*

Lý thuyết về sắt


I. địa chỉ trong bảng tuần hoàn

- thông số kỹ thuật e nguyên tử:26Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2. - Vị trí: fe thuộc ô 26, chu kì 4, team VIIIB. - cấu hình e của các ion được tạo nên thành tự Fe: Fe2+ 1s22s22p63s23p63d6 Fe3+ 1s22s22p63s23p63d5

II. Tính chất vật lí

- màu trắng hơi xám, dẻo, dễ dàng rèn, dễ dàng dát mỏng, kéo sợi; dẫn nhiệt và dẫn năng lượng điện kém đồng và nhôm. - Sắt gồm tính lây lan từ tuy nhiên ở nhiệt độ cao (8000C) sắt mất từ bỏ tính. T0nc= 15400C.

Bạn đang xem: Vị trí của nhôm trong bảng tuần hoàn

III. Tinh thần tự nhiên

Là kim loại phổ cập sau nhôm, tồn tại đa phần ở các dạng: - phù hợp chất: oxit, sunfua, silicat... - Quặng: hematit đỏ (Fe2O3khan), hematit nâu (Fe2O3.nH2O), manhetit (Fe3O4), xiđerit (FeCO­3) với pirit (FeS2).

IV. đặc điểm hóa học

sắt là chất khử trung bình. Trong số phản ứng, Fe có thể nhường 2 hoặc 3e:

sắt →Fe3++ 3e Fe→Fe2++ 2e

1. Công dụng với những phi kim

Sắt tác dụng với số đông các phi kim khi đun nóng: - cùng với halogen→muối fe (III) halogenua (trừ iot sản xuất muối fe II):

2Fe + 3X2→2FeX3(t0)

- cùng với O­2:

3Fe + 2O2→Fe3O4(t0)

thực tế khi giải các bài tập thường chạm mặt trường hợp tạo thành hỗn hợp gồm Fe và các oxit sắt. - cùng với S:

sắt + S→FeS (t0)

2. Công dụng với nước

- sắt không tính năng với nước ở nhiệt độ thường, ở ánh sáng cao, sắt bội nghịch ứng bạo phổi với tương đối nước:

3Fe + 4H2O→Fe3O4+ 4H2(0C) sắt + H2O→FeO + H2(> 5700C)

3. Chức năng với dung dịch axit

a. Cùng với H+(HCl, H2SO4loãng... ) →muối sắt (II) + H2

fe + 2HCl→FeCl2+ H2 fe + H2SO4loãng→FeSO4+ H2

b. Tác dụng với những axit bao gồm tính oxi hóa to gan lớn mật (HNO3, H2SO4đậm đặc) - Fe tiêu cực với H2SO4đặc nguội và HNO3đặc nguội→có thể cần sử dụng thùng Fe chuyên chở axit HNO3đặc nguội với H2SO4đặc nguội.

Xem thêm: Cấu Trúc Look To Là Gì Trong Tiếng Anh? Look Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

- Với dung dịch HNO3loãng→muối sắt (III) + NO + H2O:

fe + 4HNO3loãng→Fe(NO3)3+ NO + 2H2O

- Với hỗn hợp HNO3đậm đặc→muối sắt (III) + NO2+ H2O:

fe + 6HNO3→Fe(NO3)3+ 3NO2+ 3H2O

- Với hỗn hợp H2­SO4đậm đặc cùng nóng→muối sắt (III) + H2O + SO2:

2Fe+ 6H2SO4→Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

Chú ý:Sản phẩm sinh ra trong bội phản ứng của fe với HNO3hoặc H2SO4đậm quánh là muối bột sắt (III) tuy thế nếu sau bội nghịch ứng gồm Fe dư hoặc tất cả Cu thì thường xuyên xảy ra bội nghịch ứng:

2Fe3++ Fe→3Fe3+

Hoặc

2Fe3++ Cu→2Fe2++ Cu2+

4. Công dụng với hỗn hợp muối

- sắt đẩy được những sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi muối→muối fe (II) + kim loại.