Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT toán 4 bài 79 : luyện tập với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

(3144 : 524) (8322 : 219) (7560 : 251)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc rồi chia theo thiết bị tự từ trái sang phải. 

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống :

*

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính, sau đó tìm thương và số dư vào phép phân tách đó.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 79

- Áp dụng bí quyết : Số bị chia = thương × số chia + số dư.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả :

*

(45 imes 123 + 67 = 5535+67 = 5602) ; 

(80 imes 246 + 13 = 19680 + 3 = 19683).

Vậy ta có hiệu quả như sau : 

*


Bài 3

Người ta mở vòi nước tung vào bể. Hiểu được 65 phút đầu vòi rã được 900 lít nước và 70 phút sau vòi chảy được 1125 lít nước. Hỏi mức độ vừa phải một phút vòi tan vào bể được từng nào lít nước ?

Phương pháp giải:

- tìm kiếm tổng số phút vòi vĩnh nước rã vào bể = 65 phút + 70 phút.

- Tìm toàn bô lít nước vòi tan vào bể = số lít nước tan vào bể vào 65 phút đầu + số lít nước rã vào bể vào 70 phút sau.

- tra cứu trung bình số lít nước chảy vào bể trong 1 phút = tổng số lít nước vòi tan vào bể : tổng số phút vòi nước rã vào bể.

Xem thêm: Reducer Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Reducer, Từ Reducer Là Gì

Lời giải chi tiết:

Tổng số phút vòi nước tung vào bể nước là :

65 + 70 = 135 (phút)

Tổng số lít nước vòi chảy vào bể là :

900 + 1125 = 2025 ((l))

Trung bình từng phút vòi vĩnh nước rã được số lít nước là :

2025 : 135 = 15 ((l))

Đáp số: 15 lít.


Bài 4

Tìm (x) là số tròn chục gồm hai chữ số sao cho: 240 : (x) 6 ; 240 : trăng tròn = 12 > 6

240 : 30 = 8 > 6 ; 240 : 40 = 6

240 : 60 = 4

*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý