(Chinhphu.vn) - Tại quyết định số 1024/QĐ-TTg, Thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ chế độ bằng hình thức cách chức Phó bốn lệnh Quân khu 9 đối với bạn bè Thiếu tướng trằn Văn Tài, Phó bốn lệnh Quân khu vực 9, bởi vì đã có những vi phạm, khuyết điểm rất rất lớn trong công tác và Ban túng thiếu thư đang thi hành kỷ phương pháp về đảng.


*
Thiếu tướng Trần Văn Tài
Trước đó, ngày 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng để coi xét, thực hành kỷ luật đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Tài, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó túng thiếu thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

Sau lúc xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban bí thư nhận thấy: vào thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó túng thiếu thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Tài đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế có tác dụng việc của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, thống kê giám sát để xảy ra vi phạm pháp luật cùng quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện quyết toán, sử dụng ngân sách đầu tư trái quy định. Đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020.

Vi phạm của đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Tài là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến đáng tin tưởng tổ chức đảng, Quân đội quần chúng. # Việt Nam, khiến bức xúc vào dư luận đến mức cần phải kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.