Cho tứ diện (ABCD) tất cả (AB,,,BC,,,CD) đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào sau đây cách đều bốn đỉnh (A,,,B,,,C,,,D) của tứ diện (ABCD) ?
Bạn đang xem: Tứ diện abcd

*

Ta tất cả (left{ eginarraylAB ot BC\AB ot CDendarray ight.,, Rightarrow ,,AB ot left( BCD ight),, Rightarrow ) tam giác (ABD) vuông tại (B.)

Suy ra (IA = IB = ID = dfracAD2,) với (I) là trung điểm của (AD.) (left( 1 ight))

Lại bao gồm (left{ eginarraylAB ot CD\BC ot CDendarray ight.,, Rightarrow ,,CD ot left( ABC ight),, Rightarrow ,,)tam giác (ACD) vuông tại (C.)

Suy ra (EA = EC = ED = dfracAD2,) với (E) là trung điểm của (AD.) (left( 2 ight))

Từ (left( 1 ight),left( 2 ight)) suy ra (I equiv E equiv O) nên trung điểm của cạnh (AD) phương pháp đều (A,,,B,,,C,,,D.)


Đáp án nên chọn là: c


...

Bài tập tất cả liên quan


Đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hai tuyến đường thẳng biệt lập $a, m b$ với mặt phẳng$left( p ight)$, trong những số đó $a ot left( phường ight)$. Mệnh đề nào sau đây là sai?


Trong không khí cho con đường thẳng (Delta ) với điểm (O.) Qua (O) tất cả mấy con đường thẳng vuông góc cùng với $Delta$ mang lại trước?


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm đáy (ABC) là tam giác cân tại (C.) sát bên (SA) vuông góc với đáy. Hotline (H,,,K) thứu tự là trung điểm của (AB) cùng (SB.) xác định nào tiếp sau đây sai ?


Trong không gian tập hợp các điểm (M) cách đều nhị điểm cố định và thắt chặt (A) với (B) là


Cho tứ diện (ABCD.) điện thoại tư vấn (H) là trực trung tâm của tam giác (BCD) với (AH) vuông góc với mặt phẳng đáy. Xác định nào dưới đây là đúng ?


Trong không gian cho mặt đường thẳng (Delta ) không phía bên trong mp (left( p ight)), đường thẳng (Delta ) được hotline là vuông góc với mp (left( phường ight)) nếu:


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình thoi trung ương (O.) hiểu được (SA = SC,) (SB = SD.) xác định nào sau đây là đúng ?


Cho tứ diện (ABCD) gồm (AB,,,BC,,,CD) đôi một vuông góc với nhau và (AB = a), (BC = b,,,,CD = c). Độ lâu năm đoạn trực tiếp (AD) bằng


Cho tứ diện (ABCD) tất cả (AB,,,BC,,,CD) đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào sau đây cách đều bốn đỉnh (A,,,B,,,C,,,D) của tứ diện (ABCD) ?


Cho hình chóp (S.ABC) gồm (SA = SB = SC) cùng tam giác (ABC) vuông tại (B). Vẽ (SH ot left( ABC ight)), (H in left( ABC ight)). Xác minh nào dưới đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABC$ thỏa mãn nhu cầu $SA m = m SB m = m SC$. Tam giác $ABC$ vuông tại $A$. Gọi $H$ là hình chiếu vuông góc của $S$ lên $mpleft( ABC ight)$. Chọn xác minh sai vào các xác minh sau?


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả các ở bên cạnh bằng nhau $SA = SB = SC = SD$. Call (H) là hình chiếu của $S$ lên mặt đáy $ABCD$. Khẳng định nào tiếp sau đây sai?


Cho hình chóp $S.ABC$ có (SA ot (ABC)) với tam giác $ABC$ ko vuông, gọi $H, m K$ theo thứ tự là trực tâm các tam giác$ABC$ cùng $SBC$. Những đường trực tiếp $AH, m SK, m BC$ thỏa mãn:


Cho hình chóp (S.ABC) có những mặt mặt tạo với đáy một góc bằng nhau. Hình chiếu (H) của $S$ bên trên ((ABC)) là


Cho hình chóp đều, chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:


Cho hình lập phương (ABCD.A"B"C"D"). Đường thẳng (AC") vuông góc với khía cạnh phẳng như thế nào sau đây?


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình thoi, $O$ là giao điểm của 2 đường chéo và $SA = SC$. Các xác minh sau, xác minh nào đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA ot left( ABCD ight)$. Phương diện phẳng qua $A$ với vuông góc với $SC$ cắt $SB,SC,SD$ theo lắp thêm tự tại $H,M,K$. Chọn xác minh sai vào các xác minh sau?


Cho hình chóp $S.ABCD$ trong số ấy $ABCD$ là hình chữ nhật, (SA ot left( ABCD ight)). Trong số tam giác sau tam giác nào chưa phải là tam giác vuông


Trong không gian cho điểm (A) với mặt phẳng ((P)). Mệnh đề nào đưới đây đúng ?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Tại Sao Nước Biển Lại Mặn? Độ Mặn Của Nước Biển Trong Nước Biển Có Gì

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.