Câu 1. Ai là tín đồ được Ph.Ăngghen reviews là "nắm phép biện hội chứng một phương pháp cũng tài tình như Hêghen là tín đồ đương thời cùng với ông"?

a. Mê li ê

b. Xanh Ximông

c. Phurie

d. Ôoen

Câu 2. Ai là tín đồ nêu ra quan điểm: "Dân vi quý, buôn bản tắc lắp thêm chi, quân vi khinh" (Dân là trọng rộng cả, xã tắc đứng đằng sau, vua còn nhẹ hơn"?

a. Khổng Tử

b. Dũng mạnh Tử

c. Hàn Phi Tử

d. Tuân tử

*

Câu 3. Văn bản cơ phiên bản nhất mà lại nhờ đó nhà nghĩa buôn bản hội từ không tưởng trở thành khoa học?

a. Lên án mạnh bạo chủ nghĩa tư bản.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm môn chủ nghĩa xã hội khoa học

b. Phản ảnh đúng khát khao của dân chúng lao hễ bị áp bức.

c. Phát hiện ra kẻ thống trị công nhân là lực lượng thôn hội hoàn toàn có thể thủ tiêu CNTB, xây dừng CNXH.

d. Chỉ ra rằng sự quan trọng phải thay thế chủ nghĩa tư bản bằng công ty nghĩa làng mạc hội.

Câu 4. Tiền đề làm sao là xuất phát lý luận trực tiếp của công ty nghĩa xóm hội khoa học.

a. Triết học cổ điển Đức

b. Tài chính chính trị học cổ xưa Anh

c. Nhà nghĩa thôn hội siêu hạng – phê phán

d. Cả a, b và c

Câu 5. Ai là tín đồ được Ph.Ăngghen nhận xét "Mọi phong trào xã hội, mọi thành tựu đích thực đã diễn ra ở Anh vì công dụng của công nhân hầu như gắn với tăm tiếng của ông" ông là ai?

a. G. Uyn xtlenli

b. Xanh Ximông

c. Các Mác

d. Ôoen

Câu 6. Ai là fan được Ph.Ăngghen nhận xét là "có tầm mắt rộng thiên tài"?

a. Phurie

b. Ôoen

c. G. Cha lớp

d. Xanh Ximông

Câu 7. Lý do chủ yếu của không ít hạn chế của chủ nghĩa xóm hội không tưởng là?

a. Do trình độ nhận thức của không ít nhà tứ tưởng.

b. Vì khoa học chưa phát triển.

c. Vì những điều kiện lịch sử khách quan quy định.

d. Cả a, b, c.

Câu 8. C. Mác mất tháng ngày năm nào?

a. 14.3.1883

b. 14.3.1881

c. 5.8.1883

d. 21.1.1883

Câu 9. Ph. Ăngghen sinh tháng ngày năm nào?

a. 25.11.1818

b. 28.11.1820

c. 5.5.1820

d. 22.4.1820

Câu 10. Chọn những tác giả nào đúng với thành công của họ?

a. To lớn mát Morơ: Tác phẩm thành phố mặt trời

b. Tômađô Campanenla: Tác phẩm siêu hạng (Utopie)

c. Giắccơ Babớp: Tuyên ngôn của rất nhiều người bình dân

d. Cả cha đều sai.

Câu 11. Người ao ước xây dựng tp mặt trời, cơ mà trong đó không có nạn thất nghiệp, không có kẻ lười biếng, ai cũng lao động. Ông là ai?

a. Giê-rắc Uynxteli

b. Grắc Babơp

c. Tômađô Cămpanela

d. Tô non Mo rơ

Câu 12. Nhà tứ tưởng làng mạc hội chủ nghĩa như thế nào đã triển khai thực nghiệm làng hội cộng sản trong trái tim xã hội tư bản?

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Grắccơ Babớp

d. Rôbớt Ôoen

Câu 13. Nhà tư tưởng thôn hội công ty nghĩa nào đã trở nên phá sản trong lúc thực nghiệm tư tưởng cùng sản chủ nghĩa của mình?

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Tômát Morơ

Câu 14. Ai đã nêu ra tư tưởng: trình độ giải phóng buôn bản hội được đo bằng chuyên môn giải phóng phụ nữ?

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Grắccơ Babớp

d. Rôbớt Ôoen

Câu 15. Ai là tín đồ nêu ra luận điểm: trong nền kinh tế tài chính tư phiên bản chủ nghĩa, "sự túng bấn được có mặt từ chính vì sự thừa thãi".

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Tômát Morơ

Câu 16. Nhà tứ tưởng làng mạc hội nhà nghĩa siêu hạng nào đã kể tới vấn đề giai cấp và xung hốt nhiên giai cấp.

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Grắccơ Babớp

Câu 17. Nhà tứ tưởng làng hội công ty nghĩa nào đang tố cáo quá trình tích luỹ tư bản chủ nghĩa bằng hình ảnh "cừu ăn thịt người".

a. Tômát Morơ

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Grắccơ Babớp

Câu 18. Ai là fan đã nêu ra "Tuyên ngôn của các người bình dân"?

a. Tômát Morơ

b. Xanh Ximông

c. Grắccơ Babớp

d. Morenly

Câu 19. đầy đủ nhà tư tưởng tiêu biểu vượt trội của nhà nghĩa thôn hội không tưởng phê phán thời điểm đầu thế kỷ XIX?

a. Grắccơ Babớp, Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê

b. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, G. Mably

c. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, Rôbớt Ôoen

d. Xanh Ximông, Giăng Mêliê, Rôbớt Ôoen

Câu 20. Tư tưởng làng mạc hội công ty nghĩa là gì?

a. Là một khối hệ thống những quan niệm phản ánh đầy đủ nhu cầu, đầy đủ ước mơ, ước muốn của các giai cấp lao hễ về một làng mạc hội không có áp bức và tách lột, mọi bạn đều bình đẳng và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

b. Là những thành tựu của bé người đạt được trong quy trình đấu tranh hóa giải giai cấp.

c. Là cơ chế xã hội không có áp bức bóc lột, mọi người đều đồng đẳng tự do.

d. Cả a, b, c

Câu 21. Những biểu lộ cơ bạn dạng của bốn tưởng xã hội nhà nghĩa là gì?

a. Là rất nhiều ước mơ ước muốn về một chế độ xã hội người nào cũng có vấn đề làm ai cũng lao động.

b. Là ý niệm về một chính sách xã hội mà bốn liệu sản xuất phần đa thuộc về phần lớn thành viên xã hội.

c. Là những bốn tưởng về một làng mạc hội, trong những số đó mọi fan đều bình đẳng, có cuộc sống đời thường ấm no, từ do, hạnh phúc.

d. Cả a, b với c

Câu 22. Phần đa yếu tố tứ tưởng XHCN được mở ra từ khi nào?

a. Chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời

b. Sự xuất hiện cơ chế tư hữu, xuất hiện kẻ thống trị thống trị và bóc lột.

c. Sự xuất hiện thống trị công nhân

d. Tức thì từ thời cộng sản nguyên thuỷ.

Câu 23. Công dụng và trọng trách của công ty nghĩa thôn hội khoa học là gì?

a. Là trang bị những tri thức khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin đã phát hiện ra và luận giải về quy trình tất yếu lịch sử dân tộc dẫn đến hình thành, trở nên tân tiến hình thái tài chính - buôn bản hội cộng sản, giải hòa xã hội, giải phóng con người.

b. Là giáo dục, thiết bị lập trường tư tưởng chính trị của thống trị công nhân mang lại đảng cộng sản, giai cấp công nhân với nhân dân lao động.

c. Là triết lý về chủ yếu trị – buôn bản hội mang đến mọi vận động của thống trị công nhân, của đảng cùng sản, của phòng nước cùng của nhân dân lao hễ trên mọi lĩnh vực.

Xem thêm: Nguyên Lý Chụp Mạch Số Hóa Xóa Nền ( Dsa Là Gì ? Dsa Hoạt Động Như Thế Nào?

d. Cả a, b cùng c rất nhiều đúng.

Câu 24. Ai đã đưa ra ý niệm "CNXH là sự phản kháng và đấu tranh chống sự bóc tách lột người lao động, một cuộc đương đầu nhằm hoàn toàn xóa bỏ sự tách bóc lột"