- Chọn bài bác -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số và phép phân chia số trường đoản cú nhiênBài 98: Phân số cùng phép phân tách số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bằng nhauBài 101: Rút gọn gàng phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng chủng loại số các phân sốBài 104: Quy đồng chủng loại số các phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: rèn luyện chungBài 107: so sánh hai phân số cùng chủng loại sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác chủng loại sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: rèn luyện chungBài 113: luyện tập chungBài 114: Phép cùng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: tra cứu phân số của một sốBài 126: Phép chia phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: rèn luyện chungBài 130: rèn luyện chungBài 131: rèn luyện chungBài 132: luyện tập chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích s hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: rèn luyện chung

Xem tổng thể tài liệu Lớp 4: tại đây

Bài 1 trang 27 VBT Toán 4 Tập 2: đối chiếu

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 27 VBT Toán 4 Tập 2: đối chiếu

*

Lời giải:


*

Bài 3 trang 27 VBT Toán 4 Tập 2: Các phân số nhỏ hơn 1, có mẫu số là 4 tử số không giống 0 là:

Lời giải:

Các phân số bé hơn 1, bao gồm mẫu số là 4 tử số khác 0 là: các phân số nhỏ nhiều hơn 1 mà có mẫu số thắt chặt và cố định là 4. Vậy tử số phải là các số bé hơn mẫu số và khác 0, nghĩa là những tử số cần là 1; 2; 3.

Vậy những phân số sẽ là :

*

Bài 4 trang 27 VBT Toán 4 Tập 2: . Viết những phân số
*
theo sản phẩm tự từ bé nhỏ đến lớn:

Lời giải:

Viết các phân số

*
theo thiết bị tự từ bé đến lớn: vì phân số bao gồm cùng chủng loại số cần tử số