Xác định mối tương tác giữa những đơn vị đo diện tích s để viết các số đo dưới dạng lếu số phù hợp hợp, kế tiếp viết bên dưới dạng số thập phân.

Bạn đang xem: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập

Lời giải bỏ ra tiết:

a) ( 56dm^2 = dfrac56100m^2 = 0,56m^2);

b) (17dm^2;23cm^2 = 17dfrac23100dm^2)( = 17,23dm^2);

c) (23cm^2 = dfrac23100dm^2 = 0,23dm^2);

d) (2cm^2;5mm^2 = 2dfrac5100cm^2 = 2,05cm^2). 


Bài 2


Video giải đáp giải


Viết số thập phân tương thích vào chỗ chấm:

(a);1654m^2 = … ha) (b) ;5000m^2 = …ha) 

(c) ;1ha = … km^2) (d);15ha =…km^2) 

Phương pháp giải:

Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo diện tích s để viết những số đo bên dưới dạng phân số thập phân say mê hợp, sau đó viết bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( 1654m^2 = dfrac 165410000ha= 0,1654 ha) ;

b) ( 5000m^2 = dfrac 500010000ha =0,5000ha)(= 0,5 ha) ;

c) (1ha=dfrac1100km^2 = 0,01km^2) ;

d) (15ha=dfrac15100km^2 = 0,15km^2) .


Bài 3


Video khuyên bảo giải


Viết số phù hợp vào nơi chấm:

a) (5,34 km^2= …ha) ;

b) (16,5m^2 = …m^2 …dm^2) ;

c) (6,5 km^2 = …ha) ;

d) (7,6256 ha =…m^2).

Phương pháp giải:

Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã mang đến để các số đo diện tích s đã mang đến dưới dạng láo lếu số mê thích hợp, tiếp nối viết dưới dạng số đo đề bài bác yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

a) (5,34km^2= 5 dfrac 34100km^2= 5km^2 ;34ha) (= 534ha) ;

b) (16,5m^2=16 dfrac 510m^2= 16 dfrac 50100m^2) (= 16m^2;50dm^2) ;

c) (6,5km^2= 6 dfrac 510km^2= 6 dfrac 50100km^2) (= 6km^2;50ha= 650ha) ;

d) (7,6256ha = 7 dfrac 625610000ha = 7)ha (6256m^2) (=76 256m^2).


Lý thuyết

1. Ôn tập bảng đơn vị đo diện tích


*

Nhận xét: Trong bảng đơn vị chức năng đo diện tích, hai đơn vị chức năng đo tức thì nhau hơn (kém) nhau (100) lần, tức là:

- Đơn vị phệ gấp (100) lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé xíu bằng (dfrac1100) đơn vị lớn.

Lưu ý: Quan hệ giữa một vài đơn vị đo diện tích thông dụng:

(eginarrayl1km^2 = 1000000m^2 & & 1km^2 = 100ha\1ha = 10000m^2 và & & 1m^2 = 100dm^2 = 10000cm^2endarray)

2. Cách viết các số đo diện tích s dưới dạng số thập phân

Phương pháp chung:

Ví dụ 1: Viết số thập phân phù hợp vào địa điểm chấm: (8m^2,9dm^2 = ...m^2).

Cách giải:

Theo bảng đơn vị đo diện tích ta bao gồm (1m^2 = 100dm^2) hay (1dm^2 = dfrac1100m^2).

Nên (8m^2,9dm^2 = 8dfrac9100m^2 = 8,09m^2)

Vậy (8m^2,9dm^2 = 8,09m^2).

Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào khu vực chấm: (85m^2,, = ...ha).

Cách giải:

Theo bảng đơn vị đo diện tích ta bao gồm (1ha = 1hm^2 = 10000m^2) tốt (1m^2 = dfrac110000ha).

Nên (85m^2,, = dfrac8510000ha = 0,0085ha)

Vậy (85m^2,, = 0,0085ha).

Ví dụ 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (1357cm^2 = ...dm^2).

Cách giải:

(1357cm^2 = 1300cm^2 + 57cm^2 = 13dm^2 + 57cm^2 = 13dm^2,57cm^2 = 13dfrac57100dm^2 = 13,57dm^2)

Vậy (1357cm^2 = 13,57dm^2).

Ví dụ 4: Viết số phù hợp vào khu vực chấm: (23,6km^2 = ...km^2,...ha = ...ha).

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9, Giải Sách Bài Tập (Sbt) Tiếng Anh Lớp 9

Cách giải:

$23,6km^2 = 23dfrac610km^2 = ,23dfrac60100km^2 = 23km^2 + dfrac60100km^2 = 23km^2,60ha = 2300ha + 60ha = 2360ha$Vậy (23,6km^2 = 23km^2,60ha = 2360ha).