PhầnA Closer Look 1 - Unit 2giới thiệu những từ vựng liên quan đến những vấn đề mức độ khỏe; bên cạnh đó hướng dẫn các em bí quyết phát âm /f/ cùng /v/. Mời những em cùng tham khảo!

1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 2 lớp 7 A Closer Look 1

1.2. Task 2 Unit 2 lớp 7 A Closer Look 1

1.3. Task 3 Unit 2 lớp 7 A Closer Look 1

1.4. Task 4 Unit 2 lớp 7 A Closer Look 1

1.5. Task 5 Unit 2 lớp 7 A Closer Look 1

1.6. Task 6 Unit 2 lớp 7 A Closer Look 1

2. Bài xích tập trắc nghiệm

3. Lời kết

4. Hỏi đáp


*

Look at the pictures. Write the problem below the picture of each patient(Nhìn vào hình. Viết ra vấn đề dưới hình của mỗi dịch nhân)


*

Guide lớn answer

1.Bạn đang xem: giờ đồng hồ anh lớp 7 unit 2 a closer look 1flu:cúm

2.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 7 a closer look 1

sunburn:cháy nắng nóng

3.allergy:dị ứng

4.tired/ weak:mệt mỏi

Now, read the doctor"s notes about his patients and fill in the missing words(Bây giờ, đọc ghi chú của bác bỏ sĩ về người bệnh của ông và điền vào những từ trống.)

Guide to answer

Patient 1:She looks very red. She was outdoors all day yesterday. I think she hassunburn/a sunburn.

(Bệnh nhân 1:Cô ấy trông rám nắng, đỏ da. Cô ấy đã ở bên ngoài suốt ngày hôm qua. Tôi suy nghĩ cô ấy bị cháy nắng.)

Patient 2:He keeps sneezing & coughing. I think he hasflu/the flu.

(Bệnh nhân 2:Anh ấy cứ ngạt mũi và ho. Tôi suy nghĩ anh ấy bị cảm cúm.)

Patient 3:He looks sotired. He can’t keep his eyes open! He’s very hot too – he has atemperature.

(Bệnh nhân 3:Anh ấy trông rất mệt. Anh ấy chẳng thể mở đôi mắt ra được! Anh ấy cũng khá nóng - anh ấy bị nóng rồi.)

Patient 4:He ate some seafood yesterday. Now he feelssick. He says he has astomachachetoo.

(Bệnh nhân 4:Anh ấy sẽ ăn thủy hải sản ngày hôm qua. Bây chừ anh ấy cảm xúc mệt. Anh nói anh ấy bị đau nhức bụng nữa.)

Patient 5:He is holding his neck. I think he has asore throat.

(Bệnh nhân 5:Anh ấy vẫn ôm cổ của mình. Tôi nghĩ anh ấy bị nhức họng.)

1.3. Task 3 Unit 2 lớp 7A Closer Look 1

Role-play the meeting with the doctor. Use the cues in 1, 2 or your own health problems(Đóng vai một trong những buổi làm câu hỏi của bác bỏ sĩ. Sử dụng lưu ý 1 cùng 2 hoặc vấn đề sức khỏe riêng của em.)


*

Tạm dịch:

Hùng:Chào bác bỏ sĩ Thảo.

Bác sĩ Thảo:Chào Hùng.

Hùng:Cháu vẫn ở bên ngoài cả ngày hôm qua. Cháu cảm thấy nóng cùng mặt con cháu đỏ

Bác sĩ Thảo:Để cô xem. Ô, cô nghĩ cháu bị cháy nắng rồi đấy.

Guide lớn answer

Lan:Hi, Doctor Vu.

Dr Vu:Hi, Lan. How are you?

Lan:I"m not good. I ate some seafood yesterday. Now I feel sick.

Dr Vu:Let me see. Oh, I think you have a stomachache.

Tạm dịch:

Lan:Chào chưng sĩ Vũ.

Bác sĩ Vũ:Chào Lan.Cháu khỏe không?

Lan:Cháu không khỏe. Con cháu đã ăn hải sản ngày hôm qua. Cháu thấy mệt.

Bác sĩ Vũ:Để bác xem. Ô, chưng nghĩ cháu bị đau bụng rồi đấy.

1.4. Task 4 Unit 2 lớp 7A Closer Look 1

Choose a health problem. Work in groups. Tell your group about the last time you had that problem(Chọn một vụ việc sức khỏe. Làm việc theo nhóm. Kể mang lại nhóm chúng ta nghe về lần cuối cùng bạn chạm mặt vấn đề đó.)

Guide to lớn answer

Chi:I had a flu two weeks ago.

Thanh:Me too! I felt so weak.

Lan:Oh, I had a sore throat yesterday.

Ha:I had a toothache. I think I ate too many sweets.

Tạm dịch:

Chi:Tôi bị cảm cúm cách đó 2 tuần.

Thanh:Tôi cũng thế! Tôi thấy vô cùng mệt.

Lan:Ồ, tôi bị đau nhức họng vào ngày hôm qua.

Hà:Tôi bị nhức răng. Tôi nghĩ về tôi đang ăn không ít kẹo.

1.5. Task 5 Unit 2 lớp 7 A Closer Look 1

Listen and circle the words you hear(Nghe và khoanh tròn tự mà các bạn nghe.)

Click to lớn listen


*

Guide khổng lồ answer

1. Fat

2. Ferry

3. Vast

4. Vault

5. Save

6. Leave

1.6.Task 6 Unit 2 lớp 7A Closer Look 1

Listen & circle the word(s) with the /f/ or /v/ sounds. Then say the sentences(Nghe cùng khoanh tròn phần đông từ tất cả phát âm là /f/ hoặc /v/. Tiếp nối đọc các câu.)

Click to lớn listen

Guide lớn answer

1.Fastfoodisn"t healthy.(Đồ nạp năng lượng nhanh không xuất sắc cho sức khoẻ)

2.Ihavefeltsick all day.

Xem thêm: Bài Tập Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Vô Cơ Lớp 9, Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Vô Cơ Lớp 9

(Tôi cảm thấy căn bệnh cả ngày.)

4.Havingahealthylifestyleis important.(Có một phong thái sống trẻ trung và tràn đầy năng lượng là điều hết sức quan trọng.)