Các em đang được tò mò về đối xứng trục trong bài viết này. Phần 1 là phần lý thuyết, bao gồm định nghĩa về đối xứng trục, các mô hình có trục đối xứng. Phần 2 là phần bài tập kèm lí giải giải chi tiết để những em ôn tập cùng củng cố gắng kiến thức


LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ĐỐI XỨNG TRỤC

A. LÝ THUYẾT

A. Lý thuyết

1. Nhì điểm đối xứng nhau qua một đường thẳng

Định nghĩa: Hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng d ví như d là mặt đường trung trực của đoạn thẳng nối nhị điểm đó.

Bạn đang xem: Trục đối xứng của đường thẳng

*

Nếu điểm M∈d">M∈d thì điểm đối xứng với M qua d cũng đó là điểm M.

2. Hai hình đối xứng với nhau sang 1 đường thẳng

Định nghĩa: Hai hình hotline là đối xứng cùng nhau qua đường thẳng d giả dụ mỗi điểm trực thuộc hình này đối xứng với cùng 1 điểm thuộc hình cơ qua mặt đường thẳng d cùng ngược lại.

Hình đối xứng qua 1 đường trực tiếp d của:

– Một mặt đường thẳng là 1 trong những đường thẳng.

– một quãng thẳng là một trong đoạn thẳng.

– Một góc là 1 trong góc bởi nó.

– Một tam giác là một trong tam giác bởi nó.

– Một con đường tròn là một trong đường tròn có nửa đường kính bằng nửa đường kính đường tròn đã cho.

3. Hình gồm trục đối xứng

Đường trực tiếp d điện thoại tư vấn là trục đối xứng của hình H nếu như điểm đối xứng với mỗi điểm nằm trong hình H qua mặt đường thẳng d cũng ở trong hình H.

Một số hình có trục đối xứng thân quen thuộc:

– một đoạn thẳng gồm trục đối xứng là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

– Một góc gồm trục đối xứng là tia phân giác của góc.

– hai đường thẳng giao nhau gồm trục đối xứng là hai đường thẳng chứa những phân giác của các góc do hai đường thẳng sinh sản nên; nhì trục đối xứng này vuông góc cùng với nhau.

– Tam giác cân bao gồm một trục đối xứng là đường cao cũng chính là phân giác, trung tuyến, nằm trong cạnh đáy. Tam giác đều phải có ba trục đối xứng.

– Hình thang cân tất cả trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy.

Định lí: Đường thẳng trải qua trung điểm hai lòng của hình thang cân nặng là trục đối xứng của hình thang cân nặng đó.

B. BÀI TẬP

Bài 1. Vẽ hình đối xứng với các hình đã mang lại qua trục d (h.58).


 

*

Lời giải:

Vẽ hình:

 

*

Bài 2. Cho góc xOy có số đo 50o, điểm A bên trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng cùng với A qua Oy.

Xem thêm: Đối Tượng 4 Học Kiến Thức Quốc Phòng Gồm Những Ai, Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng

a) So sánh những độ dài OB với OC

b) Tính số đo góc BOC

Lời giải:

 

*

a) Ox là đường trung trực của AB => OA = OB

Oy là con đường trung trực của AC => OA = OC

=> OB = OC

b) ΔAOB cân nặng tại O (vì OA = OB)

Tam giác AOB cân tại O gồm OM là đường cao nên cũng là con đường phân giác của góc AOB.