... Nước Việt phái nam 50.Đảng cộng sản Việt phái mạnh đời bước ngoặt to tướng lịch sử Việt nam vì: a Nó dứt thời kì khủng hoảng vai trò lãnh đạo, tổ chức triển khai đường lối giải phóng dân tộc bản địa Việt phái nam b cách mạng Việt ... Gồm: a Việt phái mạnh nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng giới trẻ b Việt phái mạnh nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Lập hiến c Hội Hưng Nam, Hội Phục Việt, Đảng giới trẻ d Hội Hưng Nam, Hội Phục Việt, Đảng ... đầu năm mới 1930 b trận chiến tranh dân tộc giai cấp cho Việt phái mạnh cha thập kỉ đầu kỉ XX c trào lưu đấu tranh khỏe mạnh giai cấp công nhân Việt phái mạnh từ đời mang lại năm 1930 d trào lưu dân chủ Việt phái nam từ bỏ sau...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử việt nam từ 1919 đến 1930


*

... Mạng Câu 25: trong phong trào dân tộc, dân chủ 1919- 1925 ách thống trị có lòng tin cách mạng triệt để A công nhân B Tiểu tư sản C Nông dân D bốn sản Câu 26: Phong trào thống trị tư sản dân tộc chủ xướng ... tộc Việt nam giới cùng với thực dân Pháp, g/c nông dân cùng với g/c phong kiến C giữa dân tộc Việt phái nam cùng với thực dân Pháp, g/c nông dân cùng với g/c tư sản D giữa dân tộc Việt nam giới với thực dân Pháp, tất kẻ thống trị ... Tế Việt nam Câu 10: Những ách thống trị cũ làng mạc hội Việt phái nam tự trước khai quật thuộc địa Pháp, thống trị nào? A Nông dân, địa chủ phong loài kiến B Nông dân, địa nhà phong kiến, thợ bằng tay C Nông dân, ...
*

... Phóng miền nam giới Câu 24 kế hoạch “Chiến tranh quánh biệt” Mĩ tiến hành miền nam Việt nam A từ bỏ năm 1954 đến năm 1960 B từ năm 1961 cho năm 1965 C từ bỏ năm 1965 mang đến năm 1968 D từ năm 1969 mang đến năm 1973 ... nam nhị năm (1975- 1976), nhấn mạnh vấn đề “cả năm 1975 thời cơ” rõ: “Nếu thời mang đến vào đầu cuối năm 1975 giải phóng miền phái nam năm 1975 Câu 73 Với việc đề chiến lược giải phóng miền phái nam nhị năm (1975- 1976), ... Miền nam nào? A giải tỏa miền phái nam năm 1975 B triển khai tổng tấn công dậy giải phóng miền nam giới năm 1976 C trường hợp thời cho đầu cuối 1975 giải phóng miền nam giới năm 1975 D Đề kế hoạch giải phóng miền Nam...
*

... đoàn Câu 17: Đội Việt phái nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập và hoạt động vào tháng ngày năm nào? a 22 /12/ 1944* b 24 /12/ 1944 c 13/8 /1945 d 16/8 /1945 Câu 18: Ngày 22 /12/ 1944, Đội Việt phái nam tuyên truyền ... nam giới Kì* d Binh trở thành Đô Lương Câu 16: tổ chức triển khai xem tiền thân Quân đội quần chúng. # Việt Nam? a Việt nam giải tỏa quân b cứu vớt quốc quân c Đội Việt phái mạnh tuyên truyền giải tỏa quân* d Vệ quốc đoàn Câu ... Nào? a 9/3 /1945 b 11/3 /1945* c 14/8 /1945 d 16/8 /1945 Câu 22: Chiều ngày 16/8 /1945, đội quân Võ Nguyên cạnh bên huy tiến giải phóng địa điểm nào? a Cao bởi b Quảng phái nam c Thái Nguyên* d Thanh Hoá Câu 23:...
*

... Yêu thương nghiệp công nghiệp trở nên tân tiến Câu 10 Chương trình khai thác thuộc địa lần trang bị hai thực dân Pháp bắt đầu vào năm nào? A 19 14 B 19 18 C 19 19 D 19 đôi mươi Câu 11 Điểm chương trình khai quật thuộc địa ... 12 6 đưa ra cộng sản Việt nam giới đời vào thời gian nào? A mon 1- 19 29 B tháng 2- 19 29 C tháng 3- 19 29 D tháng 4- 19 29 Câu 12 7 An nam giới cùng sản đảng đời từ tổ chức nào? A Hội Việt nam giải pháp mạng niên B ... Sản Việt phái nam thay tên thành Đảng cùng sản Đông Dương vào thời gian nào? A tháng năm 19 30 B mon năm 19 30 C tháng 10 năm 19 30 D mon 12 năm 19 30 Câu 14 5 Ý nghĩa bự dời Đảng cùng sản Việt phái mạnh gì?...
*

... A Khối NATO B Khối VACSAVA c Khối SEATO D A, B, c Đáp án B Câu 23 Khôi quân NATO Mĩ đứng đầu gọi khối gì? Khối nam Đại Tây Dương B Khôi bác Đại Tây Dương, c Khối Đông Đại Tây Dương D Khối Tây phái mạnh ... Xâm lăng miền nam giới Việt nam là: A.Chia cắt dài lâu Việt nam B biến hóa miền nam giới Việt nam thành thuộc địa vẻ bên ngoài càn quân Mĩ C biến đổi miền nam giới Việt phái nam thành trung trung khu chiến lược toàn cầu cầu Mĩ D Câu ... Phóng dán tộc nồ trẻ khỏe nước nào? In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào B Việt Nam, Mi-an-ma, Lào c Jn-đồ-nê-xi-a, Xin-ga-po, vương quốc của nụ cười D Phi-ỉip-pin, Việt Nam, Ma-laii-xi-a Câu 44 Hãy nôi niên đại cột A...
... 25 /12/ 1927, Bắc Kì tổ chức triển khai yêu nước Việt phái nam đời? A Việt phái mạnh Quốc dân đảng B Tân Việt bí quyết mạng đảng C Hội Việt nam biện pháp mạng niên D Hội Liên hiệp dân tộc thuộc địa Câu 61 mục tiêu tồ chức Việt ... Khủng hoảng đường lối phương pháp mạng Việt nam giới B mở bước ngoặt lịch sử vô to béo cho phương pháp mạng Việt nam C sẵn sàng trực tiếp đk cho thành lập và hoạt động Đảng cùng Sản Việt nam D kết tất yếu phối kết hợp chủ nghĩa ... Cùng sản Việt phái nam B Đảng cùng sản Đông Dương C Đảng cộng sản An nam giới D Đảng Lao cồn Việt nam giới Câu 83 cương lĩnh trị Đảng xác định lãnh đạo cách mạng Việt nam A kẻ thống trị tư sản dân tộc B tầng lớp tiểu...
... bài bác tập Trắc nghiệm định kỳ sử 12 – kế hoạch sử Việt phái mạnh A Hội Việt phái mạnh bí quyết mạng niên C Tân Việt cách mạng đảng B Việt nam quốc dân đảng D Đông Dương cộng sản ... A Việt nam giới phương pháp mạng bè bạn hội B Tân Việt phương pháp mạng đảng C tâm tâm buôn bản D Hội Việt phái nam phương pháp mạng niên Câu 62 khi thành lập, Đảng ta rước tên gì? bài bác tập Trắc nghiệm lịch sử 12 – định kỳ sử Việt phái nam ... Đảng ta thành: A Đảng cùng Sản Đông Dương B Đảng lao Động Việt nam 23 bài tập Trắc nghiệm định kỳ sử 12 – lịch sử Việt nam giới C Đảng cộng Sản Việt phái nam D Đảng Lao Dộng Đông Dương Câu 194 Đại hội đại biểu...
... Miền phái nam năm 1975 D Đề kế hoạch giảii phóng miền mày nam giới năm (1975 - 1976), nh đánh giá và nhận định kể năm 1975 thời th thị rõ: “Nếu thời đếnn vào đđầu cuối năm 1975 giảii phóng miền ngươi phái nam năm 1975 Câu ... Sách thựcc llực” Câu 40 Âm mưu bả ản “Chiến tranh sệt biệt” mà Mĩĩ áp dụng d miền nam Việt nam giới gì? A Đưa quân chư hầu u vào mi miền phái nam Việt phái nam B “Dùng tín đồ Việtt đánh fan ngư Việt C Đưa quân ... Phóng miều mi phái mạnh nào? A Giảii phóng hoàn toàn miền mi phái nam năm 1975 B thực hiện tổng ng công kích - tổng khởi nghĩa giải hòa miềnn phái mạnh năm 1976 C ví như thời mang đến n vào đ đầu cuối năm 1975 giảii phóng...
... Hiền khô Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ & Tên:………………………………………… Đề : 03 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 12 ... Nhân hậu Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ và Tên:………………………………………… Đề : 02 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu vấn đáp : Câu 10 11 12 ... đạo nho D tất CÂU 2: Nối ngôn từ lịch sử sau cho ( 1,0 đ ) thời gian Thành Ba-bi-lon xây dựng Vạn Lí ngôi trường thành chế tạo Kim trường đoản cú Tháp tạo ra Đền Pác-tê-nông kiến thiết Sự kiện A Ở Ai Cập B...
... Thân dân tộc Việt nam giới với thực dân Pháp, g/c nông dân cùng với g/c phong loài kiến C giữa dân tộc Việt nam với thực dân Pháp, g/c nông dân với g/c bốn sản D giữa dân tộc Việt phái nam cùng với thực dân Pháp, tất giai ... Nin,tư tưởng hồ chí minh phong trào yêu thương nước C nhà nghĩa Mác – lê nin, tứ tưởng hồ chí minh phong trào giải pháp mạng, D chủ nghĩa Mác – lê nin cùng với phong trào công nhân phong trào yêu thương nước Câu 94 Đảng ... Nhân dân Việt nam giới giành thắng lợi Tổng khởi nghĩa mon Tám C thỏa mãn nhu cầu nguyện vọng độc lập dân tộc Việt phái nam D với đường lối đắn, Đảng đưa phương pháp mạng Việt phái nam từ thắng lợi mang đến thắng lợi khác Câu...

Xem thêm: Đường Lưỡi Bò Là Gì - Âm Mưu “Thôn Tính” Biển Đông Của Trung Quốc


thiết kế và sử dụng thắc mắc trắc nghiệm một cách khách quan trong khám nghiệm , tiến công giá hiệu quả học tập của học sinh về khoá trình lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến thời điểm giữa thế kỷ XIX( lịch sử 10 cải thiện


... Phạt từ yêu cầu trên, chọn giải đề tài: "Thiết kế sử dụng câu hỏi TNKQ kiểm tra tiến công giá bán kết học tập học tập sinh khoá trình lịch sử Việt phái nam trường đoản cú nguồn gốc đến kỷ XIX" (Lịch sử 1 0, chơng trình nâng cao) ... Các loại câu hỏi nêu chơng I, nhiều phơng án thiết kế câu hỏi trắc nghiệm rõ ràng kiểm tra đánh giá bán kết học tập định kỳ sử học sinh khoá trình kế hoạch sử Việt phái mạnh từ nguồn gốc mang lại kỷ XIX (lớp 1 0, nâng cao) ... Mong sở quan lại trọng để thiết kế câu hỏi TNKQ đạt kết cao 2.2 Thiết kế sử dụng câu hỏi TNKQ khoá trình lịch sử Việt nam giới trường đoản cú nguồn nơi bắt đầu đến kỷ XIX (Lịch sử lớp 1 0, nâng cao) 2.2.1 Vị tr , mục đích, nội...
trường đoản cú khóa: trắc nghiệm lịch sử việt nam hiện đạitrắc nghiệm lịch sử vẻ vang việt nam lớp 11trắc nghiệm lịch sử vẻ vang việt phái mạnh lớp 12câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang việt phái mạnh lớp 12câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng việt namcác câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc việt namnhững thắc mắc trắc nghiệm lịch sử việt namcau hoi trac nghiem lich su viet nam co dap antrac nghiem lich su viet nam co dap ansự kiện lịch sử hào hùng việt phái nam 1975trắc nghiệm loài kiến thức lịch sử vẻ vang việt namtrắc nghiệm lịch sử đảng cộng sản việt namcâu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảng cùng sản việt namtrắc nghiệm về lịch sử vẻ vang việt namtrắc nghiệm lịch sử phong con kiến việt namBáo cáo thực tập tận nhà thuốc tại tp.hồ chí minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, đánh giá unique thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoạiBiện pháp làm chủ hoạt đụng dạy hát xoan vào trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục với carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo và huấn luyện trong câu hỏi tuyên truyền, giáo dục, vận động thiết kế nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với các tội xâm phạm tải có đặc thù chiếm chiếm theo luật pháp Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu giúp tổng hợp những oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tế huyện buộc phải Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm cạnh bên việc giải quyết tố giác, tin báo về phạm nhân và ý kiến đề nghị khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự việt nam từ trong thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu trên Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp trồng trọt tại bank Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn vn chi nhánh thức giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: hấp thụ ở động vậtchuong 1 tong quan liêu quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động so với lao động cô bé theo pháp luật lao động việt nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới thống trị tài chủ yếu trong hoạt động khoa học xã hội trường hòa hợp viện hàn lâm khoa học xã hội nước ta
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng bà bầu pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài xích cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngốc van lop 8