toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Lời giải:Đồ thị xanh lá là $y=3x$

Đồ thị xanh dương là $y=-3x$

Đồ thị hồng là $y=frac12x$

Đồ thị cam là $y=-frac13x$

Cách vẽ thứ thị là các bạn lấy 2 điểm thuộc vật thị rồi nối với nhau. Ví dụ như đồ thị $y=-3x$ ta nối 2 điểm $(0;0)$ cùng $(1;-3)$

*


x bạn tích số nào chúng ta viêt (thường là số bé) bản thân viết chữ S là vết suy ra nhé. Mình chỉ viết cho bạn lập luận thôi. Còn vật thị hàm số hàm số hình bạn vẽ như hình mà các cô dạy dỗ ấy

a,y=3x

Cho x=2 S y=3x1=3

S A(1;3)

Đường trực tiếp OA là vật dụng thị của hàm số y=3x

b, y= -3x

Cho x=2 S y= -3.2=-6

S B(2;-6)

Đường thẳng OB là đồ thị của hàm số y=-3x

c, y=1/2x

Cho x=3 S y=1/2.3=1,5

S C(3;1,5)

Đường trực tiếp OC là đồ thị của hàm số y=1/2x

d, y= -1/3x

Cho x=1S y=-1/3.1=-1/3

S D(1;-1/3)

Đường thẳng OD là hàm số của thiết bị thị y=-1/3x

k cho chính mình nha


Đúng 0
bình luận (0)

Từ đồ dùng thị của hàm số y = 3 x , hãy vẽ thứ thị của các hàm số sau:

a) y = 3x – 2

b) y = 3x + 2

c) y = |3x – 2|

d) y = 2 – 3x


Lớp 12 Toán
1
0
Gửi hủy

a) Đồ thị của hàm số y: y = 3 x − 2 nhận được từ đồ vật thị của hàm số y = 3 x bằng phép tịnh tiến tuy nhiên song với trục tung xuống bên dưới 2 đơn vị (H. 49)

*

b) Đồ thị của hàm số y = 3 x + 2 nhận ra từ trang bị thị của hàm số y = 3 x bởi phép tịnh tiến song song với trục tung lên bên trên 2 đơn vị (H. 50)

*

c) 

*

Do đó, trang bị thị của hàm số y = | 3 x − 2| gồm:

- Phần vật dụng thị của hàm số y = 3 x − 2 ứng với 3 x – 2 ≥ 0 (nằm phía trên trục hoành).

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị hàm số y 3x

- Phần đối xứng qua trục hoành của thứ thị hàm số y = 3 x − 2 ứng cùng với 3 x – 2

Vậy đồ thị của hàm số y = | 3 x − 2| có dạng như hình 51.

*

Ta có đồ thị của hàm số y = 2 −  3 x  đối xứng với đồ vật thị cua hàm số y =  3 x  – 2 qua trục hoành (H.52).

Xem thêm: Các Năm Nhuận Gần Đây - Cách Tính Năm Nhuận Ra Sao

*


Đúng 0

phản hồi (0)

Vẽ vật dụng thị hàm sốa, y = - 1/2x^2b, y= -2x^2c, y=1/2x^ y=2x +1d, y= -x^2 y= -3x -1


Lớp 9 Toán bài 1: Hàm số y = ax^2 (a không giống 0)
0
0
Gửi diệt

Vẽ đồ dùng thị hàm số sau: a) y = 3x; b) y = -3x c) y = 1/2 x d) y = -1/3 x.


Lớp 7 Toán
0
0
nhờ cất hộ Hủy

.Vẽ trên và một hệ trục tọa độ Oxy trang bị thị của những hàm số

a) y=2x

b) y=-3x

c) những điểm nào tiếp sau đây thuộc đồ dùng thị hàm số y = -3x: 

A ( -1/3; 1)

B (1/3; 1)

C (1;3)

D(0;0)

 


Lớp 7 Toán
3
0
giữ hộ Hủy

là B nha


Đúng 0

phản hồi (0)

lên calculator là biết


Đúng 0
bình luận (0)

b nha . K đến mik


Đúng 0
phản hồi (0)

Khảo giáp và vẽ vật thị hàm sốa, y=-1/3x^3+1/2x^2-2x+1b, y= -x^3+3x^2-4c, y= -1/4x^4-1/2x^2-1/4d, y= x^4-x^2-2


Lớp 12 Toán bài xích 5: khảo sát điều tra sự biến đổi thiên cùng vẽ đồ thị hàm số
0
0
gửi Hủy

cho đồ vật thị hàm số sau:

a) y = 3x

b) y = -3x

c) y = 1/2x

d) y = -1/3x


Lớp 7 Toán
0
0
gởi Hủy

Lớp học trực đường

KHTN 7- Cô Quyên, cô hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
pragamisiones.com