Bài có đáp án. Đề bình chọn học kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của chính bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, gồm phần xem công dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Cho trăng tròn gam láo lếu hợp gồm $Mg, MgO, Zn, ZnO, Al, Al_2O_3$ tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,8 mol HCl thì thu được dung dịch X với 0,15 mol khí $H_2$. Cô cạn hỗn hợp X thì trọng lượng muối khan nhận được là

A. 48,90 gam.B. 30,65 gam.C. 42,00 gam.D. 44,40 gam.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 10 học kì 2 có đáp án

Câu 2: Chất X là chất khí ở đk thường, có màu vàng lục, dùng làm khử trùng nước sinh hoạt… chất X là:

A. $O_2$B. $Cl_2$C. $SO_2$D. $O_3$

Câu 3: Hòa chảy 10,8 gam một sắt kẽm kim loại R gồm hóa trị không đổi vào hỗn hợp HCl loãng dư thu được 10,08 lít $H_2$ (ở đktc). Sắt kẽm kim loại R là:

A. MgB. FeC. ZnD. Al

Câu 4: Cho 21,75 gam $MnO_2$ tính năng với hỗn hợp HCl đặc hình thành V lít khí $Cl_2$ (đktc), biết năng suất phản ứng là 80%. Cực hiếm của V là:

A. 4,48 lítB. 6,72 lítC. 5,6 lítD. 2,24 lít

Câu 5: Nguyên tử nguyên tố team VIIA có cấu hình electron phần bên ngoài cùng là:

A. $ns^2np^3$B. $ns^2np^4$C. $ns^2np^5$D. $ns^2np^7$

Câu 6: Oxi hóa 16,8 gam sắt bởi V lít không gian (ở đktc) nhận được m gam hóa học rắn A có ($Fe, FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4$). Hòa tan hết A bằng dung dịch $H_2SO_4$ sệt nóng dư chiếm được 5,6 lít khí $SO_2$ thành phầm khử duy nhất. Tính V (Biết những khí đo làm việc đktc cùng $O_2$ chiếm phần $frac15$ thể tích không khí).

A. 33,6 litB. 11,2 lítC. 2,24 lítD. 44,8 lít

Câu 7: Dung dịch $H_2S$ để lâu ngày trong không khí thông thường có hiện tượng:

A. Mở ra chất rắn màu đenB. Chuyển sang gray clolor đỏC. Vẫn trong suốt, không màuD. Bị vẩn đục, màu sắc vàng.

Câu 8: Chất nào tiếp sau đây tan vào nước các nhất?

A. $SO_2$B. $H_2S$C. $O_2$D. $Cl_2$

Câu 9: Hấp thụ 6,72 lít khí $SO_2$(đktc) vào 250 ml hỗn hợp NaOH 2M. Hỗn hợp sau làm phản ứng chứa:

A. $NaHSO_3$ 1,2M.B. $Na_2SO_3$ 1M .C. $NaHSO_3$ 0,4M với $Na_2SO_3$ 0,8M.D. $NaHSO_3$ 0,5M cùng $Na_2SO_3$ 1M.

Câu 10: Nhận xét làm sao sau đó là không đúng?

A. Trong cuộc sống ozon cần sử dụng làm chất ngay cạnh trùng nước sinh hoạt.B. Ozon tất cả tính oxi hóa mạnh khỏe hơn oxi.C. Vào y học ozon được dùng để chữa sâu răng.D. Ở đk thường, ozon lão hóa được vàng.

Câu 11: Hòa tan hết m gam tất cả hổn hợp $CuO, MgO, Fe_2O_3$ vào 400 ml dung dịch axit HCl 3M vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng nhận được 65 gam muối khan. Tính m?

A. 22,4 gamB. 32,0 gamC. 21,2 gamD. 30,2 gam

Câu 12: Có 3 bình đựng 3 chất khí riêng rẽ biệt: $O_2, O_3, H_2S$ lần lượt đến từng khí này qua hỗn hợp KI tất cả pha thêm hồ tinh bột, chất khí làm dung dịch chuyển màu xanh lá cây là:

A. $O_2$B. $H_2S$C. $O_3$D. $O_3$ và $O_2$

Câu 13: Phương pháp nhằm điều chế khí $O_2$ trong phòng nghiên cứu là:

A. Điện phân $H_2O$B. Chưng đựng phân đoạn bầu không khí lỏngC. Nhiệt độ phân $KMnO_4$D. Điện phân hỗn hợp NaCl

Câu 14: Cho lần lượt các chất sau: $Cu, C, MgO, KBr, FeS, Fe_3O_4, Fe_2O_3, FeO, Fe(OH)_2, Fe(OH)_3$ tác dụng với hỗn hợp $H_2SO_4$ đặc, nóng. Số bội nghịch ứng oxi hoá – khử là:

A. 9B. 8C. 7D. 6

Câu 15: $Cl_2$ không phản ứng thẳng được với hóa học nào sau đây?

A. $O_2$. B. $H_2$. C. $Cu$. D. $NaOH$.

Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 2,44 gam tất cả hổn hợp bột X tất cả $Fe_xO_y$ và Cu bởi dung dịch $H_2SO_4$ đặc rét (dư). Sau phản nghịch ứng nhận được 0,504 lít khí $SO_2$ (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc) cùng dung dịch chứa 6,6 gam tất cả hổn hợp muối sunfat. Tính phần trăm trọng lượng của Cu vào X.

A. 23,26%B. 36,23%C. 26,23%D. 26,23%

Câu 17: Cho 4,35 gam $MnO_2$ tác dụng với lượng dư hỗn hợp HCl đặc, đun nóng. Thể tích khí thoát ra (ở đktc) là

A. 0,56 lít. B. 1,12 lít. C. 2,24 lít. D. 0,112 lít.

Câu 18: Nguyên tố giữ huỳnh không có tài năng thể hiện số lão hóa là

A. +4. B. +6. C. 0. D. +5.

Câu 19: Chất nào sau đây không tính năng với dung dịch $HCl, H_2SO_4$ loãng?

A. CuO. B. NaOH. C. Fe. D. Ag.

Câu 20: Trong những halogen sau, halogen nào có tính khử yếu nhất?

A. Flo. B. Clo. C. Brom. D. Iot.

Câu 21: Dẫn 2,24 lít $SO_2$ (đktc) vào dung dịch nước vôi trong, dư. Khối lượng kết tủa tạo thành sau làm phản ứng là

A. 10 gam. B. 11 gam. C. 12 gam. D. 13 gam.

Câu 22: Cho cân đối hóa học: $2SO_2 (k) + O_2 (k)leftrightarrow 2SO_3 (k)$; phản bội ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu đúng là

A. Cân bằng vận động và di chuyển theo chiều thuận khi tăng sức nóng độ.B. Cân bằng vận động và di chuyển theo chiều nghịch khi giảm nồng độ $O_2$.C. Cân bằng di chuyển theo chiều thuận khi bớt áp suất hệ làm phản ứng.D. Cân bằng vận động và di chuyển theo chiều nghịch khi bớt nồng độ $SO_3$.

Câu 23: Trường phù hợp nào chức năng với $H_2SO_4$ quánh nóng với $H_2SO_4$ loãng hầu hết cho sản phẩm giống nhau?

A. $Fe$. B. $Fe(OH)_2$. C. $Fe(OH)_3$. D. $Fe_3O_4$.

Câu 24: Trong phòng thí nghiệm, tín đồ ta thường pha trộn oxi bởi cách

A. Nhiệt phân $KMnO_4$.B. Nhiệt phân $K_2MnO_4$.C. Điện phân nước.D. Chưng đựng phân đoạn bầu không khí lỏng

Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 0,65 gam Zn bởi dung dịch $H_2SO_4$ đặc, nóng, dư thấy chiếm được V lít $SO_2$ (đktc). Quý hiếm của V là

A. 0,224. B. 0,336. C. 0,112. D. 0,448.

Câu 26: Cho bội phản ứng: $Br_2 + HCOOH$ → $2HBr + CO_2$. Nồng độ ban đầu của $Br_2$ là 0,012 mol/lít, sau 50 giây độ đậm đặc $Br_2$ còn lại là a mol/lít. Tốc độ trung bình của phản bội ứng bên trên tính theo $Br_2$ là $4.10^-5$ mol/(l.s). Tính quý hiếm của a.

A. 0,01B. 0,012C. 0,014D. 0,1

Câu 27: Cho phản nghịch ứng sau: $HCOOH + Br_2$ → $2HBr + CO_2$

Lúc đầu nồng độ khá $Br_2$ 0,04 mol/l. Sau 100 giây, nồng độ hơi $Br_2$ còn lại là 0,012 mol/l. Tính vận tốc trung bình của phản ứng theo $Br_2$ trong khoảng thời hạn 100 giây?

A. $2,8. 10^-3$ Mol/l.sB. $2,8. 10^-4$ Mol/l.sC. $2,8. 10^-5$ Mol/l.sD. $2,8. 10^-6$ Mol/l.s

Câu 28: Đặc điểm nào sau đây không là điểm sáng chung của toàn bộ các halogen?

A. Liên kết trong phân tử halogen ($X_2$) không bền lắm.B. Các nguyên tố halogen đều phải có các số lão hóa -1; +1; +3; +5; +7 trong các hợp chất.C. Halogen là các phi kim điển hình.D. Trong làm phản ứng hóa học, nguyên tử halogen dễ thu thêm 1 electron.

Câu 29: Cho cân bằng hoá học: $N_2 (k) + 3H_2 (k)$ ⇔ $2NH_3 (k)$; bội nghịch ứng thuận là bội phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không biến thành chuyển dịch khi

A. Biến hóa áp suất của hệ.B. Thay đổi nồng độ N2.C. Thay đổi nhiệt độ.D. Thêm hóa học xúc tác Fe.

Câu 30: Cho các phương trình chất hóa học sau:

(a) $O_2 + 4Ag$ → $2Ag_2O$

(b) $F_2 + 2NaCl$ → $2NaF + Cl_2$

(c) $H_2S + FeCl_2$ → $FeS + 2HCl$

(d) $HCl + AgNO_3$ → $AgCl + HNO_3$

Số phương trình hóa học viết đúng là

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 30: Những thành phần ở team nào sau đây có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là $ns^2np^5$?

A. Nhóm kim loại kiềm.B. Nhóm khí hiếm.C. đội halogen.D. Nhóm oxi – lưu lại huỳnh.

Câu 31: Trong PTN oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào sau đây?

A. $CaCO_3$. B. $KMnO_4$. C. $BaSO_4$. D. $Na_2O$.

Câu 32: Dãy các muối sunfua tan trong nước là

A. $CuS; FeS; ZnS$. B. $PbS; Ag_2S; K_2S$.C. $FeS; ZnS; Na_2S. D. $BaS; K_2S; Na_2S$.

Câu 33: Phản ứng nào sau đây là sai?

A. $2Fe(OH)_2 + 4H_2SO_4$ đặc → $Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 6H_2O$.B. $Fe_2O_3 + 4H_2SO_4$ đặc → $Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 4H_2O$.C. $Fe(OH)_2 + H_2SO_4$ loãng → $FeSO_4 + 2H_2O$ .D. $Fe_2O_3 + 3H_2SO_4$ loãng → $Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O$.

Câu 34: Chất khí X tung trong nước tạo ra một dung dịch làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ và hoàn toàn có thể được sử dụng làm hóa học tẩy màu. Khí X là

A. $NH_3$. B. $CO_2$. C. $SO_2$. D. $O_3$.

Câu 35: Các số oxi hóa phổ cập của S trong hợp hóa học là

A. -2, 0, +2, +4. B. -2, 0, +4, +6.C. -2, +2, +4. D. -2, +4, +6.

Câu 36: Kim nhiều loại nào sau đây không công dụng với dung dịch $H_2SO_4$ loãng với dung dịch $HCl$?

A. Na. B. Al. C. Mg. D. Cu.

Câu 37: Sục thong thả 2,24 lít $SO_2$ (ở đktc) vào 200ml hỗn hợp KOH 0,85M chiếm được m gam muối. Tính m?

A. 16,44 gamB. 13,27 gamC. 14,66 gamD. 12,81 gam

Câu 38: Các halogen có đặc thù hóa học tập cơ bạn dạng là

A. Vừa tất cả tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử.B. Tính khử.C. Tính kim loại.D. Tính oxi hóa.

Xem thêm: Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân Cho Trẻ Khuyết Tật, Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân Cho Trẻ Khuyết Tật

Câu 39: Khi mang lại dung dịch $AgNO_3$ phản ứng với hỗn hợp nào sau đây sẽ quán triệt kết tủa?

A. Dung dịch NaI. B. Dung dịch NaCl.C. Dung dịch NaBr. D. Dung dịch NaF.

Câu 40: Cho 0,1 mol $KMnO_4$ tác dụng với hỗn hợp HCl dư, đun nóng. Trọng lượng khí bay ra là: