Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 4 bài 159 : Ôn tập về phân số với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Nối phân số (displaystyle2 over 5) cùng với hình thể hiện phân số kia : 

*

Phương pháp giải:

Quan gần kề hình vẽ với tìm phân số chỉ số phần tô color của từng hình.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 159

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm :

*

Phương pháp giải:

Quan tiếp giáp hình vẽ cùng điền phân số thích hợp vào nơi chấm. 

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 3

Rút gọn phân số: 

(displaystyle 15 over 18) ; (displaystyle 14 over 40) ; (displaystyle 18 over 24)

(displaystyle 25 over 35) ; (displaystyle 60 over 12) ; (displaystyle 100 over 1000)

Phương pháp giải:

Khi rút gọn phân số rất có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng phân tách hết đến số tự nhiên và thoải mái nào lớn hơn .

- phân chia tử số và chủng loại số cho số đó.

Cứ làm cho như thế cho tới khi nhận thấy phân số về tối giản.

Lời giải đưa ra tiết:

Rút gọn phân số: 

(displaystyle 15 over 18= dfrac15:318:3 = dfrac56) ; (displaystyle 14 over 40=dfrac14:240:2 = dfrac720) ; (displaystyle 18 over 24=dfrac18:624:6 = dfrac34)

(displaystyle 25 over 35=dfrac25:535:5 = dfrac57) ; (displaystyle 60 over 12=dfrac60:1212:12 = dfrac51=5) ; (displaystyle 100 over 1000=dfrac100:1001000:100 = dfrac110)


Bài 4

Quy đồng mẫu số các phân số: 

a) (displaystyle 3 over 5) với (displaystyle 4 over 7) b)(displaystyle 1 over 4;1 over 5) và(displaystyle 1 over 2)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng chủng loại số nhì phân số có thể làm như sau:

Lấy tử số và chủng loại số của phân số trước tiên nhân với mẫu mã số của phân số đồ vật hai.

Lấy tử số và mẫu mã số của phân số sản phẩm công nghệ hai nhân với chủng loại số của phân số thứ nhất.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (displaystyle 3 over 5) với (displaystyle 4 over 7)

(displaystyle eqalign và 3 over 5 = 3 imes 7 over 5 imes 7 = 21 over 35 cr& 4 over 7 = 4 imes 5 over 7 imes 5 = 20 over 35 cr )

b) (displaystyle 1 over 4;1 over 5) và(displaystyle 1 over 2)

(displaystyle eqalign& 1 over 4 = 1 imes 5 over 4 imes 5 = 5 over 20 cr & 1 over 5 = 1 imes 4 over 5 imes 4 = 4 over 20 cr và 1 over 2 = 1 imes 10 over 2 imes 10 = 10 over 20 cr )


Bài 5

Sắp xếp các phân số (displaystyle 1 over 3;1 over 6;2 over 5;3 over 2) theo lắp thêm tự từ bé nhỏ đến lớn.

Xem thêm: Phân Tích 8 Câu Thơ Đầu Bài Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ Chi Tiết

Phương pháp giải:

So sánh những phân số đã cho rồi sắp xếp những phân số theo thứ tự từ nhỏ bé đến lớn.

Lời giải bỏ ra tiết:

Nhận xét:

(dfrac13 1) ; (dfrac32 > 1) với (dfrac32

*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý