Bài gồm đáp án. Câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm Toán 8 học tập kì II (P1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của bản thân trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, bao gồm phần xem hiệu quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống bên dưới để ban đầu

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Chọn khẳng định đúng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 8 học kì 2

A. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có nhì nghiệm trái dấuB. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có nhì nghiệm thuộc dươngC. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có hai nghiệm cùng cách nói D. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có một nghiệm duy nhất

Câu 2: Tính thể tích của hình chóp tam giác đều phải có tất cả các cạnh đều bởi 6 centimet (làm tròn cho chữ số thập phân lắp thêm hai).

A. 24, 64 $cm^3$B. 25, 46 $cm^3$C. 26, 46 $cm^3$D. 26, 64 $cm^3$

Câu 3: Khiêm đi trường đoản cú nhà mang lại trường Khiêm thấy cứ 10 phút lại gặp mặt một xe buýt đi theo hướng ngược lại. Hiểu được cứ 15 phút lại có 1 xe buýt đi từ nhà Khiêm mang đến trường là cũng 15 phút lại có một xe buýt đi theo chiều ngược lại. Các xe vận động với cùng vận tốc. Hỏi cứ sau bao nhiêu phút thì có 1 xe cùng chiều vượt qua Khiêm.

A. 10 B. 20C. 30 D. 40

Câu 4: Cho ΔABC nhọn, kẻ con đường cao BD với CE, vẽ những đường cao DF với EG của ΔADE. ΔABD đồng dạng cùng với tam giác nào dưới đây?

A. ΔAEG. B. ΔABCC. Cả A cùng B D. Không tồn tại tam giác nào.

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình - 4x + 7 = - 1 là?

A. S = 2. B. S = - 2.C. S = 32. D. S = 3.

Câu 6: Cho tứ giác ABCD tất cả đường chéo BD phân tách tứ giác kia thành nhì tam giác đồng dạng ΔABD cùng ΔBDC. Tính các độ lâu năm BD ,BC biết AB = 2cm ,AD = 3cm ,CD = 8cm

A. BD = 5 cm; BC = 6 cm.B. BD = 6 cm; BC = 4 cm.C. BD = 6 cm; BC = 6 cm.D. BD = 4 cm; BC = 6 cm.

Câu 7: Tập nghiệm của phương tình $frac-7x^2+4x^3+1= frac5x^2-x+1-frac1x+1$ là:

A. S = 0; 1B. S = -1C. S = 0; -1D. S = 0

Câu 8: Giá trị của m để phương trình ( x + 2 )( x - m ) = 4 gồm nghiệm x = 2 là?

A. m = 1. B. m = ± 1.C. m = 0. D. m = 2.

Câu 9: Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ có A"C= $sqrt3$ Tính thể tích của hình lập phương.

A. $3a^3sqrt3$B. $a^3$C. $27a^3$D. $9a^3$

Câu 10: So sánh $m^3$ và $m^2$ với 0 A. $m^2 > m^3$B.$m^2 C. $m^2 = m^3$D. Không so sánh được

Câu 11: Cho hình bình hành ABCD, điểm F nằm trên cạnh BC. Tia AF cắt BD và DC lần lượt làm việc E với G. Lựa chọn câu đúng nhất.

A. ΔBFE ∽ ΔDEAB. ΔDEG ∽ ΔBAE C. $AE^2$ = GE.EFD. Cả A, B, C phần lớn đúng.

Câu 12: Phương trình |x − 1| + |x − 3| = 2x − 1 tất cả số nghiệm là

A. 2 B. 1C. 3 D. 0.

Câu 13: Cho a > b, c > d. Xác minh nào dưới đây đúng?

A. a + d > b + cB. a + c > b + dC. b + d > a + cD. a + b > c + d

Câu 14: Nghiệm nhỏ tuổi nhất của phương trình |2 + 3x| = |4x − 3| là

A. $frac17$B. 5C. $frac-17$D. -5

Câu 15: Cho nhị phương trình 4 |2x − 1| + 3 = 15 (1) cùng |7x + 1| − |5x + 6| = 0 (2). Kết luận nào sau đó là đúng.

A. Phương trình (1) có tương đối nhiều nghiệm hơn phương trình (2) B. Phương trình (1) có ít nghiệm rộng phương trình (2) C. Cả hai phương trình đều phải sở hữu hai nghiệm phân biệt D. Cả nhị phương trình rất nhiều vô số nghiệm

Câu 16: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" bao gồm AB = 2cm, AD = 3cm, AA" = 4cm. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" ?

A. 12 $cm^3$B. 24 $cm^3$C. 18 $cm^3$ D. 15 $cm^3$

Câu 17: Cho a > b cùng c > 0, chọn kết luận đúng.

A. Ac > bc B. Ac > 0C. Ac ≤ bc D. Bc > ac

Câu 18: Nghiệm x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. 5 - x B. 3x + 1 C. 4x - 11 > xD. 2x - 1 > 3

Câu 19: Số nguyên nhỏ dại nhất đống ý bất phương trình $fracx+45- x+ 5A. 7B. 6C. 8D. 5

Câu 20: Kết luận nào sau đó là đúng khi nói về nghiệm của bất phương trình (x + 3)(x + 4) > (x − 2)(x + 9) + 25.

A. Bất phương trình vô nghiệm B. Bất phương trình vô số nghiệm x ∈ R C. Bất phương trình bao gồm tập nghiệm S = x > 0 D. Bất phương trình gồm tập nghiệm S = {x

Câu 21: Tỉ số các cạnh bé nhỏ nhất của 2 tam giác đồng dạng bằng $frac25$. Tính chu vi p, p′ của 2 tam giác đó, biết p′ − p. = 18?

A. P. = 12; p′ = 30B. P = 30; p′ = 12C. P. = 30; p′ = 48D. P. = 48; p′ = 30

Câu 22: Cho tam giác ABC gồm AB = 9 cm, AC = 16 cm, BC = 20 cm. Khi đó

A. Bˆ = $fracwidehatA3$B. Bˆ = $frac2widehatA3$C. Bˆ= $fracwidehatA2$D. Bˆ=Cˆ

Câu 23: Tập nghiệm của phương trình 3x - 6 = 0 là ?

A. S = 1 B. S = 2 C. S = - 2 D. S = 1

Câu 24: Tìm độ lâu năm x cho hình vẽ sau biết MN//BC

*

A. x = 2,75 B. x = 5C. x = 3,75 D. x = 2,25

Câu 25: Chọn câu trả lời đúng: mang đến hình bên, biết ED⊥AB, AC⊥AB, search x:

*

A. X = 3 B. X = 2,5C. X = 2 D. X = 4

Câu 26: Tìm cực hiếm của x trên hình vẽ

*

A. X = $frac215$ B. X = 2,5 C. X = 7 D. X = $frac214$

Câu 27: Cho tam giác ABC cân tại A =, mặt đường phân giác trong của góc Bˆ cắt AC tại D và cho biết thêm AB = 15 cm, BC = 10cm . Lúc ấy AD = ?

A. 3 cm B. 6cm C. 9 cmD. 12 cm

Câu 28: mang đến a > b. Xác định nào tiếp sau đây đúng?

A. - 3a - 1 > - 3b - 1B. - 3(a - 1) C. - 3(a - 1) > - 3(b - 1)D. 3(a - 1)

Câu 29: cho hình thang ABCD (AB//CD) bao gồm BC = 15 cm. Điểm E nằm trong cạnh AD sao cho $fracADAE= frac13$. Qua E kẻ con đường thẳng tuy vậy song với CD, cắt BC ở F. Tính độ nhiều năm BF.

A. 15 cm B. 5 cm C. 10 cm D. 7cm

Câu 30: Một hình chóp tứ giác đều phải có chiều cao 35 cm, cạnh đáy 24 cm. Tính độ nhiều năm trung đoạn.

A. 37 cmB. 73 cmC. 27 cmD. 57 cm

Câu 31: Hình hộp chữ nhật ABCD. A′B′C′D′ gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a và mặc tích hình chữ nhật ADC′B′ bằng $2a^2$, diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng bao nhiêu?

A. Sxq = $4a^2sqrt3$B. Sxq = $2a^2sqrt3$C. Sxq = $4a^2$D. Sxq = $4a^2sqrt2$

Câu 32: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. A′B′C′D′ có O và O′ lần lượt là chổ chính giữa ABCD; A′B′C′D′. Chọn kết luận đúng.

A. Hai mp (ACC′A′) cùng mp (BDD′B′) giảm nhau theo con đường thẳng OO′B. Nhì mp (ADD′A′) với mp (BDD′B′) cắt nhau theo đường thẳng BD′C. Nhì mp (ACC′A′) cùng mp (BDD′B′) giảm nhau theo đường thẳng AA′D. Nhì mp (ACC′A′) và mp (BDD′B′) song song. 

Câu 33: Một xe đạp điện khởi hành từ điểm A, chạy với gia tốc 15 km/h. Tiếp đến 6 giờ, một xe hơi xua đuổi theo với gia tốc 60 km/h. Hỏi xe khá chạy trong bao lâu thì đuổi theo kịp xe đạp?

A. 1h B. 2hC. 3h D. 4h

Câu 34: Một hình lăng trụ đứng bao gồm đáy là hình thoi với những đường chéo của đáy bằng 24 centimet và 10 cm. Diện tích s toàn phần của hình lăng trụ bằng 1020 $cm^2$. Tính chiều cao của hình lăng trụ.

A. 15 cm B. Trăng tròn cmC. 30 cm D. 25 cm

Câu 35: Gọi x0 là nghiệm của phương trình $2(x-3)+5x(x-1)=5x^2 $. Chọn khẳng định đúng.

Xem thêm: Lentils Là Gì ? Các Món Ăn Ngon Từ Hạt Lentil Theo Vegan Đậu Lăng (Lentil)

A. x0 > 0 B. x0 C. x0 > −2 D. x0 > −3

Câu 36: Cho hình lăng trụ đứng ABC. DEF, đáy là tam giác ABC có AB = 6 cm, BC = 8 cm, AC = 10 cm và chiều cao của lăng trụ là 12 cm. Tam giác DEF là tam giác gì?

A. Vuông trên EB. Vuông tại FC. Vuông tại DD. Đều

Câu 37: Tính những nghiệm của phương trình: $(x^2-3x+3)(x^2-2x+3)=2x^2$ là

A. -2B. 2C. 4D. 3

Câu 38: Hình lập phương A tất cả cạnh bằng $frac23$ cạnh hình lập phương B. Hỏi thể tích hình lập phương A bởi bao nhiêu phần thể tích hình lập phương B.

A. $frac29$B. $frac278$C. $frac827$D. $frac49$

Câu 39: Cho x-21A. X B. X C. X > -8D. X > -50

Câu 40: Các số nguyên âm thỏa mãn cả nhì bất phương trình 16 - 2x > 0 và 4x - 3 > 0 là: