Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài bác tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Biết rằng, 15 người công nhân sửa ngừng một đoạn đường phải hết 6 ngày. Hỏi muốn sửa chữa dứt đoạn con đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung cập nhật thêm bao nhiêu công nhân?

*

1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 19

Biết rằng, 15 người công nhân sửa kết thúc một đoạn đường phải không còn 6 ngày. Hỏi hy vọng sửa chữa ngừng đoạn con đường đó vào 3 ngày thì cần bổ sung thêm từng nào công nhân?

2. Có một số trong những tiền, nếu cài đặt kẹo một số loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số tiền đó nếu download kẹo một số loại 7500 đồng một gói thì được bao nhiêu gói kẹo?

3. Một mái ấm gia đình bố, bà mẹ và hai nhỏ (4 người), bình quân thu nhập hàng tháng là 2 000 000 đồng một người. Nếu mái ấm gia đình đó tất cả thêm một con nữa thì trung bình thu nhập các tháng của mọi người bị sụt giảm bao nhiêu tiền, hiểu được tổng các khoản thu nhập của mái ấm gia đình không gắng đổi?

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Một đội 10 bạn trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung thêm trăng tròn người nữa thuộc đào thì vào một ngày đội kia đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mọi người như nhau)

A. 350m B. 700m C. 105m D. 200m

Đáp án

1. 

Tóm tắt

15 công nhân sửa xong: 6 ngày

…? người công nhân sửa xong xuôi : 3 ngày

6 ngày đối với 3 ngày thì giảm số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

Số công nhân sửa kết thúc đoạn con đường trong 3 ngày là:

15 x 2 = 30 (công nhân)

Số công nhân đề nghị bổ sung:

30 – 15 = 15 (công nhân)

Đáp số: 15 công nhân

2. 

Tóm tắt:

Loại 5000 đồng mua: 15 gói kẹo

Loại 7500 đồng mua: …? gói kẹo

5000 đồng so với 7500 đồng thì giảm số lần là:

(7500:5000 = 10 over 15) (lần)

Nếu mua các loại 7500 đồng một gói thì số kẹo thiết lập được là:

(15 imes 10 over 15 = 10) (gói kẹo)Quảng cáo

Đáp số: 10 gói kẹo

3.

Xem thêm: Top 20 Phí Bsms Là Gì - Hỏi Ngu Về Phí Bsms Là Gì

 

Tóm tắt

4 người: trung bình thu nhập 8 000 000 đồng

(4 + 1) người: trung bình thu nhập….? đồng từng người.

Tổng số fan trong gia đình:

4 + 1 = 5 (người)

Tổng số thu nhập mỗi tháng của gia đình (4 người) là:

2 000 000 x 4 = 8 000 000 (đồng)

Bình quân thu nhập cá nhân hàng tháng của 1 người khi gia đình có thêm một bé là:

8 000 000 : 5 = 1 600 000 (đồng)

Bình quân các khoản thu nhập hàng tháng của 1 người bị bớt khi gia đình có thêm một nhỏ là: