a) Định nghĩa: Ước chung lớn số 1 của hai hay các số là số lớn nhất trong tập hợp những ước chung của những số đó.

Bạn đang xem: Ước chung nhỏ nhất

b) phương pháp tìm cầu chung lớn số 1 (ƯCLN)

Ví dụ : tìm ƯCLN $(18 ; 30)$

Ta tất cả :

Bước 1 : Phân tích các số ra thừa số nguyên tố.

$18 = 2.3^2$

$30 = 2.3.5$

Bước 2 : vượt số nguyên tố thông thường là $2$ và $3$

Bước 3 : ƯCLN$left( 18;30 ight) = 2.3 = 6$

b) cách tìm ƯC thông qua ƯCLN

Để tìm mong chung của các số vẫn cho, ta gồm tể tìm những ươc của ƯCLN của những số đó.

Ví dụ: ƯCLN$left( 18;30 ight) = 2.3 = 6$

Từ đó ƯC(left( 18;30 ight) = )Ư(left( 6 ight) = left 1;2;3;6 ight\)

2. Bội chung nhỏ nhất

a) Định nghĩa

Bội chung nhỏ dại nhất (BCNN) của nhị hay nhiều số là số lớn số 1 khác 0 vào tập hợp những bội chung của các số đó.

b) giải pháp tìm bội chung nhỏ tuổi nhất-BCNN

Ví dụ: Tìm BCNN của (15) và (20.)


Ta tất cả (15 = 3.5;20 = 2^2.5)

Nên (BCNNleft( 15;20 ight) = 2^2.3.5 = 60.)

c) cách tìm bội chung trải qua bội chung nhỏ tuổi nhất

Để tra cứu bội chung của các số đang cho, ta rất có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

Ví dụ: (BCNNleft( 15;20 ight) = 60) đề xuất (BCleft( 15;20 ight) = Bleft( 60 ight) = left 60;120;... ight\)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tìm ước chung lớn số 1 và bội chung nhỏ dại nhất của những số cho trước

Phương pháp:

Thực hiện công việc tìm ƯCLN với BCNN để giải bài xích toán.

Dạng 2: câu hỏi đưa về việc tìm ƯCLN hoặc BCNN của hai hay nhiều số.

Xem thêm: Fitgirl Repack Là Gì - Phần Mềm Và Game Dạng Repack Sử Dụng Thế Nào

Phương pháp:

Phân tích đề bài, suy luận để mang về việc tìm ƯCLN của nhì hay nhiều số

Dạng 3: Tìm các ước tầm thường hoặc bội thông thường của hai hay những số thỏa mãn điều kiện đến trước

Phương pháp:

+ kiếm tìm ƯCLN hoặc BCNN của nhì hay các số mang đến trước;

+ Tìm những ước của ƯCLN hoặc các bội của BCNN

+ Chọn trong các đó những ước hoặc những bội thỏa mãn nhu cầu điều kiện đang cho.


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài bác 1: Tập hợp, bộ phận của tập đúng theo
bài xích 2: Tập hợp các số trường đoản cú nhiên. Cách ghi số tự nhiên và thoải mái
bài 3: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp nhỏ
bài 4: Phép cùng và phép nhân
bài bác 5: Phép trừ cùng phép phân chia
bài xích 6: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân-chia nhì lũy thừa cùng cơ số
bài 7: trang bị tự tiến hành phép tính
bài xích 8: đặc thù chia không còn của một tổng
bài 9: dấu hiệu chia hết mang lại 2;3; 5 cùng 9
bài 10: Ước cùng bội
bài bác 11: Số nguyên tố, hợp số
bài 12: Phân tích một trong những ra quá số nhân tố
bài xích 13: Ước tầm thường và bội thông thường
bài 14: Ước chung bự nhất, bội chung nhỏ tuổi nhất
bài xích 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, xẻ túc về số tự nhiên
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài bác 1: Tập hợp những số nguyên
bài bác 2: thứ tự trong tập hợp những số nguyên
bài 3: cộng hai số nguyên thuộc dấu
bài 4: cộng hai số nguyên khác lốt
bài bác 5: tính chất của phép cộng các số nguyên
bài xích 6: Phép trừ nhị số nguyên
bài 7: Qui tắc lốt ngoặc
bài bác 8: Qui tắc gửi vế
bài 9: Nhân hai số nguyên và đặc thù
bài bác 10: Bội và mong của một trong những nguyên
bài 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài bác 1: mở rộng khái niệm phân số. Phân số đều nhau
bài bác 2: đặc thù cơ bản của phân số
bài 3: Qui đồng mẫu số những phân số. So sánh phân số
bài 4: Phép cùng phân số. đặc điểm cơ phiên bản của phép cộng phân số
bài bác 5: Phép trừ phân số
bài bác 6: Phép nhân phân số và đặc điểm cơ phiên bản
bài xích 7: Phép phân chia phân số
bài 8: hỗn số Số thập phân phần trăm
bài 9: cha bài toán cơ phiên bản của phân số
bài bác 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài 1: Điểm. Đường thẳng
bài 2: ba điểm thẳng sản phẩm
bài xích 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
bài bác 4: Tia
bài bác 5: Đoạn thẳng. Độ nhiều năm đoạn thẳng. Lúc nào thì AM+MB=AB?
bài xích 6: Trung điểm của đoạn thẳng
bài 7: Ôn tập chương 4: Đoạn trực tiếp
CHƯƠNG 5: GÓC
bài xích 1: Nửa khía cạnh phẳng
bài bác 2: Góc. Số đo góc
bài bác 3: lúc nào thì góc xOy+góc yOz bởi góc xOz?
bài xích 4: Tia phân giác của một góc
bài bác 5: Đường tròn
bài bác 6: Tam giác
bài 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học toán trực tuyến, search kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.