Kỹ năng tin học tập văn phòng nói chung và kỹ năng soạn thảo văn phiên bản nói riêng càng ngày càng trở nên đặc biệt và quan trọng trong mọi nghành nghề dịch vụ ngành nghề. Để cải thiện kỹ năng cho bạn dạng thân thì chúng ta nên liên tiếp trau dồi cùng luyện tập. Sau đấy là một chủng loại đề thi Word các chúng ta có thể tham khảo.
Bạn đang xem: Trắc nghiệm word có đáp án

*

Mẫu đề thi Word trắc nghiệm có đáp án


Mẫu đề thi word thường gặp

1. Vào Word, mong mỏi lưu hồ sơ với một thương hiệu khác, ta thực hiện:

A. File – SaveB. Tệp tin – Save AsC. Window – SaveD. Window – Save As

2. Trong Word, nhằm mở một tài liệu đã có soạn thảo thì:

A. Lựa chọn menu lệnh Edit – OpenB. Lựa chọn menu lệnh file – OpenC. Cả A cùng B đa số đúngD. Cả A cùng B số đông sai

3. Tổng hợp phím nào có thể chấp nhận được ngay lập tức đưa nhỏ trỏ về đầu văn phiên bản (Ví dụ đề thi Word này):

A. Shift+HomeB. Atl+HomeC. Ctrl+HomeD. Ctrl+Alt+Home

4. Trong Word, muốn trình bày văn phiên bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta lựa chọn mục:

A. PortraitB. RightC. LeftD. Landscape

5. Trong Word, để đóng một hồ nước sơ vẫn mở, ta thực hiện:

A. File – CloseB. Tệp tin – ExitC. File – NewD. Tệp tin – Save

6. Trong Word, ước ao chèn những kí tự quan trọng đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

A. View – SymbolB. Format – SymbolC. Tools – SymbolD. Insert – Symbol

7. Trong Word, ước ao sử dụng tác dụng sửa lỗi cùng gõ tắt, ta chọn:

A. Edit – AutoCorrect Options…B. Window – AutoCorrect Options…C. View – AutoCorrect Options…D. Tools – AutoCorrect Options…

8. Nếu hoàn thành 1 đoạn (Paragraph) với muốn qua 1 đoạn mới:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl – EnterB. Bấm phím EnterC. Bấm tổ hợp phím Shift – EnterD. Word trường đoản cú động, không cần bấm phím

9. Trường hợp khi chấm dứt 1 đoạn văn mà ta muốn sang một trang mới thì:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl – EnterB. Bấm phím EnterC. Bấm tổ hợp phím Shift – EnterD. Bấm tổ hợp phím alt – Enter

10. Để khai báo thời hạn tự giữ văn bản, ta chọn:

A. Tools – Option… vào thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info everyB. File – Option… vào thẻ Save, ghi lại chọn mục Save AutoRecover info everyC. Format – Option… vào thẻ Save, khắc ghi chọn mục Save AutoRecover info everyD. View – Option… trong thẻ Save, ghi lại chọn mục Save AutoRecover info every

11. Muốn di chuyển từ 1 ô này sang trọng ô sau đó về bên bắt buộc của một bảng (Table) ta bấm phím:

A. ESCB. CtrlC. CapsLockD. Tab12. Mong mỏi đánh số trang đến văn bản, ta thực hiện:A. Insert – Page NumbersB. View – Page NumbersC. Tools – Page NumbersD. Format – Page Numbers

13. ước ao tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện:

A. Insert – NewB. View – NewC. File – NewD. Edit – New

14. Muốn lưu lại lựa chọn 1 từ, ta thực hiện:

A. Nháy đúp loài chuột vào từ buộc phải chọnB. Bấm tổ hợp phím Ctrl – AC. Nháy loài chuột vào từ phải chọnD. Bấm phím Enter

15. Để hiển thị trang đã in lên màn hình, ta chọn:

A. Edit – Print PreviewB. Format – Print PreviewC. View – Print PreviewD. File – Print Preview

16. Mong định dạng ký kết tự, ta thực hiện:

A. Format – FontB. Format – ParagraphC. Cả 2 câu trên mọi đúngD. Cả hai câu trên phần lớn sai17. Để in văn bạn dạng ra giấy:A. Chọn menu lệnh tệp tin – PrintB. Bấm tổng hợp phím Ctrl – PC. Cả A cùng B gần như đúngD. Cả A và B đều sai

18. Tổ hợp phím nào cho phép ngay chớp nhoáng đưa bé trỏ về cuối văn bản:

A. Shift + EndB. Alternative text + EndC. Ctrl + EndD. Ctrl + alt + End

19. Làm việc Shift + Enter có tính năng gì:

A. Xuống sản phẩm chưa hoàn thành ParagrahpB. Xuống một trang màn hìnhC. Nhập tài liệu theo sản phẩm dọcD. Toàn bộ đều sai

20. Để gạch dưới mỗi xuất phát điểm từ một nét đơn, ngoài câu hỏi vào Format/Font, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:

A. Ctrl + Shift + DB. Ctrl + Shift + WC.

Xem thêm: Sinh Năm 2020 Là Năm Gì ? Mệnh Gì? Hợp Với Hướng Nào Tuổi Nào?

Ctrl + Shift + AD. Ctrl + Shift + K

Đáp án mẫu mã đề thi word 

1234567891011121314151617181920
BBCDADDBAADACADACCAB

Tự học tập Word ko khó, chỉ cần chuyên cần luyện tập, làm những dạng đề thi Word khác biệt thì chắc hẳn rằng các các bạn sẽ nhanh chóng áp dụng thành thạo, ứng dụng công dụng trong học tập và làm cho việc.