Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 VBT toán 4 bài 129 : luyện tập chung cùng với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Tính :

a) (displaystyle 4 over 9:5 over 7) b) (displaystyle 1 over 3:1 over 4)

(displaystyle 5 over 7:4 over 9) (displaystyle 1 over 4:1 over 3)

Phương pháp giải:

Muốn phân tách hai phân số ta mang phân số trước tiên nhân cùng với phân số sản phẩm công nghệ hai đảo ngược. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) (displaystyle 4 over 9:5 over 7 = 4 over 9 imes 7 over 5 = 28 over 45)

(displaystyle 5 over 7:4 over 9 = 5 over 7 imes 9 over 4 = 45 over 28)

b) (displaystyle 1 over 3:1 over 4 = 1 over 3 imes 4 over 1 = 4 over 3)

(displaystyle 1 over 4:1 over 3 = 1 over 4 imes 3 over 1 = 3 over 4)


Bài 2

Tính (theo mẫu) :

Mẫu: (displaystyle 2 over 3:5 = 2 over 3 imes 5 = 2 over 15)

a) (displaystyle 7 over 8:2) b) (displaystyle 1 over 2:3) c) (displaystyle 4 over 3:5) d) (displaystyle 1 over 3:5)

Phương pháp giải:

 Ta rất có thể viết số tự nhiên và thoải mái dưới dạng phân số có mẫu số là (1), kế tiếp thực hiện tại phép phân chia hai phân số như thông thường hoặc làm cho tắt như lấy một ví dụ mẫu.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 129

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle 7 over 8:2 = 7 over 8 imes 2 = 7 over 16) b) (displaystyle 1 over 2:3 = 1 over 2 imes 3 = 1 over 6) 

c)(displaystyle 4 over 3:5 = 4 over 3 imes 5 = 4 over 15) d) (displaystyle 1 over 3:5 = 1 over 3 imes 5 = 1 over 15)


Bài 3

Tính:

a) (displaystyle 3 over 4 imes 5 over 6 - 1 over 6) b) (displaystyle 1 over 2 + 1 over 3:1 over 4)

Phương pháp giải:

Biểu thức có chứa những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta triển khai phép nhân, chia trước, triển khai phép cộng, trừ sau.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle 3 over 4 imes 5 over 6 - 1 over 6 = 15 over 24 - 1 over 6 ) (displaystyle= 15 over 24 - 4over 24= 11 over 24)

b) (displaystyle 1 over 2 + 1 over 3:1 over 4 = 1 over 2 + 1 over 3 imes 4 over 1 )(displaystyle= 1 over 2 + 4 over 3 = 3 over 6 + dfrac86 = 11 over 6)


Bài 4

Một người bán sản phẩm chia hầu hết (displaystyle 3 over 10) kg kẹo vào (3) túi. Hỏi từng túi bao gồm bao nhiêu gam kẹo ?

Phương pháp giải:

Để tra cứu số kẹo có trong những túi ta mang số kẹo gồm trong 3 túi phân chia cho 3.

Xem thêm: “ Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Tieng Anh Là Gì? Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Tiếng Anh Là Gì

Lời giải bỏ ra tiết:

Mỗi túi tất cả số gam kẹo là :


(displaystyle 3 over 10 : 3= 1 over 10;(kg) = 100; (g)) 

Đáp số : (100g.)

pragamisiones.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 198 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp pragamisiones.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng pragamisiones.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.