 loãng vào ống thử đựng dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 loãng, rung lắc nhẹ. Nêu hiện tượng lạ xảy ra, viết và thăng bằng phương trình chất hóa học để giải thích và cho thấy vai trò của từng chất, trong làm phản ứng.

Câu 2(0,5đ) Nguyên tử clo bao gồm độ âm năng lượng điện (3,16) nhỏ dại hơn độ âm điện của nguyên tử oxi (3,44); nhưng đơn chất clo vận động hóa học bạo phổi hơn 1-1 chất oxi. Giải thích ngắn gọn.

Câu 3() dìm một vật bằng đồng đúc có cân nặng 4,24 gam vào 80 ml dung dịch AgNO3 CM. Phản ứng ngừng lấy đồ đồng thoát khỏi dung dịch, cọ nhẹ, sấy khô; trọng lượng 5 gam. Tính CM.

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

C

D

B

D

C

6

7

8

9

10

A

D

D

D

D

11

12

13

14

15

B

C

B

B

B

16

17

18

19

20

A

D

C

C

B

21

22

23

24

25

C

C

A

C

B

26

27

28

29

30

B

B

D

D

B

II. TỰ LUẬN (2.5Đ)

Câu 1:

Hiện tượng: hỗn hợp thuốc tím bị bay màu dần.

Xem thêm: Bài Tập Toán Rời Rạc Có Lời Giải, Toán Rời Rạc

PTHH:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

(mathop Felimits^ + 2 - 1e o mathop Felimits^ + 3 ) => FeSO4 là hóa học khử

(mathop Mnlimits^ + 7 + 5e o mathop Mnlimits^ + 2 )=> KMnO4 là chất oxi hóa

Câu 2:

Phân tử O2: O=O

Phân tử Cl2: Cl-Cl

Liên kết đôi ở phân tử O2 bền hơn link đơn sinh sống Cl2 nên O2 kém chuyển động hơn Cl2.