Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Viết phương trình năng lượng điện li của rất nhiều chất sau:

a) những chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.

Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của koh

Tính mật độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) những chất năng lượng điện li yếu: HClO, HNO2.

Xem thêm: Giải Thích Tại Sao Có Thể Điều Chế Nước Clo Nhưng Không Thể Điều Chế Nước Flo


*

a) những chất năng lượng điện li bạo phổi phân li trọn vẹn nên phương trình điện li và nồng độ các ion trong dung dịch như sau:

Ba(NO3)2 ( ightarrow) Ba2+ + 2NO-30,01M 0,10M 0,20M

HNO3 ( ightarrow) H+ + NO-30,020M 0,020M 0,020M

KOH ( ightarrow) K+ + OH-0,010M 0,010M 0,010M

b) những chất điện li yếu phân li không hoàn toàn nên phương trình điện li như sau:

HClO

*

Câu1: cho những chất tất cả công thức sau: Cl2, H3PO4, Mg, HCLO, H2S, Ba(OH)2, SO2, glucozo (C6H12O6), NaOH, Fe2O3, Fe(OH)2.a) cho biết thêm chất nào là hóa học điện li mạnh, chất nào là chất điện li yếu, chất không năng lượng điện li.b) Viết phương trình năng lượng điện li những chất trên.


*

Trong 1 ml dd HNO2 ở nhiệt độ nhất định bao gồm 5,64.10(^19)phân tử HNO2 ; 3,6.10(^18)ion NO2(^-) 

a) Tính nồng độ điện li của HNO2 trong dd ở nhiệt độ trên 

b) Tính nồng độ mol của dd nói trên 

 


BÀI 1: Viết những phương trình năng lượng điện li với tính số mol từng ion trong các dung dịch sau

e) vào 100 ml dd lếu láo hợp tất cả NaOH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,05M


Cho dd CH3COOH nồng độ 0,043 M . Độ điện li = 0,02

a; hỗn hợp axit acitic gồm có phân tử điện li nào

b: tính nồng độ của các chất ion tất cả trong phân tử


Câu 2: Viết phương pháp hóa học của không ít chất mà lại sự điện li cho các ion sau. điện thoại tư vấn tên những chất đó. A/ Fe3+ với SO42- b/ Ca2+ cùng Cl-c/ Al3+và NO-3 d/ CH3COO-và Cu2+ e/ H+và NO3- f/ Na+, H+và CO32-


Câu 1: xác minh chất điện li và hóa học không năng lượng điện li. Viết phương trình phân li của những chất năng lượng điện li

a) (NaCl), (CaCO_3), (Na_2CO_3), (NaHCO_3), (BaSO_3), (K_2SO_4), (NaCl) khan


Cho các chất sau: HgCl2, con đường sacarozơ, CuCl2, đường glucocơ, HF, Al2(SO4)3, C6H6, Ca0, CuSO4, FeCl3, Al2(SO4)3, Mg(NO3)2, K2SO4, FeSO4, Pb(NO3)2, Na3PO4, NH4H2PO4, KClO3, (NH4)2SO4, NaHCO3, K2SO3, (CH3COO)2Cu, CaBr2

1. Hóa học nào là muối, axit mạnh, bazơ mạnh

2. Chất nào là chất không điện li

3. Viết phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li


Sự điện li, chất điện li là gì ?

Những các loại chất nào là chất điện li ? Thế làm sao là chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu hèn ?